Přivolej elementála

Kouzelnické kouzlo 5. úrovně

Trvání: trvalé (do propuštění nebo zabití)

Dosah: 240 stop

Sesilatel určí jednu živelnou sféru (vzduch, země, oheň, voda) a kouzlo z ní přivolá elementála s 16 KŽ – bytost tvořenou ryzí živelnou hmotou.

 • Materiál: Přivolání vyžaduje velké množství příslušného živlu.
 • Soustředění: Je nutné k ovládání elementála.
 • Propuštění: Dokud má sesilatel elementála pod kontrolou, může ho kdykoli propustit a tím ho poslat zpátky do jeho domovské sféry.
 • Přerušení: Pokud se sesilatel pohybuje víc než polovinou své rychlosti nebo přeruší soustředění, ztrácí nad elementálem kontrolu. Od téhle chvíle jedná elementál podle vlastní vůle a pokusí se okamžitě zabít sesilatele i všechny, kdo se mu postaví do cesty.
 • Rozptýlení: Vyčarovaného elementála je možné zahnat kouzlem rozptyl magii nebo rozptyl zlo.

Omezení: Sesilatel může v jednom dni vyvolat maximálně jednoho elementála z každé sféry.

Vzdušný elementál

Obrovitánské vzdušné víry.

TZ –2 [21], 16*  (72 živ.), útk. 1× úder (3k8), THAC0 8 [+11], rych. 360’ (120’) let, zách. S2 H3 P4 D3 K6 (16), mor. 10, přesv. neutrální, 2 300 zk.

 • Velikost: 32 stop vysocí, 8 stop v průměru.
 • Vír: Bytosti s míň než 2 KŽ odhodí do dálky (záchrana proti smrti).
 • Imunita proti běžnému zranění: Zranitelní jen magickými útoky.
 • Zraňují letící tvory: Způsobují jim 1k8 zranění navíc.

Zemní elementál

Obrovské, člověku podobné postavy z hlíny nebo kamene.

TZ –2 [21], 16*  (72 živ.), útk. 1× úder (3k8), THAC0 8 [+11], rych. 60’ (20’), zách. S2 H3 P4 D3 K6 (16), mor. 10, přesv. neutrální, 2 300 zk.

 • Velikost: 16 stop vysocí.
 • Nepřejdou vodu: Nedovedou překročit tok širší, než je jejich výška.
 • Imunita proti běžnému zranění: Zranitelní jen magickými útoky.
 • Zraňují tvory na zemi: Způsobují jim 1k8 zranění navíc.

Ohnivý elementál

Vířící sloupy ohně.

TZ –2 [21], 16*  (72 živ.), útk. 1× úder (3k8), THAC0 8 [+11], rych. 120’ (40’), zách. S2 H3 P4 D3 K6 (16), mor. 10, přesv. neutrální, 2 300 zk.

 • Velikost: 16 stop vysocí, 16 stop v průměru.
 • Nepřejdou vodu: Nedovedou překročit tok širší, než je jejich průměr.
 • Imunita proti běžnému zranění: Zranitelní jen magickými útoky.
 • Zraňují chladné tvory: Způsobují jim 1k8 zranění navíc.

Vodní elementál

Obrovské vodní vlny.

TZ –2 [21], 16*  (72 živ.), útk. 1× úder (3k8), THAC0 8 [+11], rych. 60’ (20’) / 180’ (60’) plavání, zách. S2 H3 P4 D3 K6 (16), mor. 10, přesv. neutrální, 2 300 zk.

 • Velikost: 8 stop vysocí, 32 stop v průměru.
 • Svázanost s vodou: Nesmějí se vzdálit víc než 60 stop od vody.
 • Imunita proti běžnému zranění: Zranitelní jen magickými útoky.
 • Zraňují tvory ve vodě: Způsobují jim 1k8 zranění navíc.

Poslední aktualizace [13.08.2022 14:08]