Přesvědčení

Všechny hráčské postavy, nehráčské po­stavy i nestvůry se přiklánějí k jedné ze tří filozofií nebo způsobů jednání, kterým se říká přesvědčení. Jsou to zákon, neu­tralita a chaos. Hráč si při tvorbě postavy musí jednu z těchto cest vybrat.

Zákon: Zákonné bytosti věří v pravdu a spravedlnost. Proto dodržují zákony a věří, že všechno se musí podřizovat řádu. Zákonné bytosti taky věří v oběto­vání se ve jménu vyššího dobra a dávají přednost zájmům většiny před zájmem jednotlivce.

Neutralita: Neutrální bytosti věří v rov­nováhu mezi idejemi zákona a chaosu. Nejčastěji jednají ve vlastním zájmu a můžou konat jak dobré, tak zlé skutky, pokud to slouží jejich cílům. Zpravidla neupřednostňují zájmy většiny před těmi svými.

Chaos: Chaotické bytosti stojí v přímém protikladu k zákonu. Nevyplatí se jim důvěřovat, protože často jednají sobecky a „zle“. Chaotické postavy nevěří v žádný přirozený řád – hlavní je podle nich umět se chopit příležitosti.

Prozrazení přesvědčení

Hráč musí sudímu oznámit, jaké má jeho postava přesvědčení, ale nemusí to říkat spoluhráčům.

Hraní přesvědčení

Při rozhodování, jak bude postava jednat, by se hráč měl snažit co nejlépe držet zvoleného přesvědčení. Sudí by si měl všímat, když se skutky postavy budou výrazně odlišovat od normy zvoleného přesvědčení, a může postavě dokonce přiřadit jiné, které bude odpovídat sku­tečným činům postavy. Sudí taky může nerespektování přesvědčení potrestat, pokud to uzná za vhodné.


Poslední aktualizace [14.08.2022 09:08]