Vozy

Vůz Cena (zl.) Mil za den Rychlost Minimum zvířat Náklad (mince) Další zvířata Náklad (mince)
Dvoukolák 100 12 60’ (20’) 1 tažný kůň nebo 2 muly 4 000 2 tažní koně nebo 4 muly 8 000
Povoz 200 12 60’ (20’) 2 tažní koně nebo 4 muly 15 000 4 tažní koně nebo 8 mul 25 000

Dvoukolák: Vůz se dvěma koly. Dvoukoláky mají TZ 9 [10] a 1k4 bodů trupu.

Povoz: Čtyřkolový otevřený vůz. Povozy mají TZ 9 [10] a 2k4 bodů trupu.

Potřebná zvířata

Vozy musí táhnout určitý počet mul nebo tažných koní. Při dvojnásobném počtu zvířat je možné vézt větší náklad.

Náročný terén

Při cestě náročným terénem (např. pouštěmi, lesy, horami nebo bažinami) se vozy můžou pohybovat jenom po udržovaných cestách.


Poslední aktualizace [10.08.2022 10:08]