Bojové tabulky

Tyto tabulky uvádějí pravděpodobnosti zásahu pro všechny nestvůry i postavy a hodnoty záchranných hodů pro nestvůry a běžné lidi.

Běžní lidé

Všichni lidé, kteří nepatří k žádnému z dobrodružných povolání, se berou jako běžní lidé. Berou se, jako by měli míň než 1 KŽ, a používají vlastní pravděpodobnosti zásahu a záchranné hody (řádky v tabulkách označené jako BČ).

Příklad hodu na útok

Bojovník na 5. úrovni útočí na nestvůru s TZ 4. Útok se vyhodnotí následovně:

  1. Hráč hodí 1k20. Padne mu 14.
  2. Bojovník má sílu 13, takže k hodům na útok zblízka dostává bonus +1. Celkový výsledek hodu na útok je tedy 15.
  3. Bojovník na 5. úrovni má THAC0 17 [+2] (uvedené v popisu povolání) a hráč si v tabulce útoků najde příslušný řádek.
  4. Hráč v tabulce útoků na řádku pro THAC0 17 [+2] vyhledá výsledek hodu (15). Číslo 15 se nachází ve sloupci TZ 2, což znamená, že útok zasáhl TZ 2.
  5. Jelikož TZ 2 je lepší než třída zbroje nestvůry (4), útok zasáhne!
  6. Hodí se na zranění a výsledek se odečte od aktuálního počtu životů nestvůry.

Hody na útok při používání THAC0 (volitelné pravidlo)

Místo používání tabulky útoků se útoky dají vyhodnocovat i přímo pomocí THAC0. Hodnota THAC0 určuje, kolik musí hráč hodit, aby zasáhl TZ 0. Při útoku na protivníka s jinou TZ se potřebná výše hodu vypočítá tak, že se od THAC0 odečte TZ cíle. Například postava s THAC0 19 zasáhne protivníka s TZ 5, když hodí 14 a víc (19 – 5 = 14).

Poznámka: Přímé počítání potřebného hodu podle THAC0 nepatrně ovlivní pravděpodobnosti zásahu. Budou trochu jiné než při používání tradiční metody s tabulkou útoků.

Tabulka útoků

Hod potřebný k zásahu TZ

KŽ nestvůry

THAC0

–3

–2

–1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

20 [–1]

20

20

20

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

Až 1

19 [0]

20

20

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

1+ až 2

18 [+1]

20

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

2+ až 3

17 [+2]

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

3+ až 4

16 [+3]

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

4+ až 5

15 [+4]

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5+ až 6

14 [+5]

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

6+ až 7

13 [+6]

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

7+ až 9

12 [+7]

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

9+ až 11

11 [+8]

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

11+ až 13

10 [+9]

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

2

13+ až 15

9 [+10]

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

2

2

15+ až 17

8 [+11]

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

2

2

2

17+ až 19

7 [+12]

10

9

8

7

6

5

4

3

2

2

2

2

2

19+ až 21

6 [+13]

9

8

7

6

5

4

3

2

2

2

2

2

2

21+ a víc

5 [+14]

8

7

6

5

4

3

2

2

2

2

2

2

2

Nestvůry: V tabulce útoků používají řádek odpovídající jejich KŽ (viz popis nestvůry).

Nestvůry s bonusovými životy: Nestvůry, jejichž KŽ jsou zapsané jako počet kostek plus počet bonusových životů (např. KŽ 2+1 – viz Modifikátory k životům), jsou mocnější a útočí, jako by měly o 1 KŽ víc. Například nestvůra s 2 KŽ používá řádek pro THAC0 18 [+1], zatímco nestvůra s 2+1 KŽ používá řádek pro THAC0 17 [+2].

Postavy: V tabulce útoků používají řádek podle jejich THAC0 (viz popis povolání).

Běžní lidé: V tabulce útoků používají řádek BČ.

THAC0 nestvůr podle kostek životů

THAC0
20 [–1]
Až 1 19 [0]
1+ až 2 18 [+1]
2+ až 3 17 [+2]
3+ až 4 16 [+3]
4+ až 5 15 [+4]
5+ až 6 14 [+5]
6+ až 7 13 [+6]
7+ až 9 12 [+7]
9+ až 11 11 [+8]
11+ až 13 10 [+9]
13+ až 15 9 [+10]
15+ až 17 8 [+11]
17+ až 19 7 [+12]
19+ až 21 6 [+13]
21+ a víc 5 [+14]

Záchranné hody nestvůr

Kostky životů

Smrt

Hůlky

Paralýza

Dech

Kouzla

14

15

16

17

18

1–3

12

13

14

15

16

4–6

10

11

12

13

14

7–9

8

9

10

10

12

10–12

6

7

8

8

10

13–15

4

5

6

5

8

16–18

2

3

4

3

6

19–21

2

2

2

2

4

22 a víc

2

2

2

2

2

Nestvůry: V tabulce záchranných hodů používají řádek určený v popisu nestvůry.

Postavy: Tuto tabulku nepoužívají. Tabulku záchranných hodů mají v popisu povolání.

Běžní lidé: V tabulce záchranných hodů používají řádek BČ.


Poslední aktualizace [12.08.2022 09:08]