Magické bádání

Postavy většiny kouzlících povolání se můžou pustit do výzkumu nových kouzel, kouzelných předmětů a jiných kouzelných účinků, jak je uvedeno v popisu povolání. Vyžaduje to čas, peněžní investici a občas i vzácné a neobvyklé suroviny.

Pravděpodobnost neúspěchu

U každého magického bádání existuje minimálně 15 % pravděpodobnost, že neuspěje. Investovaný čas i peníze při neúspěchu propadají.

Tvorba nových kouzel

Hráč musí podrobně popsat, jaké kouzlo si přeje vyzkoumat a jaké má mít účinky. Sudí pak rozhodne, jestli se takové kouzlo dá vytvořit a jakou bude mít úroveň.

Omezení

Postava musí mít dostatečnou úroveň, aby vytvořené kouzlo uměla seslat.

Cena a čas

Vybádání nového kouzla trvá dva týdny herního času za úroveň kouzla a stojí 1 000 zl. za úroveň kouzla.

Tvorba kouzelných předmětů

Hráč musí podrobně popsat, jaký předmět si přeje vyrobit a jaké má mít účinky. Sudí pak rozhodne, jestli je to možné a jaké k tomu budou potřeba suroviny.

Omezení

Uživatelé božské magie: Smí vytvářet jen takové předměty, jaké můžou sami používat.

Uživatelé mystické magie: Smí vytvářet jakékoli předměty kromě těch, jaké dokážou používat jen uživatelé božské magie.

Suroviny

Tvorba kouzelných předmětů obvykle vyžaduje vzácné suroviny, jako hodnotné drahokamy nebo přísady z těl vzácných zvířat a nestvůr. Často jsou k jejich obstarání zapotřebí dobrodruzi.

Cena a čas

Napodobení kouzla: Mnohé kouzelné předměty napodobují účinky kouzel. Obvykle stojí týden herního času a 500 zl. za úroveň napodobovaného kouzla.

Předměty na víc použití: Pokud předmět dokáže kouzlo napodobit opakovaně (např. hůlka s více nabitími), násobí se čas a náklady na výrobu počtem použití.

Jiné předměty: Některé předměty nenapodobují účinky kouzel přesně. Záleží na úsudku sudího. Čím mocnější předmět, tím složitější by měla být výroba. Obecně platí, že takový předmět by měl stát od 10 000 do 100 000 zl. a jeho výroba by měla zabrat měsíc až rok herního času. Pár příkladů: 20 šípů +1 (10 000 zl., 1 měsíc), plátová zbroj +1 (10 000 zl., 6 měsíců), křišťálová koule (30 000 zl., 6 měsíců), prsten prosvícení (100 000 zl., 1 rok).

Jiné magické bádání

Postavy, které umějí objevovat nová kouzla a vytvářet kouzelné předměty, se můžou pokusit vybádat i jiné kouzelné účinky, které se nedají připodobnit ke konkrétnímu kouzlu nebo kouzelnému předmětu. Můžou například chtít vysvětit půdu chrámu, vytvořit kouzelnou past, sestrojit golema nebo otevřít portál.

Stejně jako u tvorby předmětů, i tady musí potřebný čas a cenu určit sudí. Navíc můžou být zapotřebí i další věci:

  • Sesílání určitých kouzel.
  • Vzácné suroviny.
  • V některých případech může být nutné kouzla a rituály pravidelně opakovat, aby se kouzelný účinek obnovoval.

Poslední aktualizace [10.08.2022 13:08]