Pravidla pro magii

Některá povolání mají schopnost zapamatovat si a sesílat kouzla. Kouzlo je tvořené vzorcem magické energie, který si postava musí vtisknout do paměti. V okamžiku seslání se kouzlo z paměti vypaří a postava si ho musí zapamatovat znova.

Mystická a božská magie: Kouzla získávají postavy od božstva nebo jiné vyšší moci (božská magie), případně skrze ezoterické bádání (mystická magie).

Seznam kouzel: Povolání postavy určuje, jaká kouzla umí sesílat. Ke každému povolání patří konkrétní seznam kouzel.

Kouzla v paměti: Úroveň postavy určuje, kolik kouzel udrží v paměti současně.

Obratitelná kouzla: Některá kouzla mají obrácenou variantu. Je to uvedeno v jejich popisu.

Zapamatovávání kouzel

Potřeba času a odpočinku: Nová kouzla si postava může zapamatovat po nepřerušeném nočním spánku. Všechna kouzla, která dokáže pojmout, si zapamatuje za jednu hodinu.

Další kopie kouzla: Pokud si postava dokáže zapamatovat víc kouzel stejné úrovně, může si klidně zapamatovat stejné kouzlo víckrát.

Sesílání kouzel

Při sesílání zapamatovaného kouzla je nutné přesně zopakovat potřebná gesta a vyřknout patřičné kouzelné formule.

Jen jednou: Sesláním se kouzlo postavě vypaří z paměti a je nutné zapamatovat si ho znova.

Volnost: Postava musí mít možnost hýbat rukama a mluvit. Není možné kouzlit, když má sesilatel roubík, je svázaný nebo se nachází pod vlivem magického ticha.

Dohled: Pokud není v popisu kouzla uvedeno jinak, platí, že sesilatel musí na zamýšlený cíl (nestvůru, postavu, předmět nebo prostor) vidět.

Účinky kouzel

Výběr cíle: Některá kouzla, která se projevují plošně nebo zasahují určitý počet kostek životů, ovlivňují víc cílů. Pokud popis kouzla neurčuje, jak se mají cíle vybrat, rozhodne sudí. Cíle je možné určit náhodně, může je vybrat sesilatel apod.

Soustředění: Některá kouzla uvádějí, že sesilatel se musí soustředit, aby jejich účinek nepominul. Pokud není v popisu kouzla uvedeno jinak, platí, že když sesilatel provede jakoukoli jinou akci nebo je vyrušen (např. na něj někdo zaútočí), soustředění se přeruší.

Kumulativní účinky: Jedna herní statistika (např. bonus k útoku, TZ, hody na zranění, záchranné hody atd.) se nedá navýšit více různými kouzly. Je ale možné kombinovat kouzla, která ovlivňují různé statistiky. Účinky kouzel se můžou sčítat s účinky kouzelných předmětů.

Mystická magie

Zapamatovávání kouzel

Uživatelé mystické magie si do paměti otiskují kouzla ze svých knih kouzel (viz následující dvojstrana) a jsou tak omezení jen na kouzla, která mají v knize zapsaná. Knihu musejí mít u sebe.

Obracení kouzel

Už v okamžiku zapamatování je potřeba rozhodnout se pro běžnou nebo obrácenou variantu kouzla. Pokud si postava dokáže zapamatovat víc kouzel stejné úrovně, může si klidně zapamatovat běžnou i obrácenou variantu.

Božská magie

Zapamatovávání kouzel

Uživatelé božské magie si kouzla otiskují do paměti skrze modlitby ke svému bohu. Při modlení si sesilatel může vybírat ze všech kouzel uvedených na seznamu kouzel pro jeho povolání, jaká na své úrovni dokáže sesílat.

Obracení kouzel

Uživatelé božské magie můžou kouzlo obracet až během sesílání. Jednoduše slova odříkají a gesta provedou pozpátku.

Nepřízeň božstva

Uživatelé božské magie musejí dodržovat zásady svého přesvědčení, pravidla kněžského života a přikázání víry. Když se postava dostane nepřízně svého boha, může na ni sudí uvalit různé postihy. Může jít třeba o postihy k útokům (–1), snížení počtu kouzel nebo vyslání na nebezpečnou výpravu. Aby postava znova získala ztracenou přízeň, musí pro svého boha vykonat nějaký velký skutek (jak určí sudí). Příklady: darovat zlato nebo kouzelné předměty, postavit chrám, obrátit na víru spoustu lidí, přemoct bohova mocného nepřítele apod.

Kouzla a přesvědčení božstva

Uživatelé božské magie se můžou do nepřízně boha dostat i sesíláním kouzel (nebo jejich obrácených variant ), jejichž účinky jdou proti přesvědčení boha:

  • Zákonné postavy: Používají obrácené varianty jenom v nouzi nejvyšší.
  • Chaotické postavy: Obvykle používají obrácené varianty a k těm běžným sáhnou, jen pokud z toho budou mít užitek spojenci jejich náboženství.
  • Neutrální postavy: Většinou preferují běžné nebo obrácené varianty kouzel podle toho, jakému bohu slouží (žádný bůh nepreferuje běžné i obrácené varianty zároveň).

Poslední aktualizace [10.08.2022 13:08]