Setkání u tvrzí

Když postavy v divočině přicestují k tvrzi nehráčské postavy na vysoké úrovni, nemusí je nutně čekat vřelé přivítání. Tento postup může sudí použít, pokud nemá konkrétní poznámky o vládci tvrze a hlídkách.

Vládce

Sudí by měl rozhodnout, jaké povolání bude mít nehráčská postava vládce tvrze a okolních zemí:

  • Bojovník: Na úrovni 1k6+8.
  • Klerik: Na úrovni 1k8+6.
  • Kouzelník: Na úrovni 1k4+10.

Tvrze nelidí jsou neobvyklé a sudí by je měl předem rozpracovat podrobněji. Nelidé se většinou budou chtít kontaktu s poutníky vyhnout.

Hlídky

Cizinci se v okolí tvrze obvykle nejdřív shledají s hlídkou žoldáků, kteří střeží přilehlé země. Typ jednotek závisí na povolání vládce:

  • Bojovník: 2k6 těžkých jezdců. Vybavení plátovou zbrojí (TZ 3 [16]), jezdeckým kopím a mečem. Morálka 9.
  • Klerik: 2k6 středních jezdců. Vybavení kroužkovou zbrojí (TZ 5 [14]) a jezdeckým kopím. Morálka 9.
  • Kouzelník: 2k6 těžkých pěšáků. Vybavení kroužkovou zbrojí + štítem (TZ 4 [15]) a mečem. Morálka 8.

Posádka

Popsané hlídky jsou jen malou součástí vládcovy posádky. Mezi další jednotky můžou patřit magické příšery nebo lidé na létajících tvorech.

Reakce na cestovatele

Vládcova reakce na cestovatele závisí na jeho povolání. Je možné ji určit hodem 1k6 na následující tabulku:

Vládcova reakce podle povolání

k6 Bojovník Klerik Kouzelník
1 Vyhnání Vyhnání Vyhnání
2 Vyhnání Vyhnání Ignorování
3 Vyhnání Ignorování Ignorování
4 Ignorování Ignorování Ignorování
5 Ignorování Pozvání Ignorování
6 Pozvání Pozvání Pozvání

Vyhnání: Hlídky mají za úkol vyhnat narušitele mimo panství, případně můžou po poutnících vyžadovat mýtné. Přesná cena závisí na povaze vládce, viditelném bohatství postav atd. Pokud postavy odmítnou mýtné zaplatit, hlídka na ně může zaútočit, vyhnat je nebo se je pokusit zajmout.

Ignorování: Hlídka nechá postavy jít svou cestou.

Pozvání: Hlídka přináší zprávu od vládce panství a zve postavy na návštěvu tvrze. Vládcova přesná motivace k tomuto jednání bude záviset na jeho osobnosti – nemusí být vždy přívětivá.


Poslední aktualizace [12.08.2022 22:08]