Drahokamy a šperky

Drahokamy

Hodnota každého drahokamu v lupu se určí podle následující tabulky:

Hodnoty drahokamů

k20 Hodnota drahokamu
1–4 10 zl.
5–9 50 zl.
10–15 100 zl.
16–19 500 zl.
20 1 000 zl.

Šperky

Každý šperk uvedený v typu pokladu má hodnotu 3k6 × 100 zl. (nebo víc, pokud si to sudí přeje a postavy jsou na vyšší než 3. úrovni).

Poškozené šperky

Hrubé zacházení se šperkem (např. drcení, blesk, intenzivní žár nebo oheň) ho může poškodit a snížit jeho hodnotu o 50 %.

Kombinace hodnot

Pokud typ pokladu určuje přítomnost více drahokamů nebo šperků, může sudí jejich hodnoty volně kombinovat. Například když hod určí pět drahokamů o hodnotě 50 zl., je možné umístit místo nich jeden drahokam za 250 zl., jeden drahokam za 100 zl. a tři za 50 zl. nebo jakoukoli jinou kombinaci.


Poslední aktualizace [13.08.2022 08:08]