Lektvary

Kouzelné lektvary

N: k8 V: k% Lektvar
1 01–04 Čtení myšlenek
05–08 Dlouhověkosti
09–11 Hledání pokladů
12–16 Hrdinství
17–19 Jasnoslyšení
20–23 Jasnozřivosti
2 24–27 Léčivý
28–31 Létání
3 32–35 Levitace
4 36–39 Neviditelnosti
40–43 Nezranitelnosti
44–47 Obří síly
48–51 Odolnosti proti ohni
5 52–53 Otravy
54–56 Ovládání draků
57–59 Ovládání lidí
60–62 Ovládání nemrtvých
63–65 Ovládání obrů
66–68 Ovládání rostlin
69–71 Ovládání zvířat
6 72–75 Plynné podoby
76–78 Přeměny
79–86 Rychlosti
87–93 Sebeklamu
7 94–96 Zmenšení
8 97–00 Zvětšení

N: Postavy na nízkých úrovních (1. až. 3.)
V: Postavy na vysokých úrovních (4.+)

Používání: Všechny postavy (pokud není uvedeno jinak).

Identifikace: Lektvar se dá identifikovat usrknutím malého množství. Rozpoznat lektvary čistě podle vůně nebo chuti je obtížné, protože ani lektvary se stejným účinkem nebývají stejné.

Vypití: Vypití plné dávky lektvaru trvá jedno kolo.

Trvání: Kouzelný účinek plné dávky lektvaru trvá 1k6+6 směn. Na dobu trvání by měl hodit sudí a neměl by hráčům předem říkat, kdy účinek skončí.

Mixování lektvarů

Vypití lektvaru pod vlivem jiného lektvaru je nebezpečné:

 • Nevolnost: Postava je na 3 směny úplně ochromená nevolností.
 • Vyrušení: Účinky obou lektvarů se vyruší.

Toto pravidlo se nevztahuje na lektvary s okamžitým nebo trvalým účinkem.

Léčivý lektvar

Po vypití má jeden ze dvou účinků:

 1. Vyléčení živé bytosti: Obnoví 1k6+1 životů. Tímhle účinkem není možné zvýšit životy nad tvorovo běžné maximum.
 2. Vyléčení paralýzy: Zruší účinky ochromení.

Lektvar čtení myšlenek

Dává schopnost číst myšlenky. Funguje stejně jako kouzelnické kouzlo Čtení myšlenek. Platí standardní doba trvání lektvaru.

Lektvar dlouhověkosti

Okamžitě a natrvalo způsobí, že postava omládne o 10 let.

Lektvar hledání pokladů

Dává schopnost vycítit poklady.

 • Dosah: Postava vycítí poklady do vzdálenosti až 360 stop.
 • Směr a vzdálenost: Postava získá povědomí o směru a vzdálenosti k pokladu.
 • Soustředění: Aby postava mohla tyto informace zjistit, musí se soustředit.
 • Víc pokladů: Postava vycítí největší poklad v dosahu.
 • Překážky: Magie nepronikne přes olovo.

Lektvar hrdinství

Běžní lidé nebo postavy těch povolání, která jsou zaměřená na boj a neumějí kouzlit (např. trpaslík, bojovník, půlčík), po vypití lektvaru hrdinství dočasně získají další úrovně. Počet získaných úrovní závisí na skutečné úrovni postavy:

 • Běžný člověk: Získá schopnosti bojovníka na 4. úrovni.
 • 1. až 3. úroveň: Získá 3 úrovně.
 • 4. až 7. úroveň: Získá 2 úrovně.
 • 8. až 10. úroveň: Získá 1 úroveň.
 • 11. a vyšší úroveň: Žádný účinek.

Účinky: Postava získá všechny schopnosti dalších úrovni, včetně životů navíc.

Zranění: Zranění utržená pod vlivem tohoto lektvaru se nejdřív odečítají od zásoby dodatečných životů.

Lektvar jasnoslyšení

Umožňuje postavě slyšet ušima jiného tvora.

 • Dosah: Druhý tvor může být nanejvýš 60 stop daleko.
 • Překážky: Olovo účinek blokuje.

Lektvar jasnozřivosti

Umožňuje postavě vidět očima jiného tvora.

 • Dosah: Druhý tvor může být nanejvýš 60 stop daleko.
 • Překážky: Olovo účinek blokuje.

Lektvar létání

Dává schopnost létat vzduchem.

 • Rychlost pohybu: Až 360’ (120’).
 • Volný pohyb: Je možný v jakémkoli směru, včetně schopnosti levitovat a vznášet se ve vzduchu.

Lektvar levitace

Postava získá schopnost libovolně se pohybovat vzduchem nahoru a dolů.

 • Svisle: Postava myslí ovládá svůj pohyb ve svislém směru rychlostí až 60 stop za kolo.
 • Vodorovně: K vodorovnému pohybu je nutné odstrkovat se od pevných předmětů.
 • Naložení: Během levitace může postava nést svoje běžné naložení.

Lektvar neviditelnosti

Postava se po vypití lektvaru stane neviditelnou. Funguje to stejně jako kouzelnické kouzlo Neviditelnost. Platí standardní doba trvání lektvaru.

 • Malé dávky: Podle uvážení sudího je možné vypít lektvar neviditelnosti v šesti malých dávkách, které budou mít zkrácené trvání.

Lektvar nezranitelnosti

Magicky postavu chrání před zraněním. Konkrétně dává tyto výhody:

 • Třída zbroje: Bonus +2 k TZ.
 • Záchranné hody: Bonus +2 ke všem záchranným hodům.
 • Četnost použití: Pokud postava během jednoho týdne vypije víc než jeden lektvar nezranitelnosti, účinky se obrátí (postih –2 k TZ a záchranám).

Lektvar obří síly

Propůjčuje sílu mrazivého obra.

 • Útoky zbraněmi: Způsobují dvojnásobné zranění.
 • Házení balvanů: Postava může házet balvany až na 200 stop. Způsobují 3k6 zranění.
 • Není kumulativní: Účinky lektvaru se nekumulují s jinými kouzelnými předměty, které zvyšují sílu (jako např. pás obří síly).

Lektvar odolnosti proti ohni

Poskytuje ochranu před ohněm:

 • Běžný oheň: Postavu nezraňuje nemagický oheň a žár.
 • Bonus k záchraně: Postava dostává bonus +2 ke všem záchranným hodům proti magickým a dechovým útokům založeným na ohni.
 • Zranění ohněm: Snižuje se o 1 za každou kostku, kterou se na zranění hází. (Každá kostka ale způsobí zranění za minimálně 1 život.)

Lektvar otravy

Vypadá stejně jako jakýkoli jiný lektvar.

 • Účinek: Způsobuje smrt (záchrana proti jedu).
 • Usrknutí: I pouhý doušek má plný účinek.

Lektvar ovládání

Lektvary tohoto typu umožňují tomu, kdo je vypije, ovládat akce tvorů určitého typu.

 • Soustředění: Ovládání jiného tvora vyžaduje soustředění.
 • V dohledu: Postava může ovládat jen tvory, které vidí.
 • Sebevražedné příkazy: Ovládané bytosti se budou bránit příkazům, které jsou pro ně smrtící.

Ovládání draků

 • Ovlivňuje: 1–3 draky konkrétního typu. (Sudí by měl určit, na který typ draků lektvar působí.)
 • Kouzlení: Není možné přikázat drakovi, aby sesílal kouzla.
 • Po vyprchání lektvaru: Ovlivnění draci reagují nepřátelsky.

Ovládání lidí

 • Použití: Okouzlí člověka v dosahu 60 stop. V každém kole je možné okouzlit jeden cíl.
 • Neochotný cíl: Cíl může okouzlení vzdorovat záchranou proti kouzlům.
 • Maximum okouzlených: Tímto způsobem je možné okouzlit lidi celkem až s 6 KŽ. Běžní lidé se počítají za ½ KŽ.
 • Okouzlení jedinci: Považují postavu za důvěryhodného přítele a přijdou ji bránit. Budou poslouchat její příkazy, pokud nebudou zjevně škodlivé a nebudou v rozporu s jejich přesvědčením.

Ovládání nemrtvých

 • Ovlivňuje: Nemrtví celkem až s 3k6 KŽ.
 • Po vyprchání lektvaru: Ovlivnění nemrtví reagují nepřátelsky.

Ovládání obrů

 • Ovlivňuje: 1–4 obrů konkrétního typu. (Sudí by měl určit, na který typ obrů lektvar působí.)

Ovládání rostlin

 • Ovlivňuje: Všechny rostliny (včetně rostlinných nestvůr) na ploše 30 × 30 stop až do vzdálenosti 60 stop.
 • Příkazy: Postava může ovlivněným rostlinám přikázat, ať se pohybují podle jejích přání, a může jimi zamotat tvory v zasažené oblasti.

Ovládání zvířat

 • Ovlivňuje: Běžná nebo obří (nikoli magická) zvířata celkem až s 3k6 KŽ.
 • Po vyprchání lektvaru: Ovlivněná zvířata utečou.

Lektvar plynné podoby

Tělo postavy se změní v oblak páry. To má následující projevy:

 • Vybavení a oblečení: Spadne na zem.
 • Pohyb: Postava se v plynné podobě může protahovat štěrbinami v kamenných stěnách, dřevěných předmětech atd.
 • Útočení: V plynné podobě není možné.
 • Nezranitelnost: Postava má TZ –2 [21]. Nemagické zbraně ji nezraňují.

Lektvar přeměny

Postava se po vypití lektvaru změní v jiného tvora (vlastního výběru). Funguje to stejně jako kouzelnické kouzlo Přeměň sebe. Platí standardní doba trvání lektvaru.

Lektvar rychlosti

Pohyby a akce postavy jsou magicky urychlené.

 • Pohyb: Rychlost pohybu je dvojnásobná.
 • Útoky: Postava dokáže v jednom kole provést dvojnásobný počet útoků.
 • Jiné akce: Postava je provádí dvojnásobnou rychlostí.

Lektvar sebeklamu

Postava, která tento lektvar vypije, se domnívá, že je pod vlivem jiného typu lektvaru.

 • Typ: Druhý typ lektvaru určí sudí.
 • Popis: Sudí by se měl snažit hráče oklamat, ať si opravdu myslí, že postava je pod vlivem jiného lektvaru, a pravdu odhalit až ve zlomovém okamžiku.

Lektvar zmenšení

Postava se zmenší na výšku 6 palců.

 • Bojové schopnosti: Dokud je postava zmenšená, nedokáže ublížit tvorům, kteří jsou vyšší než 1 stopu.
 • Úzké prostory: Postava dovede proklouznout úzkými prostory.
 • Nehybnost: Postava má šanci jen 10 %, že bude spatřena.

Lektvar zvětšení

Postava se zvětší na dvojnásobnou velikost.

 • Útoky zblízka: Díky vyšší síle způsobuje postava při útoku zblízka dvojnásobné zranění.

Poslední aktualizace [26.02.2023 10:02]