Jazyky

Rodné jazyky hráčské postavy se odvíjejí od jejího povolání. Obvykle je to obecná řeč a jazyk přesvědčení. Postavy s vyso­kou inteligencí se můžou naučit i další ja­zyky (viz Hodnoty vlastností).

Obecná řeč

Obecná řeč je jazyk široce rozšířený mezi inteligentními bytostmi. Rozumí jí a dokážou jí mluvit všechny hráčské rasy i některé nestvůry.

V některých herních světech může sudí rozhodnout, že různé kultury mluví různými jazyky. V takovém případě je potřeba nahradit obecnou řeč konkrét­ním jazykem.

Jazyky přesvědčení

Všechny inteligentní bytosti znají tajný, nepsaný jazyk gest, posunků a tajných hesel spojený s jejich přesvědčením. Ten­hle tajný jazyk umožňuje všem bytostem stejného přesvědčení domluvit se. Bytosti jiného přesvědčení poznají, že někdo po­užívá cizí jazyk přesvědčení, ale nerozu­mí mu. Jazyk jiného přesvědčení se nedá naučit jinak než změnou přesvědčení – v tom případě postava předchozí jazyk přesvědčení zapomene.

Další jazyky

Spousta nelidských ras a inteligentních nestvůr má vlastní jazyky, které mů­žou být dostupné i hráčským postavám. Následující jazyky jsou běžné a postavy s vysokou inteligencí se je můžou naučit (po domluvě se sudím):

k20 Jazyk
1 dračtina
2 elfština
3 gnollština
4 gnómština
5 goblinština
6 gobrovština
7 harpyjština
8 hobgoblinština
9 chrličština
10 koboldština
11 lidoještěrština
12 lidská nářečí
13 medúzština
14 měňavština
15 minotaurština
16 orčtina
17 poletuština
18 půlčíčtina
19 trpasličtina
20 zlobrovština

Poslední aktualizace [14.08.2022 09:08]