Hodnoty vlastností

Hodnoty v jednotlivých vlastnostech určují, jestli má postava nějaké bonusy nebo postihy k různým herním akcím. Modifikátory vlastností jsou uvedené v tabulkách na protější straně, jejich účin­ky jsou popsané v dalším textu.

Síla (sil.)

Svaly, fyzička a hrubá síla.

 • Boj zblízka: Ovlivňuje hody na útok a zranění v boji zbraněmi na blízko.
 • Vyrážení dveří: Určuje šanci na úspěch při vyrážení zaseknutých dveří (viz Dobrodružství v jeskyních).

Modifikátory síly

Sil. Boj zblízka Vyrážení dveří
3 -3 1 z 6
4-5 -2 1 z 6
6-8 -1 1 z 6
9-12 žádný 2 z 6
13-15 +1 3 z 6
16-17 +2 4 z 6
18 +3 5 z 6

Inteligence (int.)

Učení, paměť a rozumové schopnosti.

 • Ovládané jazyky: Určuje, kolika jazy­ky postava umí mluvit.
 • Umí číst? Značí, jestli postava umí číst a psát ve svých rodných jazycích.

Modifikátory inteligence

Int. Ovládané jazyky Umí číst?
3 rodný (lámaně) neumí
4-5 rodný neumí
6-8 rodný trochu
9-12 rodný umí
13-15 rodný + 1 další umí
16-17 rodný + 2 další umí
18 rodný + 3 další umí

Moudrost (mdr.)

Síla vůle, selský rozum, vnímání a intuice.

 • Záchrany proti magii: Ovlivňuje záchranné hody (viz Záchranné hody) proti magic­kým účinkům. Zpravidla se nevztahuje na záchrany před dechovými útoky, ale na ostatní kategorie záchranných hodů se vztahovat může.

Modifikátory moudrosti

Mdr. Zách. proti magii
3 -3
4-5 -2
6-8 -1
9-12 žádný
13-15 +1
16-17 +2
18 +3

Obratnost (obr.)

Mrštnost, reflexy, rychlost a rovnováha.

 • TZ: Upravuje třídu zbroje (bonus TZ snižuje, postih ji zvyšuje).
 • Boj na dálku: Ovlivňuje hody na útok (ale ne na zranění) se střelnými a vrhací­mi zbraněmi
 • Iniciativa: Při používání volitelného pravidla individuální iniciativy (viz Boj) upravuje i hod na iniciativu.

Modifikátory obratnosti

Obr. TZ Boj na dálku Iniciativa
3 –3 –3 –2
4–5 –2 –2 –1
6–8 –1 –1 –1
9–12 žádný žádný žádný
13–15 +1 +1 +1
16–17 +2 +2 +1
18 +3 +3 +2

Odolnost (odl.)

Zdraví, výdrž a vytrvalost.

 • Životy: Upravuje každý hod na určení životů (tj. na 1. úrovni i při postupu na každou další úroveň). Bez ohledu na mo­difikátor odolnosti postava vždy získá mi­nimálně 1 život za každou kostku životů.

Modifikátory odolnosti

Odl. Životy
3 –3
4–5 –2
6–8 –1
9–12 žádný
13–15 +1
16–17 +2
18 +3

Charisma (cha.)

Síla osobnosti, přesvědčivost, osob­ní magnetismus, fyzická přitažlivost a schopnost velet.

 • Reakce nehráčských postav: Ovlivňuje najímání družiníků a komunikaci s nestvůrami.
 • Max.početdružiníků: Určuje, kolik družiníků může postava mít v jednu chvíli.
 • Věrnost družiníků: Určuje věrnost družiníků postavě.

Modifikátory charismatu

Družiníci
Cha. Reakce Max. Věrnost
3 -2 1 4
4-5 -1 2 3
6-8 -1 3 6
9-12 žádný 4 7
13-15 +1 5 8
16-17 +1 6 9
18 +2 7 10

Hlavní vlastnost

Každé povolání má jednu nebo víc hlav­ních vlastností, které jsou pro dané po­volání obzvlášť důležité. Hodnota hlavní vlastnosti ovlivňuje, jak rychle postava získává zkušenostní body.

 • Modifikátor zk.: Započítává se ke všem zk., které získají postavy s jednou hlavní vlastností. Modifikátory pro po­volání s více hlavními vlastnostmi jsou uvedené v popisu povolání.

Modifikátory hlavních vlastností

Hlavní vlastnost Modifikátor zk.
3–5 –20%
6–8 –10%
9–12 žádný
13–15 +5%
16–18 +10%

Poslední aktualizace [14.08.2022 09:08]