Elf

Nelidské povolání
Podmínky: inteligence minimálně 9
Hlavní vlastnosti: inteligence a síla
Kostka životů: 1k6
Nejvyšší úroveň: 10.
Zbroje: všechny včetně štítů
Zbraně: všechny
Jazyky: jazyk přesvědčení, obecná řeč, elfština, gnollština, hobgoblinština, orkština

Elfové jsou štíhlí nelidé vílího původu se špičatýma ušima. Obvykle váží okolo 60 kilo a měří 5 až 51⁄2 stopy. Jen zřídka se dají potkat v lidských osadách, dávají to­tiž přednost radostnému životu v lesích. Když jim někdo zkříží cestu, dokážou být nebezpečnými protivníky, protože výborně ovládají meč i magii. Elfy fasci­nují kouzla a krásně zhotovené kouzelné předměty, a proto obojí s oblibou sbírají.

Hlavní vlastnosti: Pokud má elf inteli­ genci i sílu aspoň 13, dostává bonus +5 % ke zkušenostem. Elf s inteligencí aspoň 16 a silou aspoň 13 dostává bonus +10 %.

Mystická magie

Podrobná pravidla mystické magie jsou uvedená v části Pravidla pro magii.

Magické bádání: Elf jakékoli úrovně může investovat čas a peníze do magické­ho bádání. Tímhle způsobem si může do kouzelné knihy přidat nová kouzla nebo vyzkoumat jiné magické účinky. Když elf dosáhne 9. úrovně, může taky vytvářet kouzelné předměty.

Kouzlení: Každý elf má svoji knihu kou­zel obsahující formule mystických kouzel. Tabulka postupu po úrovních ukazuje, kolik kouzel elfova kniha obsahuje a kolik si jich elf může zapamatovat – obojí se odvíjí od úrovně postavy. Elf na 1. úrovni tak má v knize jedno kouzlo, určené sudím (ten ale může hráči dovolit, aby si vybral sám). Seznam kouzel dostupných elfům je uvedený pod Kouzelnickými kouzly (elfové mají přístup ke stejným kouzlům jako kouzelníci).

Používání kouzelných předmětů: Elfové umějí používat svitky s kouzly uvedenými v seznamu kouzelnických kouzel. Můžou taky používat předměty, které umějí ovlá­dat jen uživatelé mystické magie (např. kouzelné hůlky).

Boj

Elfové umějí používat všechny druhy zbraní a zbrojí.

Odhalování tajných dveří

Díky svému bystrému zraku mají elfové při aktivním hledání šanci 2 z 6 na od­halení skrytých nebo tajných dveří (viz Dobrodružství v jeskyních).

Imunita proti ghúlí paralýze

Elfové jsou zcela imunní proti paralýze způsobované útokem ghúla.

Infravidění

Elfové mají infravidění do 60 stop (viz Nebezpečí a překážky).

Naslouchání za dveřmi

Elfové mají šanci 2 z 6 na zaslechnutí zvuků (viz Dobrodružství v jeskyních).

Po dosažení 9. úrovně

Elf si může hluboko v lesích vybudovat tvrz, která splývá s přírodním okolím, obvykle na nějakém nádherném místě, na­příklad schovanou za vodopádem, v ma­lebném údolí nebo v korunách stromů. Ať už je tvrz z jakéhokoli materiálu, její vybu­dování stojí kvůli řemeslné kvalitě stejně jako podobně velká kamenná stavba.
Lesní zvířata v okruhu pěti mil od do­končené tvrzi se s elfem spřátelí. Můžou ho potom varovat před vetřelci, doru­čovat vzkazy, informovat o novinkách a podobně. Na oplátku je elf musí chránit před nebezpečím.
Elfský vládce může najímat jen elfské žoldáky. Najatí specialisti a družiníci ale můžou být jakékoli rasy.

Elfův postup po úrovních

Záchranné hody Kouzla
Úroveň zk. THAC0 S H P D K 1 2 3 4 5
1 0 1k6 19 [0] 12 13 13 15 15 1
2 4 000 2k6 19 [0] 12 13 13 15 15 2
3 8 000 3k6 19 [0] 12 13 13 15 15 2 1
4 16 000 4k6 17 [+2] 10 11 11 13 12 2 2
5 32 000 5k6 17 [+2] 10 11 11 13 12 2 2 1
6 64 000 6k6 17 [+2] 10 11 11 13 12 2 2 2
7 120 000 7k6 14 [+5] 8 9 9 10 10 3 2 2 1
8 250 000 8k6 14 [+5] 8 9 9 10 10 3 3 2 2
9 400 000 9k6 14 [+5] 8 9 9 10 10 3 3 3 2 1
10 600 000 9k6+2* 12 [+7] 6 7 8 8 8 3 3 3 3 2

* Modifikátor odolnosti se už nezapočí­tává.

S: smrt/jed; H: hůlky; P: paralýza/zkamenění; D: dechové útoky; K: kouzla/žezla/hole.


Poslední aktualizace [10.08.2022 11:08]