Nestvůry a nehráčské postavy

Odpovědností sudího je rozhodovat, jak budou nestvůry a nehráčské postavy reagovat během setkání, ale taky jaké plány budou sledovat a jakou taktiku k tomu zvolí, zatímco budou hráčské postavy někde jinde.

Inteligence a taktika

Při rozhodování, jak jednat za nestvůru nebo nehráčskou postavu, by měl sudí brát v úvahu její inteligenci. Inteligentní nestvůry můžou použít některou z následujících taktik.

Pasti a nenápadnost: Vychytralé, ale nepříliš tělesně zdatné nestvůry můžou nastražovat pasti a léčky nebo upřednostňovat útočení na dálku.

Stráže: K oslabování hráčských postav nebo hlídání důležitých ústupových cest můžou nestvůry využívat stráže a ochočená zvířata.

Kouzelné předměty: Nestvůry využijí při střetnutí s hráčskými postavami kterýkoli kouzelný předmět, který mají v doupěti.

Zkušenost a příprava: Pokud se hráčské postavy střetnou s nestvůrami, ale nepřemůžou je, nestvůry se z této zkušenosti poučí a na příští útok se přichystají. Můžou postavit barikády, přivolat posily, přesunout svoji základnu jinam atd.

Přizpůsobivost: Nestvůry můžou napodobit úspěšnou taktiku hráčských postav nebo se jí přizpůsobit a naplánovat vhodné protiopatření.

Spolupráce

Při vymýšlení setkání by měl sudí myslet na to, že nestvůry a nehráčské postavy – stejně jako hráčské postavy – ochotně spojí síly, aby zvýšily své šance na přežití.

Kombinované síly: Nestvůry zdatné v boji zblízka, ve střelbě a v kouzlení se můžou dobře doplňovat.

Velení: Velitelé můžou mít zvláštní schopnosti, maximum možných životů nebo víc KŽ.

Motivace

Stejně jako hráčské postavy, i nestvůry a nehráčské postavy mají své zájmy a pohnutky.

Hraní role: Při rozhodování o tom, jak nestvůra zareaguje na snahy postav o vyjednávání, by měl sudí brát ohled na její přesvědčení a povahu. Nestvůry by postavám neměly vždy vycházet vstříc!

Spojenci: Nestvůry a nehráčské postavy můžou mít přátele, služebníky nebo vlastní družiníky. Ti jim můžou přijít na pomoc nebo se je pokusí pomstít.


Poslední aktualizace [12.08.2022 09:08]