Práce s hráčskými postavami

Rychlost postupu

Každá skupina má jiné představy o tom, jak rychle by hráčské postavy měly získávat zkušenosti a postupovat po úrovních.

Standardní: Po třech nebo čtyřech sezeních obvykle aspoň jedna hráčská postava postoupí na druhou úroveň. Jestli se to nestane, sudí by asi měl zvýšit hodnotu pokladů. Pokud naopak většina hráčských postav za tuto dobu postoupí na třetí úroveň, měl by sudí umisťovat míň pokladů nebo používat silnější nestvůry.

Rychlý: Pokud skupina preferuje hru s rychlejším postupováním, měl by sudí umisťovat velké hromady pokladů. Měly by je ovšem hlídat nestvůry, které budou odpovídající výzvou.

Pomalý: U skupin, které se radši soustředí na prokreslování postav než na překonávání značných rizik, může sudí snížit rychlost postupu a nebezpečnost nestvůr.

Vědomosti hráčů

Je potřeba hlídat, aby hráči rozlišovali mezi tím, co vědí oni a co vědí jejich postavy. Hráči někdy mají tendence jednat podle informací, které jejich postavy nemůžou mít. Sudí na to může občas upozornit a některé akce dokonce zakázat.

Nevraživost

Mezi hráčskými postavami se můžou během dobrodružství rozvinout rozbroje nebo soupeření. Stává se to, zejména když spolu vyrazí postavy s opačným přesvědčením. Jde o přirozenou a zábavnou součást hraní. Sudí by ale měl zajistit, aby se nevraživosti nestaly hlavní náplní hry a nekazily dobrodružství ostatním.

Udržování dostatečné výzvy

Je důležité, aby sudí udržoval hru náročnou, dokonce i když už hráčské postavy dosáhly vyšších úrovní a nahromadily značné bohatství a moc.

Magické bádání: Kouzlící postavy se můžou pokusit vytvářet nová kouzla a kouzelné předměty. V tom případě musí sudí dbát na herní rovnováhu. Trvalá očarování, kouzla použitelná bez omezení nebo bez záchranného hodu, účinky, které s postupem po úrovních zesilují – to všechno může snadno rozbít vyváženost hry. Při pochybnostech je možné povolit nové kouzlo nebo předmět jen na zkušební dobu s tím, že možná budou nutné úpravy, když se nevyváženost prokáže.

Zvláštní schopnosti: Hráči se někdy snaží získat zvláštní schopnosti nad rámec těch plynoucích z povolání. Pokud jim chce sudí vyhovět, měl by být velmi opatrný, protože to opět může vést k nevyváženosti. Je dobré řídit se zásadami pro magické bádání z předchozího odstavce.

Nadměrné bohatství: Pokud se bohatství postav vymklo kontrole, může se sudí poohlížet po příležitostech, jak postavám přebytečné peníze odebrat. Vždy by to ale mělo proběhnout tak, že hráči dostanou na výběr. Například: zaplatí místní daň, nebo se stanou psanci?


Poslední aktualizace [12.08.2022 09:08]