Tvorba divočiny

1. Vyber prostředí

Zeměpisné rozvržení: Urči základní zeměpisné prvky a podnebí oblasti, kterou budeš dál rozvíjet: rozhodni, jestli to budou převážně hory, lesy, poušť apod. Urči taky, jak velká oblast bude.

Atmosféra: V téhle fázi zvaž celkové ladění prostředí, které budeš tvořit: celkovou technologickou úroveň, dostupnost magie, přítomnost různých nestvůr a inteligentních ras atd.

Nové kampaně: Pokud začínáš novou kampaň, doporučuje se začít přípravou malé, ohraničené oblasti, kterou budeš později průběžně rozvíjet.

2. Nakresli mapu oblasti

Hlavní krajinné prvky: Na čtverečkovaný nebo hexový papír nakresli mapu divočiny – zaznač do ní výrazné krajinné prvky jako pohoří, řeky, moře, jezera, ostrovy, lesy, bažiny atd. Jako inspirace a pomůcka pro přirozené rozvržení krajinných prvků ti pomůžou mapy skutečného světa.

Měřítko: Většinou se nejdřív nakreslí mapa ve velkém měřítku (24 mil na hex) a teprve potom podrobnější mapy konkrétních oblastí v menším měřítku (6 mil na hex).

3. Rozmísti říše lidí

Zaznač do mapy oblasti ovládané lidmi a nezapomeň při tom na potřeby, které lidská civilizace má (řeky, polnosti apod.).

Vláda: Zapiš si taky vládce každé lidmi ovládané oblasti: velmož, mocný král, kupecký spolek atd.

Počáteční město (viz krok 5): Obvykle se nachází v některé z těchto oblastí.

4. Rozmísti říše ostatních ras

Zaznač oblasti ovládané jinými inteligentními rasami, které ve tvém světě existují (různí nelidé, nestvůrné rasy atd.). Ber ohled i na jejich upřednostňované prostředí a způsob života.

Kočovníci: Některé inteligentní bytosti se rády zdržují v přesně vymezeném území, zatímco jiné se pohybují volně – loví nebo drancují – v oblasti s nejasnými hranicemi.

Nestvůry: V téhle fázi už taky můžeš zaznačit teritoria význačných neinteligentních nestvůr.

5. Umísti počáteční město

Vyber místo pro město, které bude sloužit jako výchozí základna hráčských postav. Zřejmě bude stát někde u řeky nebo obchodní cesty poblíž středu mapy. Tady hra začne. Pokyny napravo ti pomůžou základnu rozvést a prokreslit.

6. Rozmísti jeskyně

Umísti na mapu jednu nebo víc jeskyní, někam poblíž počátečního města.

Vzdálenost: Jeskyně se obvykle nacházejí zhruba den cesty od počátečního města – dost blízko, aby cesta nebyla příliš náročná, ale ne tak blízko, aby město ohrožovaly nestvůry z jeskyně.

7. Vytvoř tabulky setkání pro jednotlivé oblasti

Standardní tabulky: Pro některé oblasti herní mapy se můžou hodit standardní Tabulky náhodných setkání.

Vlastní tabulky: Pro ostatní oblasti možná budeš chtít vytvořit nové tabulky, do kterých zasadíš nestvůry příznačné pro dané místo. Specifické tabulky setkání by měly brát ohled na to, jak jsou na mapě rozmístěné inteligentní bytosti a nestvůry.


Poslední aktualizace [12.08.2022 10:08]