Tvorba počátečního města

1. Urči velikost

Rozhodni, jak velké počáteční město bude a kolik má zhruba obyvatel. Obecně platí, že velikost sídel závisí na úrovni technologie v herním světě. Pro středověké nebo podobné prostředí můžeš jako vodítko použít následující údaje:

Velikost města Počet obyvatel
Vesnice 50–999
Městečko 1 000–4 999
Město 5 000–14 999
Velkoměsto 15 000+

2. Poznamenej si služby

Udělej si pár poznámek o tom, jestli jsou přítomné tyto služby oblíbené mezi dobrodruhy:

  • Černý trh: Na prodej pokladů a oslovování zlodějů nebo pašeráků.
  • Léčení: Nějaké možnosti, jak si postavy můžou vyléčit zranění (a případně i pokročilejší služby, jako je léčení nemocí nebo dokonce kříšení mrtvých). Ve světech s léčivou magií můžou být tyto služby dostupné v chrámu, kostele nebo svatyni.
  • Stráže: Městská domobrana nebo hlídka, která udržuje pořádek a chrání město. Může být užitečné poznamenat si, jestli jsou stráže úplatné a jak často hlídkují v různých částech města.
  • Ubytování: Pokoje k pronájmu, hostince atd.
  • Zvěsti: Místa, kde se vyvěšují oznámení a šíří drby.

3. Propracuj vládce

Rozhodni, kdo městu vládne: jestli místní zeman nebo rychtář jmenovaný panovníkem, volená rada, kupecký spolek atd. Městu může vládnout i dobrodruh na vysoké úrovni (za pomoci stráží a magie).

4. Popiš ostatní nehráčské postavy

Pokračuj popsáním dalších důležitých postav ve městě, zejména těch, které souvisejí s některou z umístěných služeb nebo které můžou mít zájem najímat si dobrodruhy na nebezpečná poslání.

5. Vymysli zvěsti

Můžeš si poznamenat pár místních zvěstí, které ponouknou hráčské postavy k průzkumu okolí a třeba je zavedou k některé z umístěných jeskyní.


Poslední aktualizace [12.08.2022 11:08]