Bohatství

Úspěšné postavy shromažďují bohatství z kořisti získané při dobrodružstvích. Poklady mají spoustu podob, ale tou nej­ užitečnější z nich bývají peníze.

Peníze

Nejčastější mincí je zlaťák (zl.), ale existu­jí i mince z jiných kovů – platiňáky (pl.), elektronové mince (el.), stříbrňáky (st.) a měďáky (md.). Převodní poměry uvádí tabulka dole.

Tabulka převodu mincí

1 pl. 1 zl. 1 el. 1 st. 1 md.
Hodnota v pl. 1 1/5 1/10 1/50 1/500
Hodnota v zl. 5 1 1/2 1/10 1/100
Hodnota v el. 10 2 5 1 1/50
Hodnota v st. 50 10 5 1 1/10
Hodnota v md. 500 100 50 10 1

Počáteční peníze

Hráčské postavy začínají hru s 3k6 × 10 zlaťáky.

Dědictví

Jelikož postavy někdy umírají, můžou se hráči rozhodnout napsat pro svoji postavu závěť a odkázat její bohatství dědici. Pokud to sudí umožní, platí následující podmínky:

  • Daň: Veškeré poklady zanechané jako dědictví se zdaní sazbou 10 %.
  • Dědic: Dědicem musí být nová postava na 1. úrovni.
  • Jen jednou: Každý hráč může dědictví zanechat jen jednou.

Panství

Když postavy nashromáždí dostatečné bohatství, často je napadne vybudovat si základnu nebo tvrz a případně založit panství.

Úplná pravidla budování tvrze a zakládání panství uvádí kapitola Tvrze.


Last updated on [10.08.2022 07:08]