Tvrze

Stavba

Když si postava chce nechat postavit tvrz nebo jiný typ budovy, použije se následující postup:

 1. Povolení: Někdy může být nutné získat povolení od autority, která si pozemek nárokuje. Naopak při stavění v nezkrocené divočině to nemusí být potřeba.
 2. Vyčištění oblasti: Pokud se místo stavby nachází v divočině, je nutné zabít nebo vyhnat všechny nestvůry v okruhu 6 mil (tj. jednoho hexu na obvyklé menší mapě divočiny).
 3. Plány: Hráč nakreslí plán tvrze a spočítá její cenu (viz ceny na další dvojstraně).
 4. Posouzení: Sudí hráčovy plány posoudí a schválí je.
 5. Najmutí stavitelů: Za každých 100 000 zl. z ceny tvrze musí postava najmout jednoho stavitele (viz Specialisti).
 6. Stavba: Jakmile je oblast vyčištěná a jsou přichystané stavební materiály, může stavba začít. Potřebný čas se odvíjí výhradně od celkové ceny tvrze: za každých 500 zl. potrvá jeden den herního času.
 7. Příprava na osadníky: Pokud postava plánuje založit panství a přilákat osadníky, musí od nebezpečí vyčistit širší okolí tvrze.

Stavba ve městech

Povolení: I když místní vládci můžou postavám dovolit stavět ve městě, je nepravděpodobné, že jim povolí stavbu hradů nebo opevnění.

Cena: Při stavbě ve městě je stavba díky snadné dostupnosti materiálu a práce výrazně levnější.

 • Kamenné stavby: Levnější o 60 %.
 • Dřevěné stavby: Levnější o 80 %.

Správa panství

Ochrana okolí

Aby se zabránilo návratu nestvůr do vyčištěných oblastí, je možné najmout žoldáky a nechat je hlídkovat. Hlídky pokryjí oblast o poloměru až 18 mil okolo tvrze (v náročném terénu, jako jsou bažiny, hory nebo husté džungle, jenom 6 mil). Pro zabezpečení větší oblasti je nutné rozmístit v pravidelných vzdálenostech dodatečné posádky.

Osadníci

Postava může chtít přilákat do vyčištěné oblasti osadníky. Pro přilákání osadníků je nutné, aby okolí tvrze bylo bezpečné, a postava musí navíc zaplatit výstavbu dalších budov (např. obytných domů, řemeslných dílen, dopravní infrastruktury atd.). Možná bude taky potřeba zprávu rozhlásit. Potřebné náklady a počet osadníků, kteří nakonec dorazí, určí sudí.

Daně

Pokud se na panství usídlí nějací osadníci, může postava za každého osadníka očekávat výnos 10 zl. ročně na daních.

Stavby

Ceny staveb

Stavba Cena
Barbakán 37 000 zl.
Bašta 9 000 zl.
Brána 6 500 zl.
Civilní budova, dřevěná 1 500 zl.
Civilní budova, kamenná 3 000 zl.
Hradba 5 000 zl.
Padací most 500 zl.
Palác 75 000 zl.
Podzemní chodba 500 zl.
Příkop 400 zl.
Věž, malá 15 000 zl.
Věž, velká 30 000 zl.

Popisy

Barbakán: Opevněný vstup v hradbě. Má dvě menší věže, bránu a padací most.

Bašta: Půlkruhová věž v hradbě. 30 stop široká, 30 stop vysoká, 5 stop silné zdi.

Brána: Opevněný vstup v hradbě, včetně padací mříže. Půdorys 30 × 30 stop, 20 stop vysoká, 5 stop silné zdi.

Civilní budova, dřevěná: Dvě patra, dřevěné schodiště, dveře, podlahy a střecha, podkroví. Vnější zeď 120 stop dlouhá (tj. 30 × 30 stop).

Civilní budova, kamenná: Dvě patra, dřevěné schodiště, dveře, podlahy a střecha, podkroví. Vnější zeď 120 stop dlouhá (tj. 30 × 30 stop), zdi 1–2 stopy silné.

Hradba: Kamenná zeď s cimbuřím. Dlouhá 100 stop, vysoká 20 stop, silná 10 stop.

Padací most: Dřevěný padací most přes hradní příkop. Dá se připojit k bráně. 10 stop dlouhý.

Palác: Opevněná ústřední budova hradu. Půdorys 60 × 60 stop, 80 stop vysoká, zdi 10 stop silné.

Podzemní chodba: Typická podzemní chodba o rozměrech 10 × 10 ×10 stop.

Příkop: Obranný hradní příkop, často naplněný vodou. 100 stop dlouhý, 20 stop široký, 10 stop hluboký.

Věž, malá: Kulatá věž, buď samostatná, nebo jako součást hradby. Základna 20 stop, 30 stop vysoká, zdi 5 stop silné.

Věž, velká: Kulatá věž, buď samostatná, nebo jako součást hradby. Základna 30 stop, 40 stop vysoká, zdi 5 stop silné.

Nestandardní rozměry

Bašty

Je možné stavět bašty s jinými rozměry než těmi uvedenými. Použijí se následující pokyny pro věže, ceny se vydělí dvěma.

Hradby

Za vyšší cenu je možné postavit vyšší hradby. 100 stop dlouhá a 30 stop vysoká stojí 7 500 zl. Každých dalších 10 stop výšky (až do maxima 60 stop) stojí 5 000 zl.

Věže

Je možné stavět věže s jinými rozměry než těmi uvedenými. Cena závisí na výšce věže a průměru základny (ve stopách).

 • Maximální výška: Dvojnásobek průměru základny.
 • Až do průměru základny: Každých 10 stop výšky: 200 zl. × průměr základny.
 • Nad průměr základny: Každých 10 stop výšky: 400 zl. × průměr základny.

Příklad výpočtu ceny věže

Postava chce postavit věž vysokou 60 stop s průměrem 40 stop.

Cena bude 8 000 zl. (40 × 200 zl.) za každých 10 stop prvních 40 stop výšky a 16 000 zl. (40 × 400 zl.) za každých 10 stop zbylé výšky.

Celková cena je tedy (8 000 zl. × 4) + (16 000 zl. × 2) = 64 000 zl.

Vnitřní vybavení

Běžné vnitřní vybavení tvrze je uvedené v tabulce dole.

Jednoduchý přístup

Pro jednoduchost se dá cena tvrze navýšit o 25 %, čímž se zahrne cena veškerého vnitřního vybavení včetně zpevněných dveří, kamenných schodišť, kamenné dlažby, střech, oken, střílen, mříží, okenic a standardního nábytku.

Podrobný přístup

Pokud má skupina zájem o podrobnější výpočet nebo chce přidat dodatečné vybavení, je možné použít následující tabulku.

Vnitřní vybavení budov

Prvek Rozměry Cena (zl.)
Dveře, dřevěné 3 stopy široké, 7 stop vysoké 10
Dveře, kamenné 3 stopy široké, 7 stop vysoké 50
Dveře, zpevněné dřevo 3 stopy široké, 7 stop vysoké 20
Dveře, železné 3 stopy široké, 7 stop vysoké 50
Okenice 5
Okenní mříž 10
Okno 10
Padací dveře, dřevěné 4 × 3 stopy 20
Padací dveře, kamenné 4 × 3 stopy 120
Padací dveře, zpevněné dřevo 4 × 3 stopy 40
Padací dveře, železné 4 × 3 stopy 120
Podlaha, dřevěná úsek 10 × 10 stop 40
Podlaha, kámen nebo dlažba úsek 10 × 10 stop 100
Posuvná stěna úsek 10 × 10 stop 1000
Schodiště, dřevěné 3 stopy široké, úsek dlouhý 10 stop 20
Schodiště, kamenné 3 stopy široké, úsek dlouhý 10 stop 60
Střecha, dřevěná úsek 10 × 10 stop 40
Střecha, tašky úsek 10 × 10 stop 100
Střílna 10
Tajné dveře nebo propadlo běžné 5násobek běžné

Last updated on [10.08.2022 11:08]