Dobrodružství na vodě

Herní průběh každého dne

 1. Určení směru: Hráči určí zamýšlenou trasu pro tento den.
 2. Bloudění: Sudí určí, jestli družina zabloudí.
 3. Počasí: Sudí určí Větrné podmínky.
 4. Potulné nestvůry: Sudí podle potřeby hází na náhodná setkání.
 5. Popis: Sudí popíše oblasti, kterými družina pluje, a všechna zajímavá místa, na která narazí. Podle potřeby se hráčů ptá, co dělají. Pokud dojde k setkání s nestvůrami, pokračuje se podle postupu popsaného v kapitole Setkání.
 6. Konec dne: Sudí aktualizuje časové záznamy, přičemž zvláštní pozornost věnuje zásobám, trvání kouzel a nutnosti odpočívat.

Vzdálenosti a míry

Vzdálenosti a rychlosti: Uvedené hodnoty zůstávají stejné, ale bere se, že jsou v yardech místo ve stopách. To znamená, že dostřely, dosahy a rychlosti pohybu jsou trojnásobné.

Plošné účinky: Účinky kouzel, dechových zbraní atd. se pořád měří ve stopách.

Bloudění

S navigátorem na palubě: Šance na zabloudění je 2 z 6.

Bez navigátora na palubě: Šance zabloudění na otevřeném moři je 100 % a na dohled od pevniny 2 z 6.

Účinky: Viz Bloudění.

Cestování po vodě

Počet mil za den: Počet mil, které loď nebo tvor urazí za den, se určí vydělením základní rychlosti pěti. Například loď se základní rychlostí 360 stop urazí za den až 72 mil.

Modifikátory

Na vzdálenost překonanou za den můžou mít vliv převládající větry a proudy:

 • Cestování po řece: Vodní proudy můžou uraženou vzdálenost zvýšit (při cestě po proudu) nebo snížit (při cestě proti proudu) o 1k6+6 mil za den.
 • Mořeplavba: Na rychlost pohybu mají vliv převládající větry. Víc v části Větrné podmínky.

Potulné nestvůry

Četnost: Většinou se hází jednou denně, ale sudí se může rozhodnout házet častěji: až třikrát nebo čtyřikrát denně.

Šance: Šance na náhodné setkání je 2 z 6 na moři nebo řece, 3 z 6 v bažině.

Vzdálenost: Setkání s potulnými nestvůrami začínají ve vzdálenosti 4k6 × 10 yardů. Pokud je některá ze stran překvapená (viz Setkání), snižuje se vzdálenost na 1k4 × 10 yardů.

Umístění: K vodním setkáním může dojít buď na otevřené vodě, nebo na souši, pokud výprava během dne zakotví.

Překvapení

Vodní nestvůry se většinou nedají překvapit lodí. Zvláštní okolnosti (např. hustá mlha) to můžou změnit.

Větrné podmínky

Vítr na moři ovlivňuje rychlost plavby plachetnic. Plavby v extrémním větru můžou být dokonce nebezpečné. Sudí by měl na začátku každého dne hodem 2k6 určit větrné podmínky:

 • 2: Bezvětří, plachtění není možné.
 • 3–11: Plachtění funguje jako obvykle.
 • 12: Vichřice nebo bouře. Rychlost plachtění trojnásobná (viz Vichřice a bouře).

Proměnlivé větry (volitelné pravidlo)

Skupiny, které stojí o podrobnější systém cestování po moři, můžou použít tabulku nahoře, která ke každodennímu hodu 2k6 na vítr přidává další podrobnosti.

Bouřlivé větry

Námořní lodě: Mají 10% šanci, že naberou vodu.

Říční plavidla: Mají 20% šanci, že naberou vodu.

Následky nabrání vody: Rychlost pohybu lodi klesá o třetinu, dokud loď nebude opravena v přístavišti.

Vichřice a bouře

Námořní lodě: Plachetnice se můžou pokusit plout po větru, aby se vyhnuly poškození. Funguje to následovně:

 • Loď se pohybuje trojnásobkem běžné rychlosti v náhodně určeném směru. (Sudí si může hodit 1k6, přičemž 1 znamená zamýšlený směr cesty, 2 znamená 60 ° doprava, 3 znamená 120 ° doprava atd.)
 • Pokud loď během této cesty narazí na pevninu, je 75% šance, že na břehu ztroskotá.

Říční plavidla:

 • Je 80% šance, že voda plavidlo převrátí a potopí.
 • Pokud se plavidlo při příchodu vichřice nachází na dohled od pevniny, může se pokusit zakotvit. Jestli je břeh relativně volný a neobsahuje fyzické překážky (skály, útesy atd.), automaticky se to podaří. V opačném případě je šance 2 z 6, že loď najde bezpečné kotviště a bouři přečká.

Viditelnost

Pevnina: Za jasného dne je pevnina vidět na vzdálenost 24 mil. Tato vzdálenost se může snížit v závislosti na světle a počasí.

Lodě: Dají se spatřit a rozpoznat na 300 yardů za jasného dne nebo na 40 yardů v husté mlze.

Proměnlivé větry

2k6 Vítr Účinek
2 Bezvětří Není možné plachtit. Veslování probíhá 1/3 rychlosti (kvůli únavě).
3 Vánek Rychlost plachtění klesá na 1/3.
4 Slabý vítr Rychlost plachtění klesá na 1/ 2.
5 Mírný vítr Rychlost plachtění klesá na 2/3.
6–8 Čerstvý vítr Běžná rychlost plachtění.
9 Silný vítr Rychlost plachtění se zvyšuje o 1/3.
10 Prudký vítr Rychlost plachtění se zvyšuje o 1/ 2.
11 Bouřlivý vítr Rychlost plachtění je dvojnásobná. Viz Bouřlivé větry.
12 Vichřice/bouře Rychlost plachtění je trojnásobná. Viz Vichřice a bouře.

Poslední aktualizace [12.08.2022 08:08]