Hody na vlastnosti, zranění, záchrany

Hody na vlastnosti

Když je potřeba určit, jakou má postava šanci uspět v různých náročných činnostech, může sudí vyzvat k hodu na vlastnost.

Hod na vlastnost

Hráč hodí 1k20. Pokud je výsledek menší nebo stejný jako hodnota vlastnosti, jedná se o úspěch. Pokud je hod vyšší než hodnota vlastnosti, jde o neúspěch.

Modifikátory

V závislosti na obtížnosti činnosti je možné přičíst k hodu bonusy nebo postihy. Modifikátor –4 by znamenal relativně snadný hod, modifikátor +4 velmi obtížný.

Jedničky a dvacítky

Přirozený hod 1 se považuje za úspěch a přirozený hod 20 za neúspěch.

Zranění, léčení a smrt

Všechny postavy i nestvůry mají celkový počet životů, který představuje jejich schopnost vyhnout se smrti. Různé typy útoků, včetně útoků zbraněmi v boji, odečítají životy z této zásoby.

Smrt

Když postavě nebo nestvůře klesnou životy na 0 nebo míň, umírá.

Ničení předmětů

Když postavu zabije ničivé kouzlo nebo zvláštní útok (např. kouzlo blesk nebo dračí dech), předpokládá se, že útok zničil i její vybavení.

Ničení kouzelných předmětů

Kouzelné předměty, které u sebe měla postava zabitá ničivým kouzlem nebo zvláštním útokem, můžou zničení odolat, a to následovně:

  • Záchrana: Za každý předmět je možné provést záchranný hod. Použijí se hodnoty záchranných hodů postavy.
  • Bonusy: Předměty, které poskytují bonus v boji (např. magické zbraně a zbroje), si tento bonus přičtou i k záchrannému hodu.

Léčení

Přirozené: Za každý celý den úplného odpočinku se postavě nebo nestvůře obnoví 1k3 životů. Pokud je odpočinek přerušen, postava nebo nestvůra se ten den neléčí.

Magické: Léčení může probíhat i pomocí magie, například lektvarů nebo kouzel. Takové léčení je okamžité. Magické léčení se dá kombinovat s přirozeným.

Záchranné hody

Všechny postavy i nestvůry můžou provádět záchranné hody, aby se vyhnuly plným účinkům některých magických nebo zvláštních útoků.

Kategorie

Existuje pět kategorií záchranných hodů. Používají se v následujících situacích:

  • Smrt nebo jed (S): Při zasažení smrtícím paprskem nebo kontaktu s jedem.
  • Hůlky (H): Při zasažení účinkem kouzelné hůlky.
  • Paralýza nebo zkamenění (P): Při zasažení účinkem, který ochromuje nebo mění na kámen.
  • Dechové útoky (D): Při zasažení dechem draka (nebo jiné nestvůry s dechovým útokem).
  • Kouzla, žezla nebo hole (K): Při zasažení škodlivým kouzlem, případně účinkem kouzelného žezla nebo hole.

Kdy házet na záchranu

V popisu každého kouzla, nestvůrného útoku nebo dobrodružného scénáře je napsáno, který záchranný hod použít i jaké jsou následky úspěchu nebo neúspěchu.

Tabulky záchranných hodů

Postavy: Každé povolání má vlastní tabulku, která uvádí hodnoty záchranných hodů pro postavy na jednotlivých úrovních.

Nestvůry: Většina nestvůr používá tabulku záchranných hodů. V popisu některých nestvůr může být uvedeno, že místo toho používají tabulku konkrétního povolání.

Provedení záchranného hodu

Když se postava nebo nestvůra stane cílem kouzla nebo útoku vyžadujícího záchranný hod, hodí hráč nebo sudí 1k20 a porovná výsledek s příslušnou hodnotou záchranného hodu:

  • Víc nebo stejně: Pokud je výsledek vyšší nebo stejný jako hodnota záchranného hodu, jedná se o úspěch.
  • Nižší: Pokud je hod nižší než hodnota záchranného hodu, jde o neúspěch.

Úspěšné záchrany

Zraňující účinky: Úspěšná záchrana proti účinku, který způsobuje zranění, sníží zranění na polovinu.

Jiné účinky: Úspěšný záchranný hod proti účinku, který nezpůsobuje zranění, znamená úplné vyhnutí se účinku nebo jeho zablokování.

Záchranné hody proti jedu

Neúspěch: Neúspěšná záchrana proti jedu bývá smrtelná.

Zranění: Pokud útok jedem způsobuje i zranění, nemá úspěch nebo neúspěch záchranného hodu na zranění vliv.


Poslední aktualizace [12.08.2022 07:08]