Morálka

V boji sudí rozhoduje, kdy se nestvůry nebo nehráčské postavy vzdají nebo utečou. Pokud chce, může ale použít následující systém.

Hodnota morálky

Nestvůry mají uvedenou hodnotu morálky v rozmezí od 2 do 12. Ta značí, s jakou pravděpodobností budou bojovat nebo utečou. Čím vyšší morálka, tím nebojácnější nestvůra.

Hodnota 2: Nestvůra nebude nikdy bojovat (pokud není zahnaná do kouta).

Hodnota 12: Nestvůra bude bojovat na život a na smrt.

Hody na morálku

Sudí hodí 2k6 a porovná výsledek s morálkou nestvůry:

  • Vyšší než hodnota morálky: Nestvůra se vzdá nebo se pokusí utéct.
  • Stejný nebo nižší než hodnota morálky: Nestvůra pokračuje v boji.

Dva úspěchy: Pokud během jednoho setkání nestvůra dvakrát úspěšně hodí na morálku, bude bojovat až do smrti a nemusí si víckrát házet.

Kdy házet na morálku

Za nestvůry hází sudí na morálku obvykle v těchto situacích:

První smrt spojence: Když poprvé padne některý ze spojenců nestvůry.

Půlka spojenců vyřazená: Když je půlka nestvůr zabitá nebo jiným způsobem vyřazená.

Situační úpravy

Sudí se podle situace může rozhodnout přičítat k hodu na morálku bonusy nebo postihy (v rozsahu –2 až +2). Např. prohrávající nebo vítězící strana může k morálce dostat postih –1 nebo bonus +1.

Hodnoty 2 a 12: Nestvůrám s morálkou 2 nebo 12 se k morálce nikdy nepřičítají žádné bonusy ani postihy.

Morálka žoldáků

Žoldáci (viz Žoldáci) mají hodnotu morálky a házejí si na morálku stejně jako nestvůry.

Hodnota morálky: Určuje se výhradně podle typu vojáků, viz tabulka. Charisma najímající postavy na ni nemá vliv.

Modifikátory: Na morálku skupiny žoldáků můžou mít vliv pracovní podmínky – záleží na úvaze sudího. Pokud žoldáci najatí skupinou často umírají nebo s nimi není zacházeno dobře, bude morálka nízká. Pokud naopak dostávají dobrý plat a užívají si vzrušení, může být morálka vyšší.

Morálka žoldáků

|Typ vojáků|Morálka| |Netrénovaní, domobrana|6| |Barbarská horda|7| |Trénování válečníci|8| |Jízda|+1| |Elitní vojáci|+1| |Fanatici, berserkři|+2|

Morálka družiníků

Družiníci se nechali najmout na práci dobrodruhů, proto se nenechají vystrašit při první známce nebezpečí. Družiníci si v boji nemusejí házet na morálku. Hod na morálku ale může být potřeba v extrémním nebezpečí (viz Družiníci).


Poslední aktualizace [12.08.2022 09:08]