Družiníci

Družiníci jsou nehráčské postavy najaté hráčskými postavami, aby je doprovázely na dobrodružstvích.

Limit na postavu: Každá postava může mít určitý omezený počet družiníků, jak určuje jejich hodnota charismatu (viz Hodnoty vlastností).

Povinnosti: Družiníci nejsou nemyslící otroci, a přestože se s družinou pouštějí do nebezpečí, nepůjdou dobrovolně na smrt. Pokud je budou postavy jakkoli zneužívat, obvykle se to roznese a postavy budou mít brzy problém najmout nové družiníky.

Povolání a úroveň

Družiníci můžou mít jakékoli povolání (včetně prostého člověka na 0. úrovni), ale musejí být stejné nebo nižší úrovně než postava, která si je najala.

Najímání

Potenciální družiníky je možné najít po různých nálevnách nebo zaplacením za vyvěšení oznámení. Uchazeče je pak potřeba najmout vyjednáváním, kdy sudí hraje roli nehráčských postav. Postava se s nimi musí dohodnout, co bude jejich práce obnášet a jak a kolik jim zaplatí.

Mzda a zaopatření

Sudí rozhodne, jaký plat budou potenciální družiníci žádat. Zohlední přitom následující faktory:

  • Zkušenost: Zkušení a znalí družiníci budou chtít vyšší mzdu, naopak ti najímaní na prosté práce budou mít nižší požadavky.
  • Konkurence: Družiník může souhlasit s nižší mzdou, když se o práci uchází víc zájemců, naopak může žádat vyšší mzdu, když nemá konkurenci.

Standardní sazba

Družiníci obvykle žádají zaručenou mzdu (za den nebo za dobrodružství) a taky podíl z nalezených pokladů (minimálně půlku jednoho podílu). Například: plat 1 zl. za den a poloviční podíl z pokladů.

Zaopatření

Postava, která si najímá družiníka, musí platit za jeho denní zaopatření (jídlo a ubytování) a za novou výbavu, zbraně nebo jezdecká zvířata, které potřebuje.

Reakce uchazečů

Až postava potenciálnímu družiníkovi sdělí svoji nabídku, sudí určí jeho reakci hodem 2k6 na následující tabulku, s těmito modifikátory:

  • Charisma: Hod se upravuje modifikátorem charismatu najímající postavy (viz Hodnoty vlastností).
  • Štědrost: Sudí může k hodu přičíst bonus nebo postih pode lákavosti nabídky (+1 nebo +2 při štědré nabídce, –1 nebo –2 při mizerné nabídce).
  • Reputace: Pokud má najímající postava špatnou pověst, může sudí uplatnit postih –1 nebo –2.

Reakce najímaných družiníků

2k6 Výsledek
2 a míň Zlá krev
3–5 Nabídka odmítnuta
6–8 Hoď znova
9–11 Nabídka přijata
12 a víc Nabídka přijata, +1 věrnost

Zlá krev: Při dalším najímání ve stejném městě nebo oblasti se k hodu na reakci uplatňuje postih –1.

Zkušenosti

Přestože družiníky hraje sudí, získávají zkušenosti stejným způsobem, postupují po úrovních a řídí se stejnými pravidly povolání jako hráčské postavy.

Postih k zk.: Jelikož družiníci se během dobrodružství řídí rozkazy a přímo se nepodílejí na řešení problémů, dostávají jenom 50 % z běžných zkušeností.

Běžní lidé: Když běžný člověk (tj. družiník 0. úrovně bez povolání) získá zk., musí si vybrat některé z dobrodružných povolání.

Věrnost

Družiníci mají hodnotu věrnosti, která se odvíjí od charismatu najímající postavy (viz Hodnoty vlastností). Sudí může hodnotu upravovat podle vlastního uvážení:

  • Bonusy: Družiníkova věrnost se může zvýšit, když s ním postava jedná obzvlášť dobře (např. mu opakovaně dává poklady navíc).
  • Postihy: Družiníkova věrnost se může snížit, pokud je postava krutá nebo nedodržuje slovo.

Hody na věrnost

Sudí může věrnost ověřit hodem 2k6. Hod uspěje, pokud je výsledek nižší nebo stejný jako družiníkova hodnota věrnosti po započítání všech modifikátorů.

Kdy házet na věrnost

Na věrnost se hází ve dvou případech:

  • Nesnáze: Vždy když je družiník vystaven obzvláště nebezpečné situaci. Při neúspěšném hodu družiník pravděpodobně uteče.
  • Po dobrodružství: Při neúspěšném hodu už družiník nechce pro postavu dál pracovat.

Podíly z pokladů

Dílčí podíly z pokladů se vypočítají vydělením hodnoty pokladu celkovým počtem podílů. Například družina, kterou tvoří 5 hráčských postav (dostávají plné podíly) a jeden družiník (dostává poloviční podíl), objeví poklad v hodnotě 2 750 zl. Celková částka se vydělí číslem 5,5 (pět plných podílů a jeden poloviční): 500 zl. Každá postava tak dostane 500 zl. a družiník dostane 250 zl.


Poslední aktualizace [10.08.2022 12:08]