Složení družiny

Velikost: Ideální velikost družiny je 6 až 8 postav – dost na to, aby družina čelila výzvám dobrodružství, ale ještě ne tolik, aby se stala neorganizovanou. Pokud není hráčských postav dost, můžou si hráči najmout Družiníky.

Povolání: Je vhodné, aby se družina skládala z postav různých dobrodružných povolání. Bojově zaměřená povolání jsou nezbytná k ochraně družiny před nebezpečím, zatímco jiná povolání ovládají magii a speciální schopnosti, které se při dobrodružstvích budou hodit k řešení nejrůznějších situací.

Úroveň: Jak se do hry budou připojovat nové hráčské postavy, můžou narůstat rozdíly mezi úrovněmi postav v družině. Postavy, které se mezi sebou liší o víc než čtyři úrovně, by měly na dobrodružství vyrážet odděleně, protože na různých úrovních je vhodné předkládat jim odlišné výzvy a odměny.

Pochodové pořadí

Před zahájením dobrodružství by hráči měli určit obvyklé pořadí, v jakém se postavy během průzkumu pohybují. Říká se tomu pochodové pořadí. Hráči se můžou například rozhodnout pochodovat ve dvou řadách s tím, že obrněné postavy jsou vepředu, slabší postavy uprostřed a nakonec je jistí zadní voj. Skupina si může určit různá pořadí pro různé běžné situace (např. standardní průzkum, boj, otevírání dveří, prohledávání atd.).

Mluvčí

Pokud si to hráči přejí, můžou jednoho ze svých řad jmenovat mluvčím skupiny. Tento hráč bude odpovědný za informování sudího o akcích a pohybech družiny jako celku. Delegování této role na jednoho hráče – místo aby všichni hráči informovali sudího o jednotlivých akcích svých postav – může urychlit hru.

Postava mluvčího obvykle přebírá i roli vůdce družiny, měla by tedy mít vysokou hodnotu charismatu a jít někde vepředu.

Mapovač

Jeden hráč by měl na základě popisů sudího kreslit mapu prozkoumaných míst. Na mapu může během kreslení vyznačovat podrobnosti jako nestvůry nebo pasti, na které postavy narazí, indicie k hádankám nebo potenciálně zajímavá neprozkoumaná místa.

Dělení pokladu

Přeživší postavy si můžou kořist z dobrodružství rozdělit jakýmkoli způsobem, na jakém se hráči dohodnou.

Nemagické poklady: Obvykle se mezi hráčské postavy dělí rovnoměrně.

Kouzelné předměty: Hráči se musejí dohodnout, která postava si nechá který předmět. Jednou z možností je, že si každý hráč hodí kostkou a porovnají se výsledky. Hráč s nejvyšším číslem si jako první vybere jeden předmět, hráč s druhým nejvyšším číslem dostane na výběr jako druhý atd.


Poslední aktualizace [12.08.2022 07:08]