Setkání se skupinami dobrodruhů

Tímto postupem je možné vytvořit družiny nehráčských dobrodruhů. Jelikož je postup poměrně složitý, může si sudí několik družin pro účely náhodných setkání vygenerovat předem. Pro všechny popsané typy nehráčských družin platí tyto obecné principy:

 • Kouzla: Pokud je součástí družiny kouzlící postava, vyber nebo náhodně urči její zapamatovaná kouzla.
 • Vybavení: Běžné dobrodružné vybavení.
 • Poklad: Poklad typu U + V, rozdělený mezi skupinu.
 • Pochodové pořadí: Rozhodne sudí.

Pokud hra využívá jiná povolání než ta z této knihy, měl by sudí nahradit uvedená povolání těmi ze své kampaně.

Začínající dobrodruzi

 • Složení: 1k4+4 postav náhodného povolání a úrovně (viz dále).
 • Přesvědčení: Buď se hodí za každou postavu zvlášť, nebo jednou za celou skupinu.

Zkušení dobrodruzi

 • Složení: 1k6+3 postav náhodného povolání a úrovně (viz dále).
 • Přesvědčení: Buď se hodí za každou postavu zvlášť, nebo jednou za celou skupinu.
 • Jezdecká zvířata: V divočině 75% šance, že jedou na zvířatech.
 • Kouzelné předměty: Každý jednotlivec: hodem na každou použitelnou podtabulku kouzelných předmětů (viz Kouzelné předměty) se určí, jestli postava něco z této podtabulky má. Šance je 5 % za úroveň postavy na každou podtabulku zvlášť. Předměty, které postava nemůže používat, se ignorují (bez přehození).

Povolání a úroveň nehráčských dobrodruhů

Úroveň

k8

Povolání

Začínající

Zkušení

1

Bojovník

1k3

1k6+3

2

Bojovník

1k3

1k6+5

3

Elf

1k3

1k6+2

4

Klerik

1k3

1k6+3

5

Kouzelník

1k3

1k6+3

6

Půlčík

1k3

1k6+2

7

Trpaslík

1k3

1k6+6

8

Zloděj

1k3

1k6+4

Přesvědčení nehráčských dobrodruhů

k6 Přesvědčení
1–2 Zákonné
3–4 Neutrální
5–6 Chaotické

Zkušený bojovník

Bojovník na vyšší úrovni a skupina družiníků, často na cestě do války nebo z ní. (Jezdecká zvířata a kouzelné předměty jako zkušení dobrodruzi.)

 • Složení: Vůdce (bojovník na úrovni 1k4+6), 2k4 družiníků (na úrovni 1k4+2, jakékoli povolání).
 • Přesvědčení: Hodí se za celou družinu.

Zkušený klerik

Klerik na vyšší úrovni s družinou. (Jezdecká zvířata a kouzelné předměty jako zkušení dobrodruzi.)

 • Složení: Vůdce (klerik na úrovni 1k6+6), 1k4 kleriků (na úrovni 1k4+1), 1k3 bojovníků (na úrovni 1k6).
 • Přesvědčení: Hodí se za celou družinu.

Zkušený kouzelník

Kouzelník na vyšší úrovni v doprovodu svých učňů a skupiny najatých strážců, často na výpravě za ztracenými vědomostmi. (Jezdecká zvířata a kouzelné předměty jako zkušení dobrodruzi.)

 • Složení: Vůdce (kouzelník na úrovni 1k4+6), 1k4 učňů (kouzelníci na úrovni 1k3), 1k4 žoldáků (bojovníci na úrovni 1k4+1).
 • Přesvědčení: Hodem se určí vůdcovo. Učni mají stejné přesvědčení jako vůdce, ale žoldáci můžou mít odlišné.

Poslední aktualizace [12.08.2022 22:08]