Zbroje a štíty

Kouzelné zbroje a štíty

N: k4 V: k% Předmět
01–03 Prokletá zbroj –1
04–05 Prokletá zbroj –2
06 Prokletá zbroj –2, štít +1
1 07–08 Prokletá zbroj, TZ 9 [10]
09–14 Prokletý štít –2
15–17 Prokletý štít, TZ 9 [10]
2 18–37 Štít +1
38–47 Štít +2
48–52 Štít +3
3 53–67 Zbroj +1
4 68–77 Zbroj +1, štít +1
78–79 Zbroj +1, štít +2
80 Zbroj +1, štít +3
81–85 Zbroj +2
86–88 Zbroj +2, štít +1
89–93 Zbroj +2, štít +2
94 Zbroj +2, štít +3
95–97 Zbroj +3
98 Zbroj +3, štít +1
99 Zbroj +3, štít +2
90 Zbroj +3, štít +3

N: Postavy na nízkých úrovních (1. až. 3.)
V: Postavy na vysokých úrovních (4.+)

Používání: Platí běžná omezení podle povolání.

Očarované zbroje a štíty

Bonus k TZ: Očarované zbroje a štíty udávají obranný bonus, který nositeli zlepšuje třídu zbroje. Například kroužková zbroj +1 má základní TZ 4 [15], o jeden bod lepší než běžná kroužková zbroj s TZ 5 [14].

Váha: Při používání volitelného pravidla podrobného zatížení je váha očarovaných zbrojí o 50 % nižší než běžných zbrojí.

Prokleté zbroje a štíty

Postih k TZ: Některé typy prokletých zbrojí uvádějí postih k třídě zbroje. O tento postih se zhorší původní TZ daného typu zbroje. Například prokletá kroužková zbroj –1 má základní TZ 6 [13], o jeden bod horší než běžná kroužková zbroj s TZ 5 [14].

TZ 9 [10]: Některé typy prokletých zbrojí dávají nositeli základní TZ 9 [10] (před započtením modifikátoru obratnosti).

Zkoušení: Při jakémkoli zkoušení se zdá, že prokletý štít nebo zbroj dávají bonus +1. Kletba se projeví, teprve až postava použije štít nebo zbroj ve smrtícím boji.

Odložení: Jakmile postava prokletý štít nebo zbroj použije, dostává se pod vliv kletby a už je nedokáže odložit. Dají se sejmout jen pomocí magie.

Typ zbroje

Sudí může typ zbroje v pokladu určit sám, nebo hodit na následující tabulku:

Typ kouzelné zbroje

k8 Typ zbroje
1–2 Kožená
3–6 Kroužková
7–8 Plátová

Poslední aktualizace [13.08.2022 10:08]