Čas, váha a pohyb

Sledování času

Během dobrodružství by sudí měl sledovat čas, který uplyne ve fiktivním světě, takzvaný herní čas. Ten se liší od reálného času – to, co hráči a sudí popíšou za pár vteřin, může postavám trvat klidně několik hodin nebo dokonce dní.

Například když postavy prozkoumávají jeskyni, sleduje sudí počet uplynulých směn. Když postavy prozkoumávají divočinu, sleduje počet uplynulých dní.

Sudí musí posuzovat, co se dá v daném časovém úseku stihnout.

Zdroje

V průběhu hry by měl sudí věnovat pozornost zdrojům, které družina spotřebovává. Jsou to například jídlo, voda, palivo pro zdroje světla, doba trvání kouzel nebo magických účinků atd.

Sledování pohybu

Jak hráčské postavy prozkoumávají fiktivní svět, měl by sudí sledovat jejich polohu na připravené mapě. Mapa bývá před hráči utajená, takže se musejí spoléhat na sudího popisy prozkoumávaných míst.

Sudí by měl podle rychlosti postav určovat, jak dlouho jim potrvá přesunout se z jednoho místa na jiné.

Skupinová rychlost

Skupina dobrodruhů obvykle chce zůstat pohromadě. Rychlost pohybu družiny jako celku se proto odvíjí od rychlosti nejpomalejšího člena.

Měrné jednotky

Čas: kola a směny

Kromě běžných časových jednotek (minuty, hodiny, dny atd.) se ve hře používají následující speciální jednotky.

Směna: 10 minut herního času. Jedna hodina má 6 směn. Ve směnách se čas měří při průzkumu jeskyní (viz Dobrodružství v jeskyních).

Kolo: 10 sekund herního času. Jedna směna má 60 kol. V kolech se čas měří při setkáních, zejména v boji (viz SetkáníBoj).

Vzdálenost: palce, stopy, yardy, míle

Hra je věrná svému původu a používá imperiální nebo též zvykové americké jednotky. Vzdálenost se měří v palcích (značí se "), stopách (značí se ’), yardech a mílích.

Převody vzdálenosti

  • 1 stopa = 12 palců ≈ 30 cm
  • 1 yard = 3 stopy ≈ 1 m
  • 1 míle = 1 760 yardů = 5 280 stop ≈ 1,6 km

Váha: mince

Jednotky váhy obvykle vstupují do hry jen při diskusi o tom, kolik toho postavy unesou (viz Zatížení na protější straně). Protože nejběžnější formou pokladu jsou mince, měří se veškerá váha v mincích. (Deset mincí odpovídá jedné libře, libra odpovídá zhruba půl kilu.)

Zatížení (volitelné pravidlo)

Některé skupiny můžou chtít používat systém na sledování toho, kolik vybavení a pokladů postavy unesou a jak to ovlivňuje jejich rychlost pohybu.

Sledování zatížení

Zatížení je měřítkem váhy i objemu, které postava nese.

Poklady: Je potřeba sledovat váhu pokladů, které má postava u sebe. Váha běžných předmětů je uvedená v následující tabulce. Váhu ostatních typů pokladů by měl určit sudí.

Vybavení: Vpravo jsou uvedené dva způsoby, jak sledovat zatížení způsobené vybavením. Všechny postavy by měly používat stejný systém.

Maximální zatížení: Maximální zátěž, kterou může jakákoli postava nést, je 1 600 mincí. Postavy, které nesou víc, se nemůžou pohybovat.

Váha pokladů v mincích

Poklad Váha v mincích
Drahokam 1
Hůl 40
Hůlka 10
Lektvar 10
Mince (jakýkoli druh) 1
Svitek 1
Šperk (1 kus) 10
Žezlo 20

Možnost 1: Základní zatížení

Poklady: Při sledování váhy neseného pokladu se hlídá jenom to, aby postava nepřekročila maximální zatížení.

Vybavení: Váha zbrojí, zbraní a dobrodružného vybavení se nesleduje a nezapočítává se do maximálního zatížení postavy.

Rychlost pohybu: Rychlost se určuje podle typu zbroje, kterou má postava na sobě, a podle toho, jestli nese výraznější množství pokladů (posoudí sudí). Skutečná váha neseného pokladu nemá na rychlost pohybu vliv.

Základní zatížení

Rychlost
Typ zbroje Bez pokladů S poklady
Beze zbroje 120’ (40’) 90’ (30’)
Lehká zbroj 90’ (30’) 60’ (20’)
Těžká zbroj 60’ (20’) 30’ (10’)

Možnost 2: Podrobné zatížení

Poklady: Sleduje se váha nesených mincí a jiných pokladů.

Vybavení: Sleduje se i váha zbroje a zbraní, které má postava u sebe (jejich váha je uvedená v seznamu vybavení). Různé dobrodružné vybavení (batoh, hřeby, pytle atd.) se může započítat souhrnně jako 80 mincí váhy.

Rychlost pohybu: Rychlost postavy vychází z celkové váhy všech podstatných předmětů, které nese, včetně pokladů, zbraní a zbroje.

Podrobné zatížení

Zatížení Rychlost
Do 400 mincí 120’ (40’)
Do 600 mincí 90’ (30’)
Do 800 mincí 60’ (20’)
Do 1 600 mincí 30’(10’)

Poslední aktualizace [12.08.2022 07:08]