Úloha sudího

Zprostředkovatel zábavy a dobrodružství

Sudí má hráčům zprostředkovat vzrušující dobrodružství, jaká je budou bavit.

Příprava: Před samotnou hrou je potřeba mít nachystané dobrodružství a nakreslené potřebné mapy. Rady pro tvorbu dobrodružství jsou uvedené dále v této kapitole.

Improvizace: Přes všechnu přípravu nemůže sudí předvídat všechno, co hráče napadne. Určitě dostanou nápady, o jakých ani neuvažoval. Proto musí sudí pružně reagovat a rozvíjet nečekané směry, kterými se dobrodružství stočí.

Postupy: Tato kniha uvádí postupy pro řešení spousty obvyklých dobrodružných situací. Jejich účelem je pomáhat sudímu s vedením hry. Sudí by se ale neměl zdráhat postupy upravovat nebo je za běhu rozšiřovat, aby hra běžela hladce.

Vyváženost: Sudí musí udržovat vyvážený poměr mezi riziky a odměnami tak, aby hra zůstávala zábavná.

Nestranný soudce

Sudí musí být ve všem nestranný – nepomáhat hráčům ani nestát proti nim.

Nesoutěživost: Hra nespočívá v soutěžení, kdy by se hráči snažili přemoct sudího a obráceně.

Spravedlivost: Pravidla platí stejně pro hráčské postavy, nestvůry i nehráčské postavy.

Rozhodčí pravidel

Sudí musí rozhodovat, kdy a jak se použije které pravidlo.

Posuzování: Pravidla hry – včetně popisů kouzelných předmětů, kouzel nebo zvláštních schopností nestvůr – neřeší všechny možné situace. Proto musí být sudí připravený posuzovat nečekané situace podle vlastního úsudku.

Vyhodnocování akcí: Když chce hráč udělat něco, co běžná pravidla neřeší, musí sudí uvážit, jak určit výsledek. Někdy prostě stačí rozhodnout, co se stane. Jindy může sudí chtít po hráči Hod na vlastnost nebo Záchranný hod a určit výsledek podle něj. A v dalších situacích může určit pravděpodobnost úspěchu akce (vyjádřenou např. jako procento nebo jako šance X z 6), vysvětlit hráči jeho šance a nechat ho rozhodnout, jestli riziko přijme.

Neshody: Hráči nemusejí vždy souhlasit s tím, jak sudí vykládá pravidla hry. Když se to stane, měla by skupina (stručně!) prodiskutovat jádro sporu a společně rozhodnout. Sudí je v těchto případech vždy konečným rozhodčím a měl by zajistit, aby hra nezabředla do zdlouhavých diskusí o pravidlech.

Náhodnost: Sudí by měl hody kostkou, náhodné tabulky apod. používat s rozvahou. Sice hře přidávají na zábavě a nepředvídatelnosti, ale nadužívání náhody může hru úplně vykolejit a tím dobrodružství pokazit.


Poslední aktualizace [12.08.2022 09:08]