Zisk zkušeností

Všechny postavy, které se z dobrodružství vrátí živé, získají určité množství zkušenostních bodů (zk.). Zkušenosti se dostávají za dvě věci: přinesené poklady a přemožené nestvůry.

Přinesené poklady

Hlavním zdrojem zkušeností jsou poklady, které si hráčské postavy z dobrodružství přinesou – obvykle tvoří ¾ nebo i víc z celkového počtu získaných zkušeností.

Nekouzelné poklady: Za každý 1 zlatý (zl.) z hodnoty pokladu se dává 1 zk.

Kouzelné poklady: Nedávají žádné zk.

Přemožené nestvůry

Za všechny nestvůry, které družina přemůže (tj. zabije, přelstí, zajme, zastraší atd.), se dávají zkušenosti podle toho, jak jsou silné. Viz tabulka napravo.

Základní zk.: Hodnota zk. se u každé nestvůry odvíjí od jejího počtu kostek životů (KŽ).

Bonusové zk. za schopnosti: Hodnota zk. se zvyšuje za každou zvláštní schopnost nestvůry. Zvláštní schopnosti se značí hvězdičkou za počtem KŽ.

Nestvůry s bonusovými životy: Nestvůry, jejichž hodnota KŽ je uvedená jako počet kostek plus počet bonusových životů (např. KŽ 4+2), jsou mocnější a v tabulce jsou uvedené zvlášť. Například nestvůra s 2 KŽ vydělá postavám 20 zk., zatímco nestvůra s 2+2 KŽ vydělá 25 zk.

Nestvůry s více KŽ: Za každou KŽ nad 21 se hodnota základních zk. i bonusových zk. za schopnosti zvyšuje o 250 zk.

Bonus za mimořádné nebezpečí: Nestvůry přemožené za obzvlášť nebezpečných okolností se můžou brát, jako by v tabulce byly o jednu kategorii KŽ výš.

Zkušenosti za přemožené nestvůry

KŽ nestvůry Základní zk. Bonusové zk. za schopnosti
Míň než 1 5 1
1 10 3
1+ 15 4
2 20 5
2+ 25 10
3 35 15
3+ 50 25
4 75 50
4+ 125 75
5 175 125
5+ 225 175
6 275 225
6+ 350 300
7–7+ 450 400
8–8+ 650 550
9–10+ 900 700
11–12+ 1 100 800
13–16+ 1 350 950
17–20+ 2 000 1 150
21–21+ 2 500 2 000

Rozdělování zkušeností

Zkušenosti za nalezené poklady a přemožené nestvůry se sečtou a rozdělí rovnoměrně mezi všechny postavy, které dobrodružství přežily – včetně Družiníků.

Získané zkušenosti se vždy rozdělují rovnoměrně, bez ohledu na to, jak se hráči rozhodnou poklad rozdělit.

Bonusy a postihy

Hráčům, kteří si vedli obzvlášť dobře, může sudí volitelně přidělit zkušenosti navíc. Stejně tak můžou být penalizováni hráči, kteří neodvedli svůj díl práce.


Poslední aktualizace [12.08.2022 11:08]