Lodě

Námořní lodě

Loď Cena (zl.) Náklad (mince) Využití Délka Šířka Ponor
Dopravní loď (malá) 6600 100000 pobřežní vody, otevřené moře 60’–80’ 20’–30’ 5’–8’
Dopravní loď (velká) 26600 300000 pobřežní vody, otevřené moře 100’–150’ 25’–30’ 10’–12’
Drakkar 15000 40000 libovolné 60’–80’ 10’–15’ 2’–3’
Plachetnice (malá) 5000 100000 pobřežní vody, otevřené moře 60’–80’ 20’–30’ 5’–8’
Plachetnice (velká) 20000 300000 pobřežní vody, otevřené moře 100’–150’ 25’–30’ 10’–12’
Válečná loď (malá) 6600 100000 pobřežní vody, otevřené moře 60’–80’ 20’–30’ 5’–8’
Válečná loď (velká) 26600 300000 pobřežní vody, otevřené moře 100’–150’ 25’–30’ 10’–12’
Záchranný člun 1000 15000 libovolné 20’ 4’–5’ 1’–2’

Popisy

Dopravní loď, malá a velká: Tyto lodě mají podobné rozměry a vlastnosti jako plachetnice, ale jsou uzpůsobené k převozu vojáků, zvířat a válečných strojů.

Drakkar: Štíhlá loď, která se může plavit po řekách, pobřeží i na otevřeném moři. V závislosti na podmínkách ji pohánějí veslaři nebo plachty. Posádka obyčejně plní roli veslařů, námořníků i bojovníků, jak je potřeba.

Plachetnice, malá: Malá námořní loď s jedním stěžněm.

Plachetnice, velká: Velká námořní loď s až třemi stěžni. Obvykle mívá několik palub a zvýšené nástavby na přídi a zádi.

Válečná loď, malá a velká: Tyto lodě mají podobné rozměry a vlastnosti jako plachetnice, ale jsou uzpůsobené k převozu žoldáků a výzbroje.

Záchranný člun: Malá loďka s rozkládacím stěžněm kvůli snadnému uskladnění. Menší lodě obvykle mívají 1 až 2 záchranné čluny, zatímco velké můžou mít 3 až 4. Záchranný člun váží 5 000 mincí a započítává se do nákladu lodě, která ho veze. Bývá vybavený zásobami pro deset bytostí o velikosti člověka na jeden týden.

Říční a pobřežní lodě

Loď Cena (zl.) Náklad (mince) Využití Délka Šířka Ponor
Galéra (malá) 10 000 20 000 pobřežní vody 60’–100’ 10’–15’ 2’–3’
Galéra (válečná) 60 000 60 000 pobřežní vody 120’–150’ 20’–30’ 4’–6’
Galéra (velká) 30 000 40 000 pobřežní vody 120’–150’ 15’–20’ 3’
Kánoe 50 6 000 řeky, bažiny 15’ 3’ 1’
Loďka (říční) 4 000 30 000 řeky, jezera 20’–30’ 10’ 2’–3’
Loďka (s plachtou) 2 000 20 000 jezera, pobřežní vody 20’–40’ 10’–15’ 2’–3’
Vor (improvizovaný) 5 000 za 10 × 10 stop řeky, jezera různá různá ½’
Vor (profesionální) 100 zl. za 10 × 10 stop 10 000 za 10 × 10 stop řeky, jezera různá různá ½’

Popisy

Galéra, malá: Loď s nízkým ponorem a jedním stěžněm s čtvercovou plachtou.

Galéra, válečná: Velká, speciálně stavěná galéra, která často slouží jako vlajková loď flotily. Válečné galéry jsou vždy vybavené klounem (je součástí ceny) a nad palubou veslařů mají další celou palubu. Mají dva stěžně a na přídi a zádi dvě 10 až 20 stop široké dřevěné nástavby tyčící se do výšky 15 až 20 stop.

Galéra, velká: Dlouhá loď s nízkým ponorem a jedním stěžněm s čtvercovou plachtou.

Kánoe: Malá loď vyrobená z kůže nebo plátna natažených přes dřevěnou kostru. Díky malým rozměrům a lehké konstrukci ji unesou dvě osoby (váží 500 mincí).

Loďka, říční: Říční lodě se pohánějí vesly nebo odstrkováním tyčemi. Pokud má loď střechu (na ochranu nákladu nebo cestujících), zvyšuje se cena o 1 000 zl.

Loďka, s plachtou: Malá loď obvykle sloužící k chytání ryb na jezerech nebo v pobřežních vodách.

Vor, improvizovaný: Pokud mají postavy dost dřeva, můžou si vyrobit vor tempem 10 × 10 stop za 1–3 dny (až do maximálních rozměrů 20 × 30 stop).

Vor, profesionální: Profesionálně vyrobený vor má vyvýšené okraje, jednoduché kormidlo a nějakou formu přístřešku pro náklad nebo pasažéry. Typické rozměry jsou 30 × 40 stop. Profesionální vory se občas plaví s nákladem po proudu a v cíli se rozeberou a prodají na dřevo (25 zlatých za každých 10 × 10 stop)

Historické epochy

Lodě popsané v této části pocházejí z různých historických období, od starověku po středověk. V konkrétním herním světě nemusejí být dostupné všechny.

Rozměry lodí

Šířka udává nejširší místo trupu lodi. Ponor znamená, do jaké hloubky sahá trup pod hladinou.

Rychlost a posádka lodí

Veslování (veslaři) Plachtění (námořníci)
Loď Kapitán? Posádka Mil za den Rychlost Posádka Mil za den Rychlost
Dopravní loď (malá) Ano 10 90 450’ (150’)
Dopravní loď (velká) Ano 20 72 360’ (120’)
Drakkar Ano 60* 18 90’ (90’) 75* 90 450’ (150’)
Galéra (malá) Ano 60 18 90’ (90’) 10 90 450’ (150’)
Galéra (válečná) Ano 300 12 60’ (60’) 30 72 360’ (120’)
Galéra (velká) Ano 180 18 90’ (90’) 20 72 360’ (120’)
Kánoe Ne 1** 18 90’ (60’)
Loďka (říční) Ne 8 36 180’ (60’)
Loďka (s plachtou) Ne 1 72 360’ (120’)
Plachetnice (malá) Ano 10 90 450’ (150’)
Plachetnice (velká) Ano 20 72 360’ (120’)
Válečná loď (malá) Ano 10 90 450’ (150’)
Válečná loď (velká) Ano 20 72 360’ (120’)
Vor (improvizovaný) Ne 1** 12 60’ (30’)
Vor (profesionální) Ne 1** 12 60’ (30’)
Záchranný člun Ne 1** 18 90’ (30’)

* Posádka funguje jako veslaři, námořníci i bojovníci.

** Umějí ji ovládat i nezkušené postavy.

Bojové hodnoty lodí

Loď Max. žoldáků Třída zbroje Body trupu Kloun? Katapulty?
Dopravní loď (malá) 50 8 [11] 80–120
Dopravní loď (velká) 100 7 [12] 160–240
Drakkar 75* 8 [11] 60–80 až 1
Galéra (malá) 20 8 [11] 80–100 dá se přidat až 2
Galéra (válečná) 75 7 [12] 120–150 je součástí až 3
Galéra (velká) 50 7 [12] 100–120 dá se přidat až 2
Kánoe 9 [10] 5–10
Loďka (říční) 8 [11] 20–40
Loďka (s plachtou) 8 [11] 20–40
Plachetnice (malá) 8 [11] 60–90
Plachetnice (velká) 7 [12] 120–180
Válečná loď (malá) 25 8 [11] 60–90 až 1
Válečná loď (velká) 50 7 [12] 120–180 až 2
Vor (improvizovaný) 9 [10] 5 × 10 stop
Vor (profesionální) 9 [10] 5 za 10 × 10 stop
Záchranný člun 9 [10] 10–20

* Posádka funguje jako veslaři, námořníci i bojovníci.

Posádka

Lodě jsou poháněné vesly nebo plach­tami, některé typy dokonce obojím. Potřebnou posádku a výslednou rychlost uvádí tabulka nahoře. Mzdy posádky jsou uvedené v části Specialisti.

Úpravy lodí

Na lodích je možné provést tyto úpravy:

  • Válečná loď: Plachetnice se dá přestavět na válečnou nebo dopravní loď stejných rozměrů. Úprava stojí třetinu původní ceny lodě.
  • Katapult: Na galéru, drakkar nebo válečnou loď je možné připevnit katapult.
  • Kloun: K malé a velké galéře je možné přistavět kloun (válečná galéra ho má vždy).

Lodní zbraně

Předmět Cena (zl.)
Katapult 100
Kloun, malá galéra 3 000
Kloun, velká galéra 10 000
Střela do katapultu 5
Střela do katapultu, smůla 25

Klouny

Kloun je mohutný lodní hrot určený na prorážení trupu nepřátelských lodí nebo k boji s obřími mořskými nestvůrami. Na malé nestvůry se klounem útočit nedá.

Hody na útok: Používá se THAC0 19 [0]. Útok se vyhodnocuje ve stejné fázi boje jako střelba.

Modifikátory útoku: Je možné započíst modifikátory za počasí, manévrovatelnost atd.

Velké a válečné galéry: Poškozují cizí lodě za 1k6+5 × 10 bodů trupu a nestvůry za 6k6 životů.

Malé galéry: Poškozují cizí lodě za 1k4+4 × 10 bodů trupu a nestvůry za 3k8 životů.

Katapulty

Střílejí kameny nebo zapálenou smůlu.

Váha: Katapult a dvacet střel váží 10 000 mincí (ty je potřeba přičíst k nákladu lodi).

Dostřel: 150–300 yardů.

Hody na útok a rychlost střelby: Záleží na počtu členů posádky, kteří zbraň obsluhují:

  • 2 muži (minimum): Útočí s THAC0 19 [0]. Střílí jednou za 10 kol.
  • 3 muži: Útočí s THAC0 19 [0]. Střílí jednou za 8 kol.
  • 4 muži (maximum): Útočí s THAC0 17 [+2]. Střílí jednou za 5 kol.

Modifikátory útoku: Je možné započíst modifikátory za počasí, manévrovatelnost atd.

Střela do katapultu

Lodě poškozuje za 3k6 bodů trupu.

Střela do katapultu, smůla

Zásah zapálí na lodi plochu o velikosti 10 × 10 stop. Oheň způsobuje poškození 1k6 bodů trupu za směnu (aspoň jednu směnu), a pokud nebude uhašen, rozšíří se na další části lodi. Zvládne ho uhasit pět členů posádky za 3 směny, deset členů za 2 směny nebo patnáct členů za 1 směnu.


Poslední aktualizace [10.08.2022 12:08]