Specialisti

Slovem specialista se označují všechny nehráčské postavy, které si hráčské postavy najímají za jiným účelem než bojem a dobrodružstvím (tj. které nejsou žoldáci ani družiníci).

Jelikož hráčské postavy si specialisty najímají vždy na vykonání konkrétní služby, nepovažují se specialisti za družiníky a nezapočítávají se postavě do maximálního počtu družiníků.

Následují popisy nejběžnějších typů specialistů a jejich obvyklé měsíční mzdy. Seznam není vyčerpávající a sudí může podle potřeby vytvářet i další typy specialistů.

Vyhledání specialistů

Speciality je možné najít vyvěšením oznámení. Odezva pak záleží na dostupnosti a počtu vhodných specialistů v okolí i na lákavosti nabídky.

Mzda a zaopatření

Měsíční mzda zahrnuje jídlo a základní výbavu.

Specialisti

Specialista Měsíční mzda
Alchymista 1 000 zl.
Cvičitel zvířat 500 zl.
Kovář 25 zl.
Lodní kapitán 250 zl.
Mudrc 2 000 zl.
Námořník 10 zl.
Navigátor 150 zl.
Pomocný zbrojíř 15 zl.
Stavitel 750 zl.
Veslař 2 zl.
Zbrojíř 100 zl.
Zvěd 500 zl. (a víc)

Alchymista

Míchání lektvarů: Na základě vzorku nebo receptu může alchymista namíchat známý lektvar za poloviční cenu a dvakrát rychleji než obvykle (viz Magické bádání).

Výzkum lektvarů: Alchymista může taky vynalézat nové lektvary, ale trvá mu to dvakrát déle než obvykle a cena je dvojnásobná.

Cvičitel zvířat

Cvičitelé nejsou potřeba na menší počty běžných zvířat, jako jsou psi, koně nebo muly, zato výcvik exotičtějších zvířat nebo větších počtů běžných zvířat už se bez cvičitele neobejde.

Specializace: Každý cvičitel se specializuje na konkrétní druh zvířat.

Počet zvířat: Cvičitel se může v jednu chvíli starat až o šest zvířat.

Potřebný čas: Dobu výcviku určí sudí podle toho, o jak náročný výcvik se jedná. Naučit se první nový kousek nebo chování potrvá zvířeti minimálně jeden měsíc. Po prvním měsíci si zvíře na cvičitele zvykne a další kousky už se učí dvojnásobnou rychlostí (dva týdny na jeden kousek).

Přerušení: Když se výcvik přeruší, veškerý dosavadní čas strávený výukou nového kousku se ztrácí a zvíře už se nemůže naučit žádné další kousky.

Kovář

Řemeslník specializovaný na kování. Po najmutí může pracovat pod dohledem zbrojíře a zvyšovat tak jeho produktivitu. Viz popis zbrojíře.

Lodní kapitán

Kapitán je nutný na každé větší lodi. Má stejné schopnosti jako námořník a důvěrně zná pobřeží, podél kterého se obvykle plaví.

Mudrc

Mudrci jsou vzácní jedinci, kteří svůj život zasvětili studiu neproniknutelných znalostí. Postavy se s mudrcem můžou poradit o neobvyklých otázkách.

Cena a čas: Sudí musí posoudit, kolik času a peněz je k nalezení odpovědi na otázku potřeba.

Šance na úspěch: Šance na nalezení odpovědi není nikdy stoprocentní.

Námořník

Prostý člověk vycvičený k ovládání lodi. Námořníci se můžou podílet na obraně lodi. Obvykle jsou vyzbrojení mečem, štítem a koženou zbrojí.

Navigátor je námořník, který se vyzná v mapách a ovládá orientaci podle nástrojů a noční oblohy. Pokud se loď bez navigátora vzdálí z dohledu pobřeží, ztratí se (viz Dobrodružství na vodě).

Pomocný zbrojíř

Pomocní zbrojíři pracují pod dohledem zbrojíře a zvyšují tak jeho produktivitu. Viz popis zbrojíře.

Stavitel

Stavitelé plánují velké stavební projekty, jako budování tvrzí (viz Tvrze), a potom na stavbu dohlížejí.

Potřebný počet: Za každých 100 000 zl. v ceně projektu je potřeba jeden stavitel.

Specializace: Na nadzemní stavby obyčejně dohlížejí lidé, zatímco na podzemní je možné najmout trpaslíky.

Veslař

Prostý nekvalifikovaný člověk, který vesluje na lodi. Není trénovaný v boji.

Zbrojíř

Výroba zbraní a zbrojí: Zbrojíř za měsíc vyrob pět zbraní, tři štíty nebo jednu zbroj.

Údržba žoldácké výstroje: Za každých 50 žoldáků je potřeba jeden zbrojíř.

Pomocníci: Zbrojířova produkce (z hlediska výroby i z hlediska údržby žoldáků) se dá zdvojnásobit najmutím dvou pomocných zbrojířů a jednoho kováře. Najmutím čtyř pomocníků a dvou kovářů se produkce zečtyřnásobí. Práci většího počtu pomocníku už zbrojíř řídit nezvládne.

Zvěd

Zvěd je osoba najatá na shromažďování informací o určité osobě nebo skupině. Může to být někdo zvenčí, kdo se pokusí o infiltraci, nebo zrádce, který už důvěru cílové osoby nebo skupiny má.

Povolání: Zvědové často bývají zloději, ale můžou mít jakékoli povolání.

Čas: Čas na splnění úkolu určí sudí.

Šance na úspěch: Pravděpodobnost úspěchu určí sudí podle okolností.

Spolehlivost: Zvědové můžou, ale nemusejí být spolehliví a důvěryhodní. Klidně můžou postavě vrazit dýku do zad (možná i doslova!).


Poslední aktualizace [10.08.2022 12:08]