Boj

Herní průběh každého kola

 1. Oznámení kouzel a pohybu
 2. Iniciativa: Každá strana si hodí 1k6.
 3. Jedná vítězná strana:
  1. Morálka nestvůr
  2. Pohyb
  3. Útoky střelbou
  4. Kouzlení
  5. Útoky zblízka
 4. Jednají další strany: Podle iniciativy.

Oznámení kouzel a pohybu

Pokud chce hráč kouzlit nebo se pohybovat při boji zblízka, musí to oznámit sudímu. Jiné akce není nutné oznamovat.

Iniciativa

Hod 1k6: Každá strana si hodí na začátku každého kola.

Vítěz: Strana s nejvyšším hodem jedná jako první. Ostatní strany jednají v pořadí od nejvyššího hodu po nejnižší.

Remízy: Buď můžou obě strany hodit znova, nebo se akce obou stran vyhodnotí současně. (To znamená, že obě strany si můžou navzájem zasadit smrtelné rány!)

Pomalé zbraně

Účastníci boje útočící obouručními zbraněmi na blízko (a některými střelnými zbraněmi – jak je uvedeno v popisu vybavení) jednají v kole vždy jako poslední, jako kdyby prohráli iniciativu.

Individuální iniciativa (volitelné pravidlo)

Volitelně může na iniciativu házet každý účastník boje sám za sebe. V tom případě se k hodu přičítá modifikátor obratnosti (viz Hodnoty vlastností). U velmi rychlých nebo pomalých nestvůr může sudí místo modifikátoru obratnosti určit jiný modifikátor k iniciativě.

Morálka nestvůr (volitelné pravidlo)

Viz Morálka.

Pohyb

Mimo boj zblízka

Rychlost pohybu: Bojující se v každém kole může pohnout až o celou svoji hodnotu rychlosti při setkání.

Maximální doba: Touto rychlostí se bojující můžou pohybovat max. 60 kol.

Při boji zblízka

Při bojí zblízka jsou možné jen tyto způsoby pohybu:

 • Bojový ústup: Bojující se pohne pozpátku až o polovinu své rychlosti při setkání. Musí na to mít volnou cestu.
 • Útěk: Bojující se otočí a utíká z boje. Pohne se až o celou svoji hodnotu rychlosti při setkání. V tomhle kole nemůže útočit. Protivník dostává bonus +2 ke všem útokům proti ustupujícímu cíli a tomu se k TZ nepřipočítává bonus za štít (pokud ho má).

Útoky střelbou

Jsou možné, když jsou protivníci vzdálení aspoň 5 stop od sebe, viz Útočení.

Modifikátory střelby

V popisu každé zbraně na dálku je uvedený její dostřel.

Krátký dostřel: +1 k hodům na útok.

Střední dostřel: Bez bonusů a postihů.

Dlouhý dostřel: – 1 k hodům na útok.

Víc než dlouhý dostřel: Útok není možný.

Cíle v zákrytu

Úplný zákryt: Cíl se nedá zasáhnout.

Částečný zákryt: Sudí může k hodu na útok uplatnit postih –1 až –4 (např. menší stolek může dát postih –1, hustý lesní porost –4).

Kouzlení

Volnost: Sesilatel musí mít možnost hýbat rukama a mluvit. Nemůže kouzlit, když má roubík, je svázaný nebo se nachází pod vlivem magického ticha.

Jediná akce: Při kouzlení není možné provádět ve stejném kole i jinou akci.

Žádný pohyb: Sesilatel se ve stejném kole nemůže zároveň pohybovat i kouzlit.

Dohled: Pokud popis kouzla neuvádí jinak, musí sesilatel na zamýšlený cíl (nestvůru, postavu, předmět, místo) vidět.

Přerušení kouzlení

Pokud sesilatel prohraje hod na iniciativu a bude ještě před svým tahem zasažen útokem nebo neuspěje v záchranném hodu, je kouzlení přerušené a kouzlo se nepodaří. Pořád ale sesilateli zmizí z paměti, stejně jako kdyby ho úspěšně seslal.

Útoky zblízka

Jsou možné, když jsou protivníci vzdálení maximálně 5 stop od sebe, viz Útočení.

Tahy dalších stran

Každá strana opakuje kroky 3a až 3e v pořadí podle iniciativy (od nejvyšší).

Útočení

Jedničky a dvacítky

Když v hodu na útok padne přirozená 20, je to vždy zásah. Přirozená 1 vždy mine.

Nezranitelnost

Některé nestvůry jsou imunní proti různým typům útoků. V takovém případě se nehází na zranění, ani když útok zasáhne.

Počet útoků za kolo

Postavy většinou útočí jednou za kolo. Některé nestvůry můžou mít útoků víc.

Útok a pohyb

Ve stejném kole je možné kombinovat útok s pohybem.

Hody na zranění

Útoky postav: Zraňují za 1k6 životů. Ke zranění zblízka se přičítá modifikátor síly.

Útoky nestvůr: Způsobují zranění uvedené v popisu nestvůry.

Minimální zranění: Úspěšný útok vždy zraní cíl aspoň za jeden život, i kdyby modifikátory měly zranění snížit na nulu.

Smrt: Když postavě nebo nestvůře klesnou životy na 0 nebo míň, umírá.

Různorodé zranění (volitelné pravidlo)

Některé skupiny chtějí, aby různé zbraně způsobovaly různá zranění. V tom případě útoky postav způsobují tolik zranění, kolik je uvedeno v popisu zbraně (v seznamu vybavení).

Hody na útok

 1. Hod 1k20.
 2. Připočítání modifikátorů: Síla v boji zblízka. Obratnost, dostřel a kryt při střelbě.
 3. Určení zasažené TZ: Útočník v Tabulce útoků najde řádek pro své THAC0 a v něm výsledek hodu. Sloupec určuje zasaženou TZ.
 4. Výsledek: Pokud je zasažená TZ stejná nebo nižší než protivníkova TZ, útok zasáhne. Sudí hodí na zranění.

Vzestupná TZ (volitelné pravidlo)

Skupiny používající volitelné pravidlo vzestupné TZ (viz Herní statistiky), by měly útoky vyhodnocovat následujícím postupem.

 1. Hod 1k20.
 2. Připočítání modifikátorů: Síla v boji zblízka. Obratnost, dostřel a kryt při střelbě.
 3. Určení zasažené TZ: Útočník si k hodu na útok přičte svůj útočný bonus. Výsledek je hodnota vzestupné TZ, kterou útok zasáhne.
 4. Výsledek: Pokud je zasažená VTZ stejná nebo vyšší než protivníkova VTZ, útok zasáhne. Sudí hodí na zranění.

Poslední aktualizace [17.08.2022 16:08]