Myslící meče

Pokud meč disponuje vlastní inteligencí (šanci uvádí část Meče), může sudí pomocí postupu na téhle stránce určit jeho schopnosti. (Anebo je může vybrat podle svojí úvahy.)

Nahození myslícího meče

 1. Zvláštní účel: Pokud má meč zvláštní účel, urči ho podle části Zvláštní účel.
 2. Inteligence a osobnost: Inteligence meče je 1k6+6 (meče se zvláštním účelem mají vždy inteligenci 12). Meč má vlastní osobnost a je potřeba hrát ho jako nehráčskou postavu.
 3. Komunikace: Inteligence meče určuje, jakým způsobem dovede komunikovat. Viz tabulka napravo.
 4. Empatie: Meč neumí komunikovat napřímo, ale pomocí empatie sděluje svému nositeli, jaké má schopnosti a jak je používat.
 5. Řeč: Meč nahlas mluví. Počet jazyků, které ovládá, se určí hodem na tabulku jazyků napravo. Sudí pak vybere konkrétní jazyky.
 6. Čtení: Meč umí číst v těch jazycích, kterými mluví. Přečte i magické nápisy.
 7. Přesvědčení: Viz tabulka napravo.
 8. Schopnosti: Inteligence meče určuje počet jeho schopností. Viz tabulka napravo. Jednotlivé schopnosti jsou popsané na následujících stranách.
 9. Ego: Myslící meče mají hodnotu ega, které měří sílu jejich osobnosti. Určí se hodem 1k12. Meče se zvláštním účelem mají vždy hodnotu ega 12.

Komunikace myslícího meče

Int. Čtení Komunikace
7 Ne Empatie
8 Ne Empatie
9 Ne Empatie
10 Ne Řeč
11 Ano Řeč
12 Ano Řeč

Jazyky myslícího meče

k100 Jazyky
01–50 Jazyk přesvědčení +1
51–70 Jazyk přesvědčení +2
71–85 Jazyk přesvědčení +3
86–95 Jazyk přesvědčení +4
96–99 Jazyk přesvědčení +5
00 Hoď znova, výsledky sečti

Přesvědčení myslícího meče

k20 Přesvědčení
1–13 Zákonné
14–18 Neutrální
19–20 Chaotické

Schopnosti myslícího meče

Int. Schopnosti
7 1 smyslová schopnost
8 2 smyslové schopnosti
9 3 smyslové schopnosti
10 3 smyslové schopnosti
11 3 smyslové schopnosti
12 3 smyslové + 1 mimořádná

Používání myslícího meče

Myslící meče propůjčují nositeli zvláštní schopnosti mocnější než ty běžných kouzelných mečů. Jejich používání ovšem není bez rizika.

Aktivace schopností

 • V ruce: Aby mohl nositel používat schopnosti meče, musí ho držet v ruce.
 • Soustředění: K aktivaci schopnosti je nutné, aby se nositel soustředil.

Přesvědčení

Přesvědčení meče se dá zjistit jen dotekem. Pokud má ovšem postava jiné přesvědčení než meč, může ji dotek zranit:

 • Zákonné meče: Způsobují 1k6 zranění za kolo neutrálním postavám a 2k6 zranění za kolo chaotickým postavám.
 • Neutrální meče: Způsobují 1k6 zranění za kolo jiným postavám než neutrálním.
 • Chaotické meče: Způsobují 1k6 zranění za kolo neutrálním postavám a 2k6 zranění za kolo zákonným postavám.

Ovládnutí

Myslící meč má vlastní osobnost a občas se může pokusit ovládnout svého nositele. Na ovládnutí se hází v kterékoli z následujících situací:

 • První dotek: Když se postava meče poprvé dotkne.
 • Zranění: Když postavě zbývá už jen polovina životů nebo míň.
 • Žárlivost: Když se postavě dostane do držení jiná kouzelná zbraň.
 • Rozdílné přesvědčení: Při každém použití, pokud mají postava a meč jiné přesvědčení.
 • Zvláštní účel: Pokud má meč zvláštní účel: pokaždé když se ho může pokusit naplnit. (Např. když potká postavu nebo bytost toho typu, k jehož zabíjení je určený.)

Hody na ovládnutí

Když nastane některá z uvedených situací, je potřeba hodit na ovládnutí:

 1. Urči hodnotu vůle meče:
  1. Sečti jeho inteligenci a ego.
  2. Přičti jedna za každou mimořádnou schopnost.
  3. Přičti 1k10, pokud mají meč a nositel rozdílné přesvědčení.
 2. Urči hodnotu vůle nositele:
  1. Sečti jeho sílu a moudrost.
  2. Pokud má postava míň než maximum životů, její vůle se snižuje o 1k4 (respektive o 2k4, pokud má životů míň než polovinu).
 3. Porovnej hodnoty vůle. Pokud má meč vyšší vůli, získá kontrolu nad akcemi nositele.

Když meč ovládne nositele

Sudí rozhodne, jak se ovládaná postava zachová, například:

 • Žárlivost: Zahodí jiné kouzelné zbraně nebo si nebude všímat těch nově objevených.
 • Sláva: Vrhne se do boje, aby meč proslavila.
 • Kapitulace: Vzdá se nepříteli, jehož meč považuje za vhodnějšího majitele nebo který je víc náchylný k ovládnutí.
 • Požitky: Bude rozhazovat bohatství za přepychové doplňky pro meč. Koupí mu drahou pochvu, nechá ho vyložit drahokamy, obstará další očarování nebo ochranné runy atd. Meč může postavu přimět utrácet za takové věci třeba i většinu peněz!

Ukončení ovládnutí

Meč postavu ovládá, dokud nepřestanou platit okolnosti, které přivolaly hod na ovládnutí, případně dokud nebude meč jiným způsobem uspokojen.

Mimořádné schopnosti

Každá schopnost se určí podle následující tabulky. Pokud není uvedeno jinak, nemůžou se schopnosti opakovat – v takovém případě se hodí znova.

Četnost použití: Pokud není v popisu uvedeno jinak, dá se každá schopnost použít nanejvýš třikrát denně.

Mimořádné schopnosti myslícího meče

k100 Schopnost
01–10 Čtení myšlenek
11–19 Iluze
20–29 Jasnoslyšení
30–39 Jasnozřivost
40–44 Léčení (může se opakovat)
45–49 Létání
50–54 Levitace
55–63 Prosvícení
64–73 Telekineze
74–83 Telepatie
84–92 Teleportace
93–97 Vyšší zranění (může se opakovat)
98–99 Hoď na tabulku dvakrát
00 Hoď na tabulku třikrát

Čtení myšlenek

Umožňuje nositeli číst myšlenky jiné živé bytosti.

 • Soustředění: Nositel musí schopnost aktivovat tím, že se bude soustředit konkrétním směrem.
 • Dosah: Druhý tvor může být nanejvýš 60 stop daleko.
 • Porozumění: Nositel empaticky rozumí myšlenkám vybraného tvora.
 • Překážky: Olovo schopnost blokuje.

Iluze

Objeví se libovolná iluze, jakou si nositel přeje. Funguje jako kouzelnické kouzlo Přelud.

Jasnoslyšení

Umožňuje nositeli slyšet ušima jiného tvora.

 • Aktivace: Nositel musí schopnost aktivovat tím, že se bude jednu směnu soustředit.
 • Dosah: Druhý tvor může být nanejvýš 60 stop daleko.
 • Překážky: Olovo schopnost blokuje.

Jasnozřivost

Umožňuje vidět očima jiného tvora.

 • Aktivace: Nositel musí schopnost aktivovat tím, že se bude jednu směnu soustředit.
 • Dosah: Druhý tvor může být nanejvýš 60 stop daleko.
 • Překážky: Olovo schopnost blokuje.

Léčení

Meč léčí zranění.

 • Účinek: Vyléčí jeden život za kolo, po dobu šesti kol.
 • Četnost použití: Schopnost je možné aktivovat jen jednou za den.

Opakovaná schopnost

Pokud tato schopnost padne víc než jednou, prodlužuje se doba léčení o 6 kol za každé opakování schopnosti.

Létání

Nositel může létat až po dobu 3 směn.

 • Rychlost pohybu: Dokáže vyvinout rychlost až 360’ (120’).
 • Volný pohyb: Je možný v jakémkoli směru, včetně schopnosti levitovat a vznášet se ve vzduchu.

Levitace

Nositel získá schopnost libovolně se pohybovat vzduchem nahoru a dolů po dobu až 3 směn:

 • Svisle: Nositel myslí ovládá svůj pohyb svisle rychlostí až 20 stop za kolo.
 • Vodorovně: K vodorovnému pohybu je nutné odstrkovat se od pevných předmětů.

Naložení: Během levitace může postava nést svoje běžné naložení.

Prosvícení

Umožňuje vidět skrz pevné objekty.

 • Skrz kámen: Vidění pronikne až 30 stopami kamene.
 • Skrz měkčí materiály: Vidění pronikne až 60 stopami měkčích materiálů (textil, voda, dřevo). Překážky: Zlato nebo olovo brání výhledu.
 • Hledání: Nositel má při hledání (viz Dobrodružství v jeskyních) jistotu, že objeví všechny tajné dveře a pasti na prohledávané ploše o velikosti 10 × 10 stop.
 • Soustředění: Při používání schopnosti je nutné se soustředit (nositel se nemůže hýbat).
 • Četnost použití: Schopnost je možné aktivovat jen jednou za směnu.

Telekineze

Dokud se nositel soustředí, dokáže silou myšlenek pohybovat předměty nebo tvory v okruhu 120 stop.

 • Váha: Je možné přemístit váhu až 2 000 mincí.
 • Pohyb: Cílem se dá pohybovat rychlostí až 20 stop za kolo libovolným směrem (i svisle).
 • Vzdorování: Zacílená bytost může vzdorovat záchranou proti kouzlům.
 • Trvání: Po dobu až 6 kol.
 • Soustředění: Když se nositel přestane soustředit, spadne cíl na zem.

Telepatie

Umožňuje nositeli číst myšlenky jiné živé bytosti.

 • Soustředění: Nositel musí schopnost aktivovat tím, že se bude soustředit konkrétním směrem.
 • Dosah: Druhý tvor může být nanejvýš 60 stop daleko.
 • Porozumění: Nositel empaticky rozumí myšlenkám vybraného tvora.
 • Obousměrná komunikace: Nositel může zahájit obousměrnou telepatickou komunikaci, ačkoli druhý tvor nemá povinnost mu odpovídat.
 • Překážky: Olovo schopnost blokuje.

Teleportace

Nositel se může teleportovat, stejně jako kouzelnickým kouzlem teleport.

Vyšší zranění

Na 1k10 kol zvýší nositeli sílu. Dokud je schopnost aktivní, násobí nositel každé zranění, které způsobí, hodnotou 4.

Opakovaná schopnost

Pokud tato schopnost padne víc než jednou, zvyšuje se hodnota násobitele o jedna za každé opakování schopnosti.

Smyslové schopnosti

Každá smyslová schopnost se určí podle následující tabulky. Schopnosti se nemůžou opakovat – v takovém případě se hodí znova.

Četnost použití: Pokud není v popisu uvedeno jinak, dá se každá schopnost používat bez omezení.

Smyslové schopnosti myslícího meče

k100 Schopnost
01–10 Nalezení tajných dveří
11–15 Odhalení drahokamů
16–25 Odhalení kovů
26–35 Odhalení magie
36–45 Odhalení pastí
46–60 Odhalení posuvné architektury
61–75 Odhalení svahů
76–85 Odhalení zla nebo dobra
86–95 Vidění neviditelných objektů
96–99 Hoď na mimořádnou schopnost
00 Hoď na tabulku dvakrát

Nalezení tajných dveří

Až třikrát denně může nositel najít všechny tajné dveře v okruhu 10 stop.

Odhalení drahokamů

Meč ukazuje směrem k veškerým drahokamům v okruhu 60 stop.

 • Počet: Nositel zároveň zjistí, o kolik drahokamů se jedná.
 • Překážky: Olovo schopnost blokuje.

Odhalení kovů

Meč ukazuje směrem ke kovům určeného typu v okruhu 60 stop.

 • Překážky: Olovo schopnost blokuje.

Odhalení magie

Až třikrát denně dokáže meč odhalit magii do 20 stop. Na povel způsobí, že veškerá magie začne zářit.

Odhalení pastí

Až třikrát denně může nositel vycítit přítomnost pastí do 10 stop.

Odhalení posuvné architektury

Nositel dokáže odhalit posuvné dveře nebo místnosti do 10 stop.

Odhalení svahů

Nositel vycítí přítomnost nakloněných podlah do 10 stop.

Odhalení zla nebo dobra

Nositel vycítí úmysl konat zlo nebo dobro v okruhu 20 stop. (Je ale potřeba myslet na to, že některé potenciálně nebezpečné věci – třeba zvířata, pasti – nejsou zlé.)

Vidění neviditelných objektů

Nositel uvidí neviditelné nebo skryté objekty až do vzdálenosti 20 stop. (Tato schopnost neodhaluje tajné dveře.)

Zvláštní účel

Některé myslící meče jsou navíc obdařené zvláštním účelem. K typickým účelům mečů patří zabíjení určitého typu postav nebo tvorů. Účel je možné určit hodem na následující tabulku, nebo může sudí vymyslet vlastní.

Zvláštní účel myslícího meče

k6 Typ cíle k zabíjení
1 Uživatelé mystické magie
2 Uživatelé božské magie
3 Válečníci (tj. bojovníci a jiná povolání zaměřená především na boj, nekouzlící povolání včetně nekouzlících nelidí)
4 Konkrétní druh nestvůry (určí se náhodně)
5 Zákonné bytosti (nebo chaotické, pokud je meč zákonný)
6 Chaotické bytosti (nebo zákonné, pokud je meč chaotický)

Schopnost přesvědčení

Navíc k mimořádným a smyslovým schopnostem mají meče se zvláštním účelem ještě jednu další schopnost, která jim pomáhá účel naplňovat (např. když se pokoušejí zabít určený cíl). Typ schopnosti se odvíjí od přesvědčení meče:

 • Zákonné: Zasažení chaotičtí tvorové musejí uspět v záchraně proti kouzlům, jinak jsou paralyzováni.
 • Neutrální: Nositel získává bonus +1 ke všem záchranným hodům.
 • Chaotické: Zasažení zákonní tvorové musejí uspět v záchraně proti kouzlům, jinak zkamení.

Poslední aktualizace [26.02.2023 10:02]