Meče

Používání: Platí běžná omezení podle povolání.

Kouzelné meče

N: k8 V: k% Meč
1 01–02 [Meč –1, prokletý](#
03–04 Meč –2, prokletý
2 05–44 Meč +1
5 45–50 Meč +1, +2 proti lykantropům
6 51–56 Meč +1, +2 proti sesilatelům kouzel
3 57–61 Meč +1, +3 proti drakům
4 62–66 Meč +1, +3 proti nemrtvým
67–71 Meč +1, +3 proti očarovaným tvorům
72–76 Meč +1, +3 proti regenerujícím se tvorům
77–79 Meč +1, najdi předmět
80–83 Meč +1, planoucí
84 Meč +1, přání
7 85–92 Meč +1, světlo
93Meč +1, vysávání energie
8 94–96 Meč +2
97–98 Meč +2, okouzli osobu
99–00 Meč +3

N: Postavy na nízkých úrovních (1. až. 3.)
V Postavy na vysokých úrovních (4.+)

Meče se zvláštním účelem

Některé magické meče mají zvláštní účel. Takové meče jsou nesmírně mocné a vždy myslící. Pravidla pro určení schopností meče se zvláštním účelem popisuje část Myslící meče.

Pravděpodobnost: Je šance 1 z 20, že kouzelný meč bude mít zvláštní účel. Sudí se ale může rozhodnout, že takové meče nebude určovat náhodně, ale vždy je umístí ručně tak, jak se mu to hodí.

Myslící meče

Některé kouzelné meče mají vlastní inteligenci, osobnost a další zvláštní schopnosti. Pravidla pro určení zvláštních schopností myslících mečů popisuje část Myslící meče.

Pravděpodobnost: Pokud chce sudí náhodně určit, jestli je kouzelný meč myslící, je pravděpodobnost 30 %.

Očarované meče

Bonus: Očarované meče mají bonus, který se vztahuje jak na hody na útok, tak na hody na zranění.

Bonus proti typu bytosti: Některé meče mají samostatný bonus, který platí proti konkrétnímu typu bytostí.

Bonus proti očarovaným tvorům: Tvorové vytvoření nebo oživení pomocí magie, tvorové přivolaní kouzly nebo kouzelnými předměty.

Prokleté meče

Postih: Prokleté meče mají postih, který se vztahuje jak na hody na útok, tak na hody na zranění.

Odložení: Jakmile postava jednou meč použije v boji, je pod vlivem kletby a nemůže se zbraně zbavit. Dokonce si meč oblíbí a bude ho používat, kdykoli to bude možné. Kletba se dá sejmout jen pomocí magie.

Meč +1, najdi předmět

Dává nositeli schopnost zjistit přítomnost předmětů v okruhu 120 stop.

 • Účinek: Funguje stejně jako kouzelnické kouzlo Najdi předmět.
 • Četnost použití: Jednou za den.

Meč +1, planoucí

Na povel vzplane. Dokud hoří:

 • Vrhá světlo: V okruhu 30 stop.
 • Může podpalovat: Podpaluje věci (např. účinek kouzla pavučina) stejně jako pochodeň.
 • Způsobuje zranění ohněm: To může mít na některé tvory zvláštní účinky.
 • Dává bonus k útoku: Proti bytostem určitého typu:

  1. +2 proti trollům (a jiným bytostem, které nedokážou regenerovat ohnivé zranění).
  2. +2 proti pegasům, hipogryfům a ptákům nohům (a jiným ptakovitým tvorům).
  3. +3 proti entům (a jiným rostlinným tvorům).
  4. +3 proti nemrtvým.
 • Trvání: Meč plane, dokud nedostane příkaz, ať přestane.

Meč +1, přání

Má moc plnit nositeli přání (viz Přání.

 • Nabití: Meč splní celkem 1k4 přání.
 • Vyslovení přání: Nositel musí přání vyslovit nahlas.

Meč +1, světlo

Na povel vrhá světlo v okruhu 30 stop.

Meč +1, vysávání energie

Vysává životní energii obětí.

 • Při úspěšném zásahu: Nositel může meči přikázat, aby vysál životní energii oběti.
 • Vysátí energie: Navíc k běžnému zranění oběť trvale ztrácí jednu úroveň (nebo KŽ). To s sebou nese i ztrátu životů v hodnotě jedné KŽ, stejně jako všech dalších výhod plynoucích ze ztracené úrovně (např. kouzla, záchranné hody atd.). Počet zk. se postavě sníží na nejnižší hodnotu potřebnou pro novou úroveň. Osoba zbavená všech úrovní umírá.
 • Nabití: Meč dokáže vysát celkem 1k4+4 úrovní. Po vysátí maximálního počtu úrovní se z něj stane běžný kouzelný meč +1.

Meč +2, okouzli osobu

Propůjčuje nositeli schopnost okouzlit ostatní.

 • Účinek: Funguje stejně jako kouzelnické kouzlo Okouzli osobu.
 • Četnost použití: Až třikrát za týden.

Last updated on [13.08.2022 07:08]