Umísťování pokladů

Existují dva způsoby, jak určit, jaký budou mít nestvůry poklad: náhodným hodem, nebo rozhodnutím sudího.

1. metoda: Náhodný hod

Popis každé nestvůry uvádí, jaký poklad se nachází v jejím doupěti a jaký může mít u sebe. Jak podle písmenného kódu určit konkrétní poklad, vysvětluje část Typy pokladu.

Ruční úpravy

Pokud je hodnota náhodně vygenerovaného pokladu výrazně vyšší nebo nižší než průměrná hodnota daného typu pokladu, může sudí hodnotu ručně upravit.

2. metoda: Rozhodnutí sudího

Sudí může chtít vybrat takové poklady, které pro danou nestvůru a hráčskou družinu považuje za vhodné. Jelikož poklady jsou hlavním zdrojem zkušeností (viz Zisk zkušeností), stojí umísťování pokladů za pečlivé zvážení. Doporučujeme tento postup:

  1. Zvaž velikost družiny, úrovně postav a množství zkušenostních bodů (zk.), které potřebují pro postup na další úroveň.
  2. Rozhodni, kolik zk. by měl poklad obsahovat, když ho družina získá celý.
  3. Umísti poklady, jejichž celková hodnota odpovídá stanovenému počtu zk.

Rovnováha mezi odměnou a nebezpečím

Při používání tohoto přístupu by sudí měl zajistit, aby poklad střežily dostatečně silné nestvůry. Dobrodruzi si odměnu musejí zasloužit!

Cennosti

Běžné poklady

Tabulky pokladů uvádějí postup pro tvorbu pokladů složených z mincí, drahokamů, šperků a kouzelných předmětů.

Neobvyklé poklady

Součástí dobrodružství můžou být i jiné cenné předměty, jejichž hodnota nemusí být vždy zřejmá:

  • Cennosti: Kůže, slonovina, ruda, hedvábí.
  • Dekorace: Koberce, tapiserie.
  • Knihy: Vzácné svazky nebo svitky.
  • Nádobí: Stříbrné příbory, neobvyklé kuchyňské nebo laboratorní náčiní.
  • Potraviny: Koření, drahá vína.
  • Umělecká díla: Obrazy, sochy.

Hodnota a váha

U každého umístěného neobvyklého předmětu by měl sudí poznamenat jeho hodnotu (ve zlaťácích) a váhu (při používání volitelných pravidel pro Zatížení).


Poslední aktualizace [13.08.2022 08:08]