Žezla, hole, hůlky

Kouzelná žezla, hole a hůlky

N: k6 V: k% Předmět
01 Hůl čarovné moci
1 02–06 Hůl hadů
07–09 Hůl chřadnutí
2 10–19 Hůl léčení
20–21 Hůl moci
22–24 Hůl údernosti
25–27 Hůl velení
28–32 Hůlka blesků
33–37 Hůlka chladu
38–42 Hůlka iluze
43–47 Hůlka odhalení kovů
3 48–52 Hůlka odhalení magie
4 53–57 Hůlka odhalení nepřátel
58–62 Hůlka odhalení pastí
63–67 Hůlka odhalení tajných dveří
68–72 Hůlka ohnivých koulí
5 73–77 Hůlka paralýzy
78–82 Hůlka přeměny
83–88 Hůlka strachu
89–92 Hůlka vyrušení
6 93–00 Žezlo odčarování

N: Postavy na nízkých úrovních (1. až. 3.)
V: Postavy na vysokých úrovních (4.+)

Hole v boji zblízka

Přestože obecné pravidlo zní, že kouzelníci dokážou v boji zblízka používat jen dýky, můžou bojovat i holí čarovné moci, holí moci a holí údernosti.

Nabití

Žezla, hole a hůlky mají omezený počet použití, tzv. „nabití“.

Počet nabití: Počet nabití předmětu určí při jeho objevení sudí v závislosti na typu předmětu. Postavy nedokážou počet nabití nijak zjistit.

Používání: Každé použití předmětu trvá jedno kolo a spotřebuje jedno nabití.

Spotřebování posledního nabití: Předmět přijde o svoji magickou moc.

Dobíjení: Není možné.

Žezla

Používání: Všechny postavy (pokud není uvedeno jinak).

Rozměry: Tenká, 3 stopy dlouhá.

Počet nabití: Pokud není uvedeno jinak, obsahují kouzelná žezla při nalezení 1k10 nabití.

Hole

Používání: Kouzlící postavy. Některé hole můžou používat jen uživatelé mystické nebo božské magie (je to uvedeno v popisu).

Rozměry: 2 palce tlusté, 6 stop dlouhé.

Počet nabití: Pokud není uvedeno jinak, obsahují kouzelné hole při nalezení 3k10 nabití.

Hůlky

Používání: Uživatelé mystické magie.

Rozměry: Tenké, 1½ stopy dlouhé.

Počet nabití: Pokud není uvedeno jinak, obsahují kouzelné hůlky při nalezení 2k10 nabití.

Hůl čarovné moci

Tato hůl s nepředstavitelnou čarovnou mocí se jednak dá používat jako zbraň při boji zblízka, jednak umí vyvolat tucet různých magických účinků.

 • Mystická magie: Používat ji můžou jen uživatelé mystické magie.
 • Boj zblízka: V boji zblízka se bere jako hůl s magickým bonusem +1 k hodům na útok a na zranění.
 • Údernost: Když při úspěšném zásahu spálí jedno nabití, způsobí 2k6 zranění.
 • Kužel chladu: Vykouzlí kužel mrazivé energie o délce 60 stop a šířce 30 stop na vzdáleném konci. Tvorové zasažení kuželem utrpí 8k6 zranění (při záchraně proti kouzlům poloviční).
 • Paralýza: Vykouzlí kužel magické energie o délce 60 stop a šířce 30 stop na vzdáleném konci. Tvorové zasažení kuželem jsou na 6 směn ochromení (můžou se vyhnout záchranou proti kouzlům).
 • Kouzla: Dovede seslat: blesk (8k6 zranění], neviditelnost, ohnivá koule (8k6 zranění), pavučina, projdi zdí, přivolej elementála (8 KŽ), telekineze (váha až 2 400 mincí), trvalé světlo.
 • Vzdušný vír: Vyčaruje vzdušný vír 70 stop vysoký, 20 stop široký na vrcholu, 10 stop široký u základny. Vír trvá 3 kola a pohybuje se rychlostí 120’ (40’) podle pokynů nositele hole. Všichni v cestě utrpí 2k6 zranění. Tvorové s míň než 2 KŽ jsou odhozeni (můžou se vyhnout záchranou proti kouzlům).
 • Obětování: Nositel může hůl obětovat přelomením vejpůl. Uvolní tím ohnivou kouli o poloměru 30 stop, která způsobí 8 bodů zranění za každé zbývající nabití. Stejné zranění utrpí i nositel hole.

Hůl hadů

Kouzelná hůl, která se na povel dokáže proměnit v hada.

 • Božská magie: Používat ji můžou jen uživatelé božské magie.
 • Boj zblízka: V boji zblízka se bere jako hůl s magickým bonusem +1 k hodům na útok a na zranění.
 • Při úspěšném zásahu: Při zásahu tvora o velikosti člověka (nebo menšího) může nositel hole vyslovit příkaz, který ji promění v hada. Hůl se pak omotá kolem oběti.
 • Oběť: Musí uspět v záchraně proti kouzlům, jinak ji had znehybní. Taková oběť je naprosto bezmocná, dokud ji had drží (1k4 směny nebo když dá nositel hole příkaz k uvolnění).
 • Had: Má TZ 5 [14], 3 KŽ (20 živ.) a rychlost 60’ (20’).
 • Po uvolnění oběti: Had se vrátí k majiteli a promění se zpátky v hůl. (V tu chvíli se mu vyléčí veškeré utržené zranění.)
 • Když had zemře: Nevrátí se do podoby hole a stane se nemagickým.
 • Nemá nabití: Nemá žádná nabití, je možné používat ji neomezeně.

Hůl chřadnutí

Tvorové, které hůl zasáhne, magicky zestárnou:

 • Božská magie: Používat ji můžou jen uživatelé božské magie.
 • Účinek: Cíl zestárne o 10 let. Živí tvorové, kteří přesáhnou přirozenou délku života, zemřou.
 • Dlouhověké druhy: V určité míře ignorují účinky stárnutí. (Například elfové můžou ignorovat až 200 let stárnutí, trpaslíci až 50 let atd.)
 • Nemrtví: Hůl na ně nepůsobí.

Hůl léčení

Má moc uzdravovat dotekem.

 • Božská magie: Používat ji můžou jen uživatelé božské magie.
 • Účinek: Každé použití vyléčí 1k6+1 životů.
 • Limit použití: Na každého jedince působí nanejvýš jednou denně.
 • Nemá nabití: Nemá žádná nabití, je možné používat ji neomezeně.

Hůl moci

Tato hůl s ohromnou čarovnou mocí se jednak dá používat jako zbraň při boji zblízka, jednak umí vyvolat pět různých magických účinků.

 • Mystická magie: Používat ji můžou jen uživatelé mystické magie.
 • Boj zblízka: Když při úspěšném zásahu spálí jedno nabití, způsobí 2k6 zranění.
 • Kužel chladu: Vykouzlí kužel mrazivé energie o délce 60 stop a šířce 30 stop na vzdáleném konci. Tvorové zasažení kuželem utrpí 8k6 zranění (při záchraně proti kouzlům poloviční).
 • Kouzla: Dovede seslat: blesk (8k6 zranění), ohnivá koule (8k6 zranění), telekineze (váha až 2 400 mincí), trvalé světlo.

Hůl údernosti

Slouží jako magická zbraň pro boj zblízka.

 • Za jedno nabití: Při úspěšném zásahu způsobí 2k6 zranění.
 • Četnost použití: Při jednom úderu je možné spálit jen jedno nabití.

Hůl velení

Propůjčuje schopnost ovládat zvířata, lidi a rostliny.

Velení lidem

 • Použití: Okouzlí člověka v dosahu 60 stop. V každém kole je možné okouzlit jeden cíl.
 • Odolání: Cíl může vzdorovat záchranou proti kouzlům s postihem –2.
 • Maximum okouzlených: Tímto způsobem je možné okouzlit lidi celkem až s 6 KŽ. Běžní lidé se počítají za ½ KŽ.
 • Okouzlení jedinci: Považují postavu za důvěryhodného přítele a přijdou ji bránit. Budou poslouchat její příkazy, pokud nebudou zjevně škodlivé a nebudou v rozporu s jejich přesvědčením.
 • Trvání: Očarování trvá neomezeně dlouho. Skončí, když ho nositel hole zruší nebo když bude rozptýleno.

Velení rostlinám

 • Ovlivňuje: Všechny rostliny (včetně rostlinných nestvůr) na ploše 10 × 10 stop.
 • Dosah: Plocha může být vzdálená až 60 stop.
 • Příkazy: Postava může ovlivněným rostlinám přikázat, ať se pohybují podle jejích přání.
 • Soustředění: Účinek trvá, dokud se nositel hole soustředí.

Velení zvířatům

 • Ovlivňuje: 1k6 běžných zvířat nebo 1 obří zvíře (nikoli magická a inteligentní zvířata).
 • Odolání: Záchranný hod není možný.
 • V dohledu: Postava může ovládat jen zvířata, která vidí.
 • Soustředění: Když se nositel hole pohne nebo zaútočí, ztrácí nad zvířaty kontrolu.
 • Když soustředění skončí: Sudí určí další chování zvířat hodem na reakci s postihem –1 (viz Setkání).
 • Četnost použití: Tato schopnost hole se dá použít jednou za směnu.

Hůlka blesků

Uvolňuje silné elektrické výboje:

 • Místo původu: Blesk může vyšlehnout z bodu vzdáleného až 180 stop.
 • Zasažený prostor: Blesk je 60 stop dlouhý a 5 stop široký.
 • Zasažení tvorové: Utrpí 6k6 zranění (při záchraně proti hůlkám polovinu).
 • Odrážení: Pokud blesk zasáhne pevnou překážku dřív, než dosáhne plné délky, odrazí se a zbytek vzdálenosti urazí směrem k nositeli hůlky.

Hůlka chladu

Vyčaruje kužel mrazivé energie.

 • Zasažený prostor: Kužel je 60 stop dlouhý a na vzdáleném konci 30 stop široký.
 • Zasažení tvorové: Utrpí 6k6 zranění (při záchraně proti hůlkám polovinu).

Hůlka iluze

Po spálení jednoho nabití se objeví libovolná iluze, jakou si nositel hůlky přeje. Funguje jako kouzelnické kouzlo přelud, až na pár rozdílů:

 • Soustředění: Je nutné k udržení iluze. Nositel hůlky se při soustředění může pohybovat až poloviční rychlostí. Když zaútočí, sešle kouzlo nebo ho zasáhne úspěšný útok (zbraň, škodlivé kouzlo atd.), soustředění se přeruší.

Hůlka odhalení kovů

Propůjčuje schopnost odhalit výraznější koncentrace libovolného kovu.

 • Za jedno nabití: Hůlka namíří na kov v okruhu 20 stop.
 • Typ: Odhalí i typ kovu.
 • Minimální váha: Odhaluje jen větší koncentrace kovu – o váze aspoň 1 000 mincí.

Hůlka odhalení magie

Propůjčuje schopnost odhalit magii v okolí.

 • Za jedno nabití: Způsobí, že kouzelné předměty v okruhu 20 stop obklopí kruh světla.
 • Skryté předměty: Taky svítí, ale světlo nemusí být vidět.

Hůlka odhalení nepřátel

Propůjčuje schopnost odhalit nedaleké nepřátele.

 • Za jedno nabití: Způsobí, že nepřátele v okruhu 60 stop obklopí planoucí záře.
 • Skrytí nepřátelé: Působí i na skryté nebo neviditelné nepřátele.

Hůlka odhalení pastí

Odhalí umístění všech pastí v okruhu 20 stop.

Hůlka odhalení tajných dveří

Odhalí umístění všech tajných dveří v okruhu 20 stop.

Hůlka ohnivých koulí

Střílí ohnivé koule:

 • Dostřel: Na místo vzdálené až 240 stop vyšlehne proud plamene.
 • Plocha: Na cílovém místě vybuchne ohnivá koule o průměru 40 stop.
 • Zasažení tvorové: Utrpí 6k6 zranění (při záchraně proti hůlkám polovinu).

Hůlka paralýzy

Vyčaruje kužel ochromující energie.

 • Zasažený prostor: Kužel je 60 stop dlouhý a na vzdáleném konci 30 stop široký.
 • Zasažení tvorové: Jsou na 6 směn ochromení (můžou se vyhnout záchranou proti hůlkám).

Hůlka přeměny

Po spálení jednoho nabití se nositel hůlky nebo jiný tvor v okruhu 60 stop promění v tvora jiného typu (určuje nositel hůlky). Funguje to stejně jako kouzla přeměň druhé a přeměň sebe.

 • Vzdorování: Neochotný cíl může účinku vzdorovat záchranou proti hůlkám.

Hůlka strachu

Vykouzlí kužel magické energie, který vyděsí každého, koho zasáhne.

 • Zasažený prostor: Kužel je 60 stop dlouhý a na vzdáleném konci 30 stop široký.
 • Zasažení tvorové: V panické hrůze prchají od nositele hůlky maximální rychlostí po dobu 30 kol (záchrana proti hůlkám může účinku předejít).

Hůlka vyrušení

Dokáže vyrušit účinky jiných hůlek nebo holí.

 • Oznámení záměru: Před hodem na iniciativu musí nositeli hůlky oznámit, že ji chce použít.
 • Cíl: Je třeba zacílit na jinou hůlku nebo hůl.
 • Účinek: Účinky zacíleného předmětu se na jedno kolo zruší.

Žezlo odčarování

Vysaje očarování z magického předmětu, kterého se dotkne.

 • V boji: Použití vyžaduje hod na útok proti TZ 9 [10] (pokud je cílový předmět aktivně používán, může sudí hodnotu upravit).
 • Účinek: Předmět po doteku ztrácí veškerou kouzelnou moc.
 • Jen jedno použití: Žezlo se dá použít jen jednou: má jenom jedno nabití.

Poslední aktualizace [13.08.2022 11:08]