Postup ve hře

Zkušenosti

Všechny postavy, které přežijí dobro­družství, získají zkušenostní body (zk.), které uděluje sudí (viz Zisk zkušeností). Zkušenosti se dostávají za dvě věci: vynesené poklady a přemožené nestvůry.

Modifikátory hlavních vlastností

K získaným zkušenostním bodům můžou mít postavy bonus nebo postih, který se odvíjí od hodnoty hlavní vlastnosti povo­lání (viz Hodnoty vlastností). Tento modifikátor upravuje celkovou hodnotu zk., kterou daná postava na kon­ci dobrodružství získá.

Postup po úrovních

Když postava získá dost zkušenostních bodů k postupu na další úroveň, hráč se podívá do popisu svého povolání a po­znamená si všechna vylepšení v záchran­ných hodech, pravděpodobnostech hodů na útok, kouzlech na den a dalších schop­nostech povolání. Pokud se postavě zvýší počet kostek životů, hráč hodí kostkou daného typu a výsledek přičte ke svému maximálnímu počtu životů.

Maximum zk. za jedno sezení

Postavy nemůžou během jednoho her­ního sezení získat víc než jednu úroveň. Všechny zkušenostní body, které by postavu posunuly o dvě a víc úrovní, se ztrácejí a postava zůstane na hodnotě o 1 zk. nižší, než kolik je potřeba k další­mu postupu.

Tituly úrovní

V některých kampaních můžou postavy při postupu na vyšší úroveň získat právo honosit se určitými tituly. Tituly udě­lují různé cechy, školy nebo církve, do kterých postavy patří. Tituly se můžou v různých herních světech výrazně lišit, ale pro inspiraci uvádíme tento seznam:

  • Klerik: adept, akolyta, biskup, kněz, kurát, láma, matriarcha, patriarcha, staře­šina, vikář.
  • Trpaslík: trpasličí veterán, trpasličí válečník, trpasličí šermíř, trpasličí hrdina, trpasličí bohatýr, trpasličí myrmidon, tr­pasličí kavalír, trpasličí rek, trpasličí lord, trpasličí lady.
  • Elf: médium/veterán, věštec/válečník, vyvolávač/šermíř, divotvůrce/hrdina, čaroděj/bukanýr, černokněžník/myrmi­don, zaklínač/kavalír, nekromant/plenitel, kouzelník/lord (lady).
  • Bojovník: veterán, válečník, mistr šer­míř, hrdina, bohatýr, myrmidon, kavalír, rek, lord, lady.
  • Půlčík: půlčický veterán, půlčický vá­lečník, půlčický šermíř, půlčický hrdina, půlčický bohatýr, půlčický myrmidon, půlčický kavalír, půlčický rek, vladyka.
  • Kouzelník: médium, věštec, mág, divotvůrce, čaroděj, černokněžník, ča­rodějnice, mystik, zaklínač, nekromant, kouzelník.
  • Zloděj: učedník, loupežník, chmaták, lupič, kapsář, švindlíř, kasař, zloděj, mistr zloděj.

Vysoké úrovně (volitelné pravidlo)

Lidská povolání mají jako nejvyšší úroveň uvedenou čtrnáctou. Tento rozsah úrovní nabízí z hlediska výzev a odměn nejlepší herní zážitek. Některé skupiny ale můžou chtít pokračovat ve hře až do extrémně vysokých úrovní. Je potřeba to důkladně zvážit, protože nelidské postavy zůstanou kvůli přísným omezením úrovní poza­du. Pokud sudí postup na vyšší úrovně povolí, může lidským postavám podle následujících vodítek umožnit postup až na maximální, 36. úroveň.

Bojovníci

K postupu na každou úroveň vyšší než čtrnáctou potřebují 120 000 zk. Za každou získají 2 životy. Bojovníci na 20. úrovni můžou provést dva útoky za kolo, na 25. úrovni tři útoky za kolo a na 30. úrovni čtyři útoky za kolo.

Klerici

K postupu na každou úroveň vyšší než čtrnáctou potřebují 100 000 zk. Za kaž­dou získají 1 život. S postupem se postavě zpřístupňují kouzla vyšších úrovní.

Kouzelníci

K postupu na každou úroveň vyšší než čtrnáctou potřebují 150 000 zk. Za kaž­dou získají 1 život. S postupem se postavě zpřístupňují kouzla vyšších úrovní.

Zloději

K postupu na každou úroveň vyšší než čtrnáctou potřebují 120 000 zk. Za kaž­dou získají 2 životy. Zloději vysokých úrovní ovládají další dovednosti, včetně schopnosti lézt hlavou dolů nebo vodo­rovně, hlasových triků, jako je imitování a břichomluvectví, nebo jiných šejdíř­ských dovedností.

Tabulka útoků na vysokých úrovních

Povolání a úroveň Hod potřebný k zásahu TZ
Bojovník Klerik, Zloděj Kouzelník –3 –2 –1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1–3 1–4 1–5 20 20 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10
4–6 5–8 6–10 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8
7–9 9–12 11–15 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5
10–12 13–16 16–20 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3
13–15 17–20 21–25 13 13 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 2
16–18 21–24 26–30 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 2 2 2
19–21 25–28 31–35 9 8 7 6 5 4 3 2 2 2 2 2 2
22–24 29–32 36 7 6 5 4 3 2 2 2 2 2 2 2 2
25–27 33–36 5 4 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
28–30 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
31–33 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
34–36 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Poslední aktualizace [14.08.2022 09:08]