Klerik

Podmínky: žádné
Hlavní vlastnost: moudrost
Kostka životů: 1k6
Nejvyšší úroveň: 14.
Zbroje: všechny včetně štítů
Zbraně: jen tupé zbraně
Jazyky: jazyk přesvědčení, obecná řeč

Klerici jsou dobrodruzi, kteří se zapřisáhli sloužit určitému bohu. Jsou trénovaní v boji a můžou se dovolávat božské přízně.

Boj

Klerici můžou používat všechny druhy zbrojí. Přísná svatá doktrína jim zakazuje používat zbraně s ostřím nebo hroty, proto jsou omezení jen na následující zbraně: hůl, kyj, palcát, prak a válečné kladivo.

Božská magie

Podrobná pravidla božské magie jsou uvedená v části Pravidla pro magii.

Svatý symbol: Klerik musí nosit svatý symbol svého boha (viz Dobrodružné vybavení).

Nepřízeň boha: Klerici musejí dodržoxaat zásady svého přesvědčení, pravidla kněžského života a přikázání víry. Pokud klerik upadne v boží nemilost, může přijít o některé schopnosti.

Magické bádání: Klerik jakékoli úrovně může investovat čas a peníze do magického bádání. Dovede tak vytvářet nová kouzla nebo způsobovat jiné magické účinky související s jeho bohem. Když klerik dosáhne 9. úrovně, může taky vytvářet kouzelné předměty.

Kouzlení: Jakmile klerik prokáže pevnost ve víře (dosáhne 2. úrovně), může se modlit, aby ho jeho božstvo obdařilo kouzly. Síla a počet klerikových kouzel se odvíjejí od jeho úrovně. Seznam kouzel dostupných klerikům je v seznamu Klerických kouzel

Používání kouzelných předmětů: Klerici umějí používat svitky s kouzly uvedenými v seznamu klerických kouzel. Můžou taky používat předměty, které umějí ovládat jen uživatelé božské magie (např. některé kouzelné hole).

Odvracení nemrtvých

Klerici můžou vzýváním boha odhánět nemrtvé nestvůry. Při odvracení nemrtvých si hráč hodí 2k6. Sudí se pak podívá do tabulky na protější straně a porovná výsledek hodu s počtem KŽ odvracených nemrtvých.

Úspěšné odvrácení

Když pokus o odvrácení uspěje, hráč dalším hodem 2k6 určí počet KŽ, které se mu podařilo odvrátit nebo zničit.

Odvrácení nemrtví: Pokud můžou, utečou z blízkosti klerika a nebudou mu ubližovat ani s ním jinak navazovat kontakt.

Zničení nemrtví (výsledek Z): Jsou okamžitě a navždy zlikvidováni.

Přebytečné KŽ: Pokud zbyde nějaký počet KŽ, který nestačí k odvrácení celé nestvůry, tyto kostky propadají.

Minimální účinek: Úspěšné odvracení pokaždé odvrátí nebo zničí aspoň jednoho nemrtvého.

Smíšené skupiny: Při odvracení skupin tvořených různými druhy nemrtvých budou nejdřív odvráceni nebo zničeni nemrtví s nejnižším počtem KŽ.

 Odvracení nemrtvých

KŽ odvraceného typu nestvůr†

Úr.

1

2

2*

3

4

5

6

7–9

1

7

9

11

2

O

7

9

11

3

O

O

7

9

11

4

Z

O

O

7

9

11

5

Z

Z

O

O

7

9

11

6

Z

Z

Z

O

O

7

9

11

7

Z

Z

Z

Z

O

O

7

9

8

Z

Z

Z

Z

Z

O

O

7

9

Z

Z

Z

Z

Z

Z

O

O

10

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

O

11+

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

(*) Nestvůry s 2 KŽ a speciální schopností (tj. ty, které mají v popisu vedle počtu KŽ uvedenou hvězdičku).

† Pokud sudí chce, může tabulku rozšířit o další, mocnější typy nemrtvých nestvůr.

Po dosažení 9. úrovně

Klerik si může zřídit nebo vybudovat tvrz – a pokud je v přízni svého boha, může ji díky božským zásahům koupit nebo postavit za poloviční cenu.

Vybudování tvrze přiláká do klerikových služeb následovníky (5k6 × 10 bojovníků na 1. až 2. úrovni). Vojáci jsou klerikovi naprosto oddaní a nemusejí si nikdy házet na morálku. Sudí rozhodne, kolik následovníků bude na 1. a kolik na 2. úrovni a kteří budou lučištníci, pěchota atd.

Záchranné hody Kouzla
Úroveň zk. THAC0 S H P D K 1 2 3 4 5
1 0 1k6 19 [0] 11 12 14 16 15
2 1 500 2k6 19 [0] 11 12 14 16 15 1
3 3 000 3k6 19 [0] 11 12 14 16 15 2
4 6 000 4k6 19 [0] 11 12 14 16 15 2 1
5 12 000 5k6 17 [+2] 9 10 12 14 12 2 2
6 25 000 6k6 17 [+2] 9 10 12 14 12 2 2 1 1
7 50 000 7k6 17 [+2] 9 10 12 14 12 2 2 2 1 1
8 100 000 8k6 17 [+2] 9 10 12 14 12 3 3 2 2 1
9 200 000 9k6 14 [+5] 6 7 9 11 9 3 3 3 2 2
10 300 000 9k6+1* 14 [+5] 6 7 9 11 9 4 4 3 3 2
11 400 000 9k6+2* 14 [+5] 6 7 9 11 9 4 4 4 3 3
12 500 000 9k6+3* 14 [+5] 6 7 9 11 9 5 5 4 4 3
13 600 000 9k6+4* 12 [+7] 3 5 7 8 7 5 5 5 4 4
14 700 000 9k6+5* 12 [+7] 3 5 7 8 7 6 5 5 5 4

* Modifikátor odolnosti se už nezapočí­tává.

S: smrt/jed; H: hůlky; P: paralýza/zkamenění; D: dechové útoky; K: kouzla/žezla/hole.


Poslední aktualizace [10.08.2022 12:08]