Zloděj

Podmínky: žádné
Hlavní vlastnost: obratnost
Kostka životů: 1k4
Nejvyšší úroveň: 14.
Zbroje: kožená, žádný štít
Zbraně: všechny
Jazyky: jazyk přesvědčení, obecná řeč

Zloději jsou dobrodruzi, kteří spoléhají především na nenápadnost a lest. Díky znalosti jedinečných dovedností jsou na dobrodružstvích velice užitečnými společníky, ale někdy jim není radno věřit.

Úprava hodnot vlastností: Ve 3. bodě tvorby postavy si zloději nemůžou snížit sílu.

Bodnutí do zad

Při útoku na nic netušícího protivníka zezadu má zloděj bonus +4 k útoku a zdvojnásobí způsobené zranění.

Boj

Jelikož zloděj potřebuje volnost pohybu a musí být nenápadný, nemůže nosit těžší zbroj než koženou a nemůže používat štít. Může používat jakoukoli zbraň.

Čtení jazyků

Zloděj na 4. a vyšší úrovni se může pokusit přečíst nemagický text v libovolném jazyce s 80% šancí na úspěch (včetně mrtvých jazyků a jednoduchých šifer). Když v hodu neuspěje, nemůže se ten samý text pokusit přečíst znova, dokud nepostoupí na další úroveň.

Používání svitků

Zloděj na 10. a vyšší úrovni umí sesílat mystická kouzla ze svitků. Je ale 10% šance, že udělá chybu: kouzlo nezafunguje podle očekávání a projeví se nezvyklým nebo škodlivým účinkem.

Zlodějské dovednosti

Zloději můžou využívat následující dovednosti. Pravděpodobnost úspěchu uvádí tabulka na protější straně.

  • Hledání a zneškodňování pastí na pokladech (HP): Jeden hod je potřeba na nalezení pasti, druhý na její zneškodnění. Jen jeden pokus na past.
  • Lezení po strmých stěnách (LS): Hází se na překonání každých 100 stop stěny. Když hod neuspěje, spadne zloděj z půlky vzdálenosti a utrží zranění pádem.
  • Naslouchání (N): V tichém prostředí (tj. ne v boji) se zloděj může pokusit poslouchat za dveřmi nebo naslouchat zvukům okolí. Může tak třeba odhalit blížící se nestvůry.
  • Odemykání zámků (OZ): Vyžaduje zlodějské náčiní (viz Dobrodružné vybavení). Zloděj může tuto dovednost na konkrétní zámek použít jen jednou. Když neuspěje, nemůže pokus zopakovat, dokud nepostoupí na další úroveň.
  • Skrývání ve stínech (SS): Zloděj musí být naprosto nehybný – dokud je schovaný, nemůže se pohybovat ani útočit.
  • Tichý pohyb (TP): Zloděj se může nepozorovaně proplížit kolem nepřátel.
  • Vybírání kapes (VK): Pokud je oběť na vyšší než 5. úrovni, má zlodějův hod kumulativní postih 5 % za každou úroveň oběti nad 5. Vybírání kapes má vždy aspoň 1% šanci neuspět. Když zloděj přehodí potřebnou hodnotu víc než dvojnásobně, okrádaný si ho všimne. Sudí určí, jak oběť zareaguje (například pomocí tabulky reakcí z kapitoly Setkání).

Šance zlodějských dovedností

Úroveň HP LS N OZ SS TP VK
1 87 10 1–2 10 20 15 20
2 88 15 1–2 15 25 20 25
3 89 20 1–3 20 30 25 30
4 90 25 1–3 25 35 30 35
5 91 30 1–3 30 40 35 40
6 92 40 1–3 36 45 45 45
7 93 50 1–4 45 55 55 55
8 94 60 1–4 55 65 65 65
9 95 70 1–4 65 75 75 75
10 96 80 1–4 75 85 85 85
11 97 90 1–5 85 95 95 95
12 98 95 1–5 90 96 96 105
13 99 97 1–5 95 98 97 115
14 99 99 1–5 99 99 99 125

Házení na dovednosti

Naslouchání: Hází se 1k6. Když padne číslo v napsaném rozsahu, je naslouchání úspěšné.

Jiné dovednosti: Hází se k%. Výsledek menší nebo stejný jako uvedená procentuální hodnota znamená úspěch.

Co hráč ví a neví

Na naslouchání, skrývání ve stínech a tichý pohyb by měl místo hráče házet sudí, protože zloděj nemusí okamžitě vědět, jestli uspěl. Když neuspěje ve skrývání ve stínech nebo tichém pohybu, nepřátelé si zloděje všimli, a sudí by podle toho měl určit jejich reakci.

Po dosažení 9. úrovně

Zloděj si může založit zlodějské doupě a získat tak 2k6 učedníků na 1. úrovni. Ti postavě slouží a dá se na ně do určité míry spolehnout. Pokud ale bude některý zatčen nebo zabit, nezíská postava nové, náhradní učedníky. Úspěšný zloděj si s těmito následovníky může založit zlodějský cech.

Zlodějův postup po úrovních

Záchranné hody
Úroveň Zk. THAC0 S H P D K
1 0 1k4 19 [0] 13 14 13 16 15
2 1 200 2k4 19 [0] 13 14 13 16 15
3 2 400 3k4 19 [0] 13 14 13 16 15
4 4 800 4k4 19 [0] 13 14 13 16 15
5 9 600 5k4 17 [+2] 12 13 11 14 13
6 20 000 6k4 17 [+2] 12 13 11 14 13
7 40 000 7k4 17 [+2] 12 13 11 14 13
8 80 000 8k4 17 [+2] 12 13 11 14 13
9 160 000 9k4 14 [+5] 10 11 9 12 10
10 280 000 9k4+2* 14 [+5] 10 11 9 12 10
11 400 000 9k4+4* 14 [+5] 10 11 9 12 10
12 520 000 9k4+6* 14 [+5] 10 11 9 12 10
13 640 000 9k4+8* 12 [+7] 8 9 7 10 8
14 760 000 9k4+10* 12 [+7] 8 9 7 10 8

* Modifikátor odolnosti se už nezapočí­tává.

S: smrt/jed; H: hůlky; P: paralýza/zkamenění; D: dechové útoky; K: kouzla/žezla/hole.


Poslední aktualizace [10.08.2022 12:08]