Zbraně a zbroje

Zbraně

Zbraň Cena (zl.) Váha (mince) Zranění Vlastnosti
Dlouhý luk 40 30 1k6 na dálku (5’–70’ / 71’–140’ / 141’–210’), obouruční
Dýka 3 10 1k4 na blízko, na dálku (5’–10’ / 11’–20’ / 21’–30’)
Halapartna 7 150 1k10 na blízko, obouruční, pomalá, zapření
Hůl 2 40 1k4 na blízko, obouruční, pomalá, tupá
Jezdecké kopí 5 120 1k6 na blízko, zteč
Kopí 4 30 1k6 na blízko, na dálku (5’–20’ / 21’–40’ / 41’–60’), zapření
Krátký luk 25 30 1k6 na dálku (5’–50’ / 51’–100’ / 101’–150’), obouruční
Krátký meč 7 30 1k6 na blízko
Kuše 30 50 1k6 na dálku (5’–80’ / 81’–160’ / 161’–240’), nabíjení, obouruční, pomalá
Kyj 3 50 1k4 na blízko, tupá
Meč 10 60 1k8 na blízko
Obouruční meč 15 150 1k10 na blízko, obouruční, pomalá
Olej, hořící 2 - 1k8 na dálku (5’–10’ / 11’–30’ / 31’–50’), rozstříknutí
Oštěp 1 20 1k4 na dálku (5’–30’ / 31’–60’ / 61’–90’)
Palcát 5 30 1k6 na blízko, tupá
Pochodeň 1 (za 6) - 1k4 na blízko
Prak 2 20 1k4 na dálku (5’–40’ / 41’–80’ / 81’–160’), tupá
Sekera 4 30 1k6 na blízko, na dálku (5’–10’ / 11’–20’ / 21’–30’)
Stříbrná dýka 30 10 1k4 na blízko, na dálku (5’–10’ / 11’–20’ / 21’–30’)
Svěcená voda 25 - 1k8 na dálku (5’–10’ / 11’–30’ / 31’–50’), rozstříknutí
Válečná sekera 7 50 1k8 na blízko, obouruční, pomalá
Válečné kladivo 5 30 1k6 na blízko, tupá

Zranění: Určuje typ kostky, kterou se hází při používání pravidla o různém zranění zbraněmi (viz Boj).

Vlastnosti zbraní

Na blízko: Zbraň na boj zblízka (do 5 stop).

Na dálku: Vrhací nebo střelná zbraň (vzdálenosti nad 5 stop). V závorce je uvedený dostřel ve stopách: na krátkou (+1 k zásahu), střední a dlouhou (–1 k zásahu) vzdálenost.

Nabíjení (volitelné pravidlo): Nabití zbraně trvá jedno kolo. Střílet je tedy možné jenom každé druhé kolo.

Obouruční: Vyžaduje obě ruce, postava nemůže používat štít.

Pomalá: Postava jedná v každém kole jako poslední (viz Boj).

Rozstříknutí: Při úspěšném útoku se nádoba rozbije a postříká cíl tekutinou. Uvedené zranění se projeví ve dvou kolech, potom tekutina steče.

Tupá: Zbraň můžou používat klerici.

Zapření: Když se zbraň zapře o zem, způsobuje dvojnásobné zranění ztečujícím nestvůrám.

Zteč: Při útoku za jízdy rychlostí aspoň 60 stop za kolo se zranění způsobené úspěšným útokem zdvojnásobí.

Munice

Munice Cena (zl.)
Kameny do praku zdarma
Postříbřený šíp (1) 5
Šipky do kuše (pouzdro se 30) 10
Šípy (toulec s 20) 5

Zbroje

Zbroj TZ Cena (zl.) Váha (mince)
Kožená 7 [12] 20 200
Kroužková 5 [14] 40 400
Plátová 3 [16] 60 500
Štít Bonus +1 10 100

Zatížení (volitelné pravidlo)

Při používání volitelného pravidla zatížení (viz Zatížení) se zbraně a zbroje řeší následovně.

Možnost 1: Základní zatížení

Kožená zbroj se počítá jako lehká zbroj, kroužková a plátová jako těžká zbroj.

Možnost 2: Podrobné zatížení

Používá se uvedená váha zbraní a zbrojí. Váha munice už je započítaná ve váze střelných zbraní.


Poslední aktualizace [10.08.2022 10:08]