Rudoval

Rudoval (v originále Redwall) je série fantasy románů britského spisovatele Briana Jacquese popisující dobrodružství antropomorfních zvířat, která obývají opatství Rudoval a okolní krajinu. Musí zde čelit nájezdnickým tlupám všeliké "havěti", jako jsou krysy, lasičky a lišky.

Romány se odehrávají v mnoha obdobích fiktivní historie Rudovalu a Hvozdu kvetoucího mechu. Vzhledem k velkému rozestupu dějových linií se jen velmi málo postav objevuje ve více než jednom či dvou románech. Významnou výjimkou je Martin Válečník, jeden ze zakladatelů Rudovalského opatství, jehož dobrodružství jsou popsána v několika románech a který je často zmiňován jako ikona hrdinství, jež inspiruje pozdější obyvatele Rudovalu a občas se jim zjevuje jako duchovní vize.