Přepracované vydání Příběhů Impéria

V Příbězích Impéria se skrývá tajemný a neprozkoumaný svět, který čeká jen na to, až ho objevíte. Můžete v dáli slyšet krákání havranů a rolničky skřítků a ve vzduchu se line vůně grogu, pečených jablek, kouře z třešňového dřeva a koriandru. Pod nohama cítíte mokrou londýnskou dlažbu a dobrodružství volá. Toto je doba Impéria, jaké nikdy předtím nebylo a už nikdy nebude.

Čti dále…

Čarodějův odkaz – errata

V gamebooku Čarodějův odkaz nám šotek zařídil jednu chybičku: v odkazu 227 je uveden talent Jasnozřivost, správně má být Předtucha. Děkujeme za čtenářovu shovívavost.

Zášť z údolí středu – errata

V gamebooku Zášť z Údolí středu se bohužel nachází několik chyb:

Odkaz 253 – odkaz 369 má správně směřovat na 396.
Odkaz 287 – otoč na 117, správně má být na 177.
Odkaz 392 – u Struskouna je místo zkraty ST chybně uvedeno SP.
Odkaz 471 – v textu je uvedeno "Síly a Podoby", správně má být "Síly a Těla".

V Čtenářům se omlouváme!

Prokletí z Ruelu – errata

Kniha Lone Wolf: Prokletí z Ruelu obsahuje jednu chybu v čísle odkazu, konkrétně odkaz 320 má odkazovat na sekci 259, nikoli na 290. Čtenářům se omlouváme!

Verax – errata

Převelice se omlouváme našim čtenářům, ale v gamebooku Verax se vyskytla sazečcská chyba, část textu odkazu 280 byla překryta obrázkem, správné znění odkazu je:

280
»Neskutečné«, zamumlá Figo. »Kognitivní funkce se navzdory vysoké dávce zdají být ovlivněny pouze minimálně.« Pak pokračuje: »Současně lze pozorovat významně zvýšený svalový tonus v pažích a nohou. Experiment se, jak se zdá, zdařil. Můžeme tedy...«
To, co říká, ti zní cize, jako by snad hovořil nějakým cizím jazykem. Nedává ti to smysl. Místo toho se ti v hlavě formuje jiný obraz – obraz zakrváceného, rozedraného obličeje, do kterého bys nejraději ještě jednou zabořil zuby a otevřel ránu na tváři.
Droga účinkuje. Zvyš hodnotu Boje na blízkou o 1 a maximální hodnotu Zdraví o 5. Tvé aktuální zdraví se rovněž zvýší o 5. U všech hvězd, znamená to, že teď také zešílíš?
Nevědomky zatneš ruce v pěst. Pouta, která tě drží na místě, se kolem tebe stáhnou, pak se ale zdá, jako by trochu povolily. Že by ti ta droga dodala nadlidskou sílu? Mohl by ses osvobodit? Ta myšlenka tě láká. Pokud by ses dostal na svobodu, mohl by ses vrhnout na Figa a roztrhat toho parchanta na kusy.
Dokázal bys tomu nutkání odolat?
Verax už začíná ovlivňovat i tvou mysl.
Budeš ještě schopen racionálně uvažovat? To se dozvíš při následujícím úkolu.
Na obrázku vidíš svůj mozek. Skvrny ukazují oblasti, které už Verax stihnul napadnout. Nalevo vidíš výchozí bod svých myšlenek, napravo vytečkovaný čtverec – to je tvůj cíl.
Tvým úkolem je nakreslit jedním tahem, se zavřenýma očima, čáru spojující výchozí a cílový bod. Máš na to jen jeden pokus! Pokud se čára dostane mimo hranice mozku, dotkne se jedné ze skvrn nebo skončí mimo cílovou oblast, znamená to, že tvůj mozek byl Veraxem poškozen. Nemůžeš tedy odolat nutkání vrhnout se na doktora Figa. Pokračuj pak dále na 292.
Pokud se ti podaří dovést čáru bez přerušení až do cíle, aniž by nastala některá z výše uvedených alternativ, daří se ti zatím psychotické účinky Veraxu zvládnout.
Pokračuj dále na 266.

Stáhnout přesázenou dvoustránku


Dále u odkazu 93 místo "Pokud sis poznamenal událost 122..." má správně být "Pokud sis nepoznamenal událost 122...".