Blog: errata

Stín na písku 2022 – errata

Z gamebooku Lone Wolf: Stín na písku (paperbackové vydání z roku 2022) nám šotek bohužel čmajznul sekci číslo 99. Velice se tímto čtenářům omlouváme, zde je znění chybějícího odkazu:

99
Sotva vykročíš do slunečního světla, rozlehne se nad hlučícím davem Maoukův vítězoslavný hlas: „Tam je!“ Ukazuje na tebe vztaženou rukou a celý tucet Sharnazimů tasí šavle. „Vzdej se, Osamělý Vlku,“ zahřmí výhružně, „nyní již neunikneš!“
Rozhodneš-li se bojovat, otoč na 36.
Pokud se vzdáš, otoč na 176.

Legie mrtvých – errata

V gamebooku Lone Wolf: Legie mrtvých nám redakční šotek napáchal hned dvě nepříjemnosti: Na straně 44 je text, který se mu podařilo propašovat z Křížové výpravy - do knížky správně vůbec nepatří. Druhá chybička se týká odkazu 244 – odkazovaná ilustrace patří správně k odkazu číslo 243. Omlouváme se tímto čtenářům.

Old-School Essentials errata

V pravidlech OSE řádil náš redakční šotek Entropík jen maličko, přesto se mu pár lumpáren povedlo:

  • Strata 30 – Půlčíkovy hlavní vlastnosti jsou obratnost a síla. Později v textu je zmíněna „inteligence“, ale správně má být obratnost.
  • Strana 56 – Konkurence: „Družiník může souhlasit s nižší mzdou, když se o práci uchází víc zájemců, naopak může žádat nižší mzdu, když nemá konkurenci.“ Místo druhého „nižší“ má být „vyšší“.
  • Strana 77, kouzlo Zhoj lehká zranění má číslování 4 a 5 misto 1 a 2.
  • Strana 131 – Rámeček vpravo nahoře, poslední bod: „Pokud je zasažená VTZ stejná nebo nižší než protivníkova VTZ, útok zasáhne.“ Má být „vyšší“.
  • Strana 135 – Tabulka útoků, nahoře vlevo: „TZ nestvůry“ má být „KŽ nestvůry“. (Na předsádce vzadu knihy je to správně.)
  • Strana 260 – V tabulce na by u posledního řádku měla být uvedena pravděpodobnost 00 namísto 90.

Za Jitřní štíty – errata

V gamebooku Za Jitřní Štíty nám utekly dvě drobnosti. V odkaze číslo 205 správně nemá být věta "Oba ale snadno odrazíš svým štítem."

Druhá chyba se týká mapy Balkvisu, bohužel se do knihy dostala původní mapa s anglickými popisky. Správnou mapu můžete stáhnout v PDF verzi.

Somorra – errata

V gamebooku Somorra schází v odkazu číslo 261 věta "Číslo u kódu VEČER změň na 149". Za upozornění na chybu, kterou jsme bohužel přejali z německého orginálu, děkujeme proofreaderovi Janu Horníčkovi.