Únik a pronásledování

V jeskyni

Únik

Porovná se rychlost pohybu obou stran:

  • Utíkající strana je rychlejší: Pokud utíkající strana nemusí z nějakého důvodu zastavit, je únik automaticky úspěšný.
  • Utíkající strana je pomalejší: Dochází k pronásledování.

Pronásledování

Čas: Měří se v kolech (viz Čas, váha a pohyb).

Běh: Předpokládá se, že každá strana běží plnou rychlostí (viz níže).

Přímá viditelnost: Většina nestvůr nebude pokračovat v pronásledování, když se postavy dostanou z přímého dohledu.

Odhození pokladu: Pokud mají nestvůry rády poklady, je šance 3 z 6, že se zastaví a začnou sbírat lup, který postavy odhodí.

Odhození jídla: Hladové nebo nepříliš inteligentní nestvůry můžou s pronásledováním přestat, když postavy odhodí jídlo (šance 3 z 6).

Překážky: Hořící olej a jiné překážky můžou pronásledovatele zpomalit nebo zastavit.

Běh

Rychlost pohybu: Postavy utíkají svojí základní rychlostí ve stopách za kolo.

Mapování: Za běhu není možné.

Vyčerpání: Postavy se vyčerpají po 30 kolech běhu.

Následky vyčerpání: Postih –2 k útokům, zranění a třídě zbroje.

Odpočinek: Postihy za vyčerpání trvají, dokud si postavy tři směny neodpočinou.

Na vodě

Únik

Šance na únik se určuje podle rozdílu mezi rychlostí obou stran, jak je uvedeno v tabulce dole.

Úspěch: Pokud hod na únik uspěje, můžou se pronásledovatelé o další dostihnutí prchající strany pokusit až další den – a to jenom v případě, že při náhodném hodu padne setkání.

Neúspěch: Když hod na únik neuspěje, dochází k pronásledování.

Šance úniku na vodě

Rychlost prchající strany (oproti pronásledovateli) Šance úniku
Rychlejší než pronásledovatel 80 %
O 0–30 stop/kolo pomalejší 50 %
O 31–60 stop/kolo pomalejší 40 %
O 61–90 stop/kolo pomalejší 35 %
O 91–120 stop/kolo pomalejší 25 %
O 121 a víc stop/kolo pomalejší 10 %

Pronásledování

Čas: Měří se v kolech (viz Čas, váha a pohyb).

Počáteční vzdálenost: Strany začínají pronásledování v běžné vzdálenosti při setkání (viz Dobrodružství na vodě).

Přiblížení: Vzdálenost mezi stranami se každé kolo snižuje o rozdíl mezi jejich rychlostmi (minimálně 30 stop za kolo).

V divočině

Únik

Šanci na únik vyjadřuje procentový hod. Když procentový hod neuspěje, dochází k pronásledování. Šanci na únik ovlivňuje překvapení (viz Setkání):

  • Žádné překvapení: Pokud není ani jedna strana překvapená, určuje se šance na únik podle relativní velikosti obou skupin. (Výhodu mají menší skupiny, protože větší skupiny se nemůžou pohybovat tak rychle a tiše.) Šanci na únik vádí tabulka Základní šance na únik v divočině.
  • Překvapená strana: Většinou se nemůže pokusit o únik. Sudí může rozhodnout, že prostředí dává malou šanci na únik i při překvapení (viz předchozí odstavec). Například v hustém lese může mít překvapená strana 10% šanci na únik.
  • Překvapující strana: Pokud jedna strana překvapila druhou, může překvapující strana uniknout automaticky – překvapená strana si ani neuvědomí, že došlo k setkání.

Modifikátory k úniku

Jedna strana je dvakrát rychlejší: Pokud má pronásledující dvakrát vyšší rychlost než druhá strana, snižuje se šance na únik o 25 %. Pokud má prchající dvakrát vyšší rychlost než druhá strana, šance na únik se o 25 % zvyšuje.

Prostředí: Sudí může pravděpodobnost upravit podle podmínek a prostředí. Například v hustém lese může být šance na únik vyšší o 25 %.

Minimální šance: Šance na útěk je vždy aspoň 5 %.

Pronásledování

Následující postup se používá den po dni, dokud pronásledování neskončí:

  1. Prchající strana se pohybuje náhodným směrem, který určí sudí (není možné kreslit mapu).
  2. Pokud má pronásledující strana vyšší rychlost než prchající strana, je 50% šance, že ji dostihne. Když hod uspěje, je prchající strana dostižená a pronásledování končí. V opačném případě se pokračuje 3. krokem.
  3. Prchající strana se musí rozhodnout, jestli bude v útěku pokračovat. Pokud ano, může provést další pokus o únik (viz vlevo). Když v něm neuspěje, postupuje se zase od 1. kroku. Jestli se prchající skupina rozhodne přestat utíkat, je dostižená a pronásledování končí.

Základní šance na únik v divočině

Velikost prchající skupiny Šance na únik podle počtu pronásledovatelů
1–4 1 pronásledovatel: 50 % 2–3 pronásledovatelé: 70 % 4 a víc pronásledovatelů: 90 %
5–12 1–3 pronásledovatelé: 35 % 4–8 pronásledovatelů: 50 % 9 a víc pronásledovatelů: 70 %
13–24 1–6 pronásledovatelů: 25 % 7–16 pronásledovatelů: 35 % 17 a víc pronásledovatelů: 50 %
25 a víc 1–10 pronásledovatelů: 10 % 11–30 pronásledovatelů: 25 % 31 a víc pronásledovatelů: 35 %

Poslední aktualizace [12.08.2022 08:08]