Prsteny

Kouzelné prsteny

N: k6 V: k% Prsten
1 01–06 Chůze po vodě
2 07–17 Neviditelnosti
3 18–27 Odolnosti proti ohni
28–33 Odrážení kouzel
4 34–48 Ochrany +1
49–53 Ochrany +1, okruh 5’
54–58 Ovládání lidí
59–64 Ovládání rostlin
5 65–69 Ovládání zvířat
70–71 Prosvícení
72–73 Přání, 1–2
74 Přání, 1–3
75 Přání, 2–4
76–78 Přivolání džina
79–80 Regenerace
81–90 Sebeklamu
6 91–96 Slabosti
97–98 Telekineze
99–00 Ukládání kouzel

N: Postavy na nízkých úrovních (1. až. 3.)
V: Postavy na vysokých úrovních (4.+)

Používání: Všechny postavy (pokud není uvedeno jinak).

Aktivace: Kouzelný účinek prstenu se aktivuje nasazením na prst. Pokud není uvedeno jinak, je magický účinek prstenu aktivní nepřetržitě a skončí při sundání prstenu.

Víc prstenů: Postava může nosit dva kouzelné prsteny – jeden na každé ruce. Pokud jich nosí víc, jejich magické účinky nefungují.

Prokleté prsteny: Nedají se „deaktivovat“ nošením více magických prstenů.

Prsten chůze po vodě

Propůjčuje nositeli schopnost chodit po vodní hladině bez ponoření.

Prsten neviditelnosti

Nositel prstenu se stává neviditelným.

 • Útočení: Když postava zaútočí nebo sešle kouzlo, neviditelnost se zruší.
 • Četnost použití: Jednou za směnu.

Prsten odolnosti proti ohni

Chrání nositele před ohněm.

 • Běžný oheň: Nezranitelnost nemagickým ohněm.
 • Bonus k záchraně: Postava dostává bonus +2 ke všem záchranným hodům proti magickým a dechovým útokům založeným na ohni.
 • Zranění ohněm: Snižuje se o 1 za každou kostku, kterou se na zranění hází. (Každá kostka ale způsobí zranění za minimálně 1 život.)

Prsten odrážení kouzel

Kouzla seslaná na nositele prstenu se odrážejí zpátky na jejich původce.

 • Počet použití: Po odražení 2k6 kouzel ztratí prsten svoji moc.

Prsten ochrany

Poskytuje určitou ochranu před zraněním:

 • Třída zbroje: Bonus +1 k TZ.
 • Záchranné hody: Bonus +1 ke všem záchranným hodům.

Prsten ochrany +1, okruh 5’

Ochranná síla prstenu se vztahuje i na spojence v okruhu 5 stop od nositele. Prsten tak může chránit například dvě postavy bojující po boku nositele.

Prsten ovládání lidí

Propůjčuje schopnost okouzlit lidi.

 • Použití: Okouzlí člověka v dosahu 60 stop. V každém kole je možné okouzlit jeden cíl.
 • Odolání: Cíl může vzdorovat záchranou proti kouzlům s postihem –2.
 • Maximum okouzlených: Tímto způsobem je možné okouzlit lidi celkem až s 6 KŽ. Běžní lidé se počítají za ½ KŽ.
 • Okouzlení jedinci: Považují postavu za důvěryhodného přítele a přijdou ji bránit. Budou poslouchat její příkazy, pokud nebudou zjevně škodlivé a nebudou v rozporu s jejich přesvědčením.
 • Trvání: Okouzlení trvá, dokud nebude rozptýleno, dokud ho nositel prstenu nezruší nebo dokud si prsten nesundá.

Prsten ovládání rostlin

Propůjčuje schopnost ovládat rostliny.

 • Ovlivňuje: Všechny rostliny (včetně rostlinných nestvůr) na ploše 10 × 10 stop.
 • Dosah: Plocha může být vzdálená až 60 stop.
 • Příkazy: Postava může ovlivněným rostlinám přikázat, ať se pohybují podle jejích přání.
 • Soustředění: Účinek trvá, dokud se nositel prstenu soustředí.

Prsten ovládání zvířat

Propůjčuje schopnost ovládat jednání zvířat.

 • Ovlivňuje: 1k6 běžných zvířat nebo 1 obří zvíře (nikoli magická a inteligentní zvířata).
 • Odolání: Záchranný hod není možný.
 • V dohledu: Postava může ovládat jen zvířata, která vidí.
 • Soustředění: Když se nositel prstenu pohne nebo zaútočí, ztrácí nad zvířaty kontrolu.
 • Když soustředění skončí: Sudí určí další chování zvířat hodem na reakci s postihem –1 (viz Setkání).
 • Četnost použití: Jednou za směnu.

Prsten prosvícení

Dává schopnost vidět skrz pevné objekty.

 • Skrz měkčí materiály: Vidění pronikne až 60 stopami měkčích materiálů (textil, voda, dřevo).
 • Skrz kámen: Vidění pronikne až 30 stopami kamene.
 • Překážky: Zlato nebo olovo brání výhledu.
 • Hledání: Nositel prstenu má při hledání (viz Dobrodružství v jeskyních) jistotu, že objeví všechny tajné dveře a pasti na prohledávané ploše o velikosti 10 × 10 stop.
 • Soustředění: Používání prstenu vyžaduje soustředění (nositel se nemůže hýbat).
 • Četnost použití: Nanejvýš jednou za směnu.

Prsten přání

Splní nositeli přání (viz Přání).

 • Počet použití: Počet splněných přání uvádí tabulka Prsteny. Po vyčerpání všech přání ztrácí prsten kouzelnou moc.

Prsten přivolání džina

Dává moc přivolat Džina.

 • Trvání služby: Džin bude postavě, která ho přivolala, sloužit až 24 hodin.
 • Příkazy: Džin poslouchá jen toho, kdo ho přivolal. Pokud si prsten vezme někdo jiný, nemá nad džinem žádnou moc.
 • Četnost použití: Jednou za den.

Prsten regenerace

Nositeli se rychleji hojí zranění.

 • Rychlost: Nositel si obnoví 1 život za kolo.
 • Useknuté končetiny: Znova narostou. Rychlost závisí na velikosti končetiny (např. prst doroste za jeden den, celá končetina za týden).
 • Zranění ohněm nebo kyselinou: Neregeneruje se.
 • Smrt: Prsten nefunguje, pokud nositeli klesnou životy na 0 nebo míň.

Prsten sebeklamu

Nositel se domnívá, že je pod vlivem jiného typu kouzelného prstenu.

 • Typ: Druhý typ prstenu určí sudí (např. prsten ochrany nebo prsten odrážení kouzel).
 • Popis: Sudí by se měl snažit hráče oklamat, ať si opravdu myslí, že postava je pod vlivem jiného prstenu, a pravdu odhalit až ve zlomovém okamžiku.

Prsten slabosti

Prokletý prsten, který nositele oslabuje.

 • Účinek: Během 6 kol od nasazení prstenu se nositeli sníží hodnota síly na 3.
 • Sundání: Po nasazení se prsten nedá sundat.
 • Rozptýlení: Kletbu je možné zrušit magií (např. sejmi kletbu) nebo vykonáním zvláštního poslání (rozhodne sudí).

Prsten telekineze

Propůjčuje schopnost soustředěním pohybovat předměty nebo tvory v okruhu 120 stop.

 • Váha: Je možné přemístit váhu až 2 000 mincí.
 • Pohyb: Cílem se dá pohybovat rychlostí až 20 stop za kolo libovolným směrem (i svisle).
 • Vzdorování: Zacílená bytost může vzdorovat záchranou proti kouzlům.
 • Soustředění: Když se sesilatel přestane soustředit, spadne cíl na zem.

Prsten ukládání kouzel

Uchovává několik kouzel, která může nositel na povel seslat.

 • Kapacita: Prsten obsahuje 1k6 kouzel. (Kouzla je možné sesílat a dobíjet, ale nedají se měnit.)
 • Typ magie: Šance 20 %, že půjde o kouzla božské magie, jinak jde o mystická kouzla.
 • Znalost: Nositel prstenu ví, jaká kouzla obsahuje.
 • Aktivace: Nositel prstenu může kouzla sesílat dle libosti (maximálně jedno kouzlo za kolo).
 • Úroveň sesilatele: U kouzel, jejichž účinky se liší podle úrovně sesilatele, se nositel prstenu považuje za sesilatele nejnižší úrovně potřebné k seslání kouzla.
 • Dobíjení: Seslané kouzlo nejde znova použít, dokud se nedobije. Dobití probíhá tak, že někdo sešle stejné kouzlo přímo na prsten.

Poslední aktualizace [26.02.2023 10:02]