Pravidla pro vozidla

Termínem „vozidla“ označujeme jak vozy, tak lodě a jiné dopravní prostředky.

Herní statistiky

Body trupu (BT)

Vyjadřují konstrukční pevnost vozidla a schopnost pokračovat v pohybu i po poškození. Jde o ekvivalent životů postav. Když body trupu klesnou na 0, je vozidlo zničené.

Třída zbroje (TZ)

Schopnost vozidla odolávat útokům.

Rychlost

Rychlost, jakou se vozidlo může pohybovat. Každé vozidlo má základní rychlost a rychlost při setkání (uvedenou v závorkách). Rychlost při setkání je třetina základní rychlosti.

Nosnost

Maximální náklad, který vozidlo uveze. Uvádí se v mincích (viz Čas, váha a pohyb).

Potřebná posádka

Počet lidí nebo zvířat (tj. námořníků, veslařů, koní), který je potřeba k běžnému provozu vozidla.

Cestující nebo žoldáci

Některá vozidla mají kromě běžné posádky i prostor určený k převozu cestujících nebo žoldáků (kteréhokoli typu, viz Žoldáci). Pokud popis vozidla žádná místa pro cestující nezmiňuje, předpokládá se, že vozidlo má jen místa pro posádku – sudí ale může rozhodnout, že nákladní prostor se dá přestavět na další obytné prostory.

Plavbyschopnost

Lodě se dělí na dvě kategorie, přičemž každá se v různých větrných podmínkách (viz Dobrodružství na vodě) chová jinak. Námořní lodě se můžou plavit po otevřeném moři daleko od pobřeží, zatímco říční lodě se můžou plavit jen po řekách, jezerech a v pobřežních vodách.

Poškozování vozidel

V boji se můžou vozidla stát cílem útoku stejně jako postavy nebo nestvůry.

Běžné útoky: Pokud není v popisu vozidla uvedeno jinak, útoky běžnými zbraněmi (tj. meče, luky atd.) vozidlu žádné poškození nezpůsobují.

Magické útoky: Zraňující kouzla nebo magické útoky způsobují poškození v poměru 1 BT za 5 běžných životů, které by útok způsobil.

Obří nestvůry: Dokážou vozidla poškozovat. Způsobují poškození v poměru 1 BT za 5 běžných životů, které by útok způsobil.

Upevněné zbraně: Některá vozidla na sobě nesou upevněné zbraně určené k boji proti jiným vozidlům. Takové zbraně ubírají body trupu přímo. Pravidla pro útok lodními zbraněmi jsou uvedená v části Lodě.

Následky poškození trupu

Ztráta bodů trupu ovlivňuje rychlost vozidla. Na vině může být konstrukční poškození, které se projeví na pohybu vozidla, nebo (v případě lodí) nabírání vody.

Snížení rychlosti: Za každých ubraných 10 % bodů trupu klesá rychlost o stejné procento. Například pokud loď ztratila 20 % bodů trupu, sníží se její rychlost o 20 %.

Zničení

Pokud body trupu klesnou na 0:

  • Vozidlo se do 1k10 kol rozpadne (např. loď se potopí).
  • Veškeré upevněné zbraně přestanou být funkční.

Opravy

V dílně: Poškozené vozidlo můžou opravit zkušení řemeslníci ve vhodné dílně nebo loděnici.

V terénu: Posádka může opravit až polovinu utrženého poškození. Zbývající poškození se dá opravit jen ve vhodné dílně nebo loděnici.

Čas: Oprava jednoho bodu trupu trvá pěti členům posádky jednu směnu. Vyžaduje jejich plnou pozornost, proto tito členové posádky nemůžou zároveň s opravováním provádět jiné činnosti.

Abordáž

Když se posádka jednoho vozidla rozhodne obsadit jiné, je potřeba obě vmanévrovat bok po boku.

Vynucená abordáž: Když se posádka pokusí o vynucenou abordáž jiného vozidla, má šanci 2 z 6, že se jí podaří vmanévrovat své vozidlo do pozice vhodné pro abordáž. Pak už je možné přirazit a připoutat vozidla k sobě pomocí lan a háků.

Vzájemná abordáž: Pokud posádky obou vozidel chtějí abordážovat to druhé, je akce díky společnému cíli úspěšná a nemůže neuspět.

Postavy při abordáži: Postavy provádějící abordáž jiného vozidla dostávají na jedno kolo postih –2 k hodům na útok a třídě zbroje.

Veslice

Rychlost veslic při setkání

Některé lodě poháněné veslaři můžou mít zvýšenou rychlost při setkání. Vděčí za to zvýšenému úsilí veslařů v boji. Takové tempo se ale nedá udržovat dlouhodobě, proto je uvedená rychlost veslic za směnu a za den výrazně nižší.

Snížený počet veslařů

Pokud má veslice míň než polovinu potřebných veslařů, její rychlost klesá.

Snížení rychlosti: Za každé snížení počtu veslařů o 10 % klesá rychlost veslice o stejné procento. Například pokud 10 % veslařů opravuje trup lodi, pohybuje se veslice 90 % běžné rychlosti (tj. o 10 % pomaleji než obvykle).


Poslední aktualizace [10.08.2022 10:08]