Různé předměty

Různé kouzelné předměty

N: k10 V: k% Předmět
01–03 Amulet ochrany proti nahlížení
1 04–09 Bezedný pytel
10–14 Boty cestování a skákání
15–19 Boty levitace
20–24 Boty rychlosti
2 25–34 Elfský plášť a boty
35 Hrůzostrašné bubny
36 Hřmotný roh
37 Ifrítí láhev
3 38–41 Křišťálová koule
42 Křišťálová koule čtení myšlenek
43–44 Křišťálová koule jasnoslyšení
45 Létající koberec
4 46–50 Létající koště
5 51–55 Medailon čtení myšlenek na 30 stop
56–58 Medailon čtení myšlenek na 90 stop
59–61 Ochranný skarab
62–63 Pás obří síly
64–65 Plášť ošálení
66 Pomůcka na přiv. ohnivého elementála
67 Pomůcka na přiv. vodního elementála
68 Pomůcka na přiv. vzdušného elementála
69 Pomůcka na přiv. zemního elementála
70–74 Přilbice čtení jazyků a magie
6 75 Přilbice telepatie
76 Přilbice teleportace
7 77–87 Přilbice změny přesvědčení
8 88–94 Rukavice zlobří síly
9 95–97 Šplhavé lano
98 Zrcadlo uvěznění
10 99–00 Žravý pytel

N: Postavy na nízkých úrovních (1. až. 3.)
V: Postavy na vysokých úrovních (4.+)

Používání: Všechny postavy (pokud není uvedeno jinak).

Aktivace: Pokud není v popisu předmětu uvedeno jinak, nemá předmět omezený počet použití za den a aktivuje se soustředěním.

Amulet ochrany proti nahlížení

Amulet chránící před dálkovým viděním a čtením myšlenek.

 • Křišťálové koule: Osoba, která má tento amulet, není vidět v křišťálové kouli.
 • Čtení myšlenek: Nositel je imunní proti všem formám čtení mysli.

Bezedný pytel

Normálně vypadající malý pytel, který dokáže magicky pojmout velké předměty a náklady.

 • Velikost: Do pytle se vejdou předměty o rozměrech až 10 × 5 × 3 stopy.
 • Váha: Pytel unese váhu celkem až 10 000 mincí.
 • Když je plný: Pytel váží 600 mincí.

Boty cestování a skákání

Nositel může cestovat bez únavy a skákat na velké vzdálenosti.

 • Neúnavnost: Nositel ignoruje běžnou potřebu odpočinku na cestách (viz Dobrodružství v divočině).
 • Skákání: Nositel vyskočí až 10 stop vysoko a 30 stop do dálky.

Boty levitace

Nositel se může libovolně pohybovat vzduchem nahoru a dolů.

 • Svisle: Sesilatel myslí ovládá svůj pohyb ve svislém směru rychlostí až 20 stop za kolo.
 • Vodorovně: K vodorovnému pohybu je nutné odstrkovat se od pevných předmětů.
 • Naložení: Během levitace může sesilatel nést svoje běžné naložení.
 • Používání: Očarování není limitované četností ani délkou použití.

Boty rychlosti

Nositel se může pohybovat rychlostí až 240’ (80’) – stejně rychle jako jezdecký kůň.

 • Trvání: Rychlost je možné udržovat až 12 hodin.
 • Odpočinek: Potom musí nositel 1 den odpočívat.

Elfský plášť a boty

Očarované boty a k nim ladící plášť, obojí elfského původu.

 • Nenápadnost: Nositel bot se dokáže pohybovat neslyšně.
 • Téměř neviditelnost: Nositel pláště je téměř neviditelný: šance, že bude spatřen, je jen 1 z 6.
 • Útok: Když nositel pláště zaútočí, jeho neviditelnost se na jednu směnu zruší.

Hrůzostrašné bubny

Velké válečné bubny, které vyvolávají paniku u těch, kdo je uslyší.

 • Dosah: Bubnování ovlivňuje tvory do vzdálenosti 240 stop. Nemá vliv na tvory v okruhu 10 stop od bubnů.
 • Ovlivnění tvorové: Působí na ně čarovná hrůzostrašnost bubnů: musejí uspět v záchraně proti kouzlům nebo v hodu na morálku s postihem –2 (při používání volitelného pravidla morálky – viz Morálka).
 • Účinky: Tvorové, kteří neuspějí v záchranném hodu nebo hodu na morálku, prchají před zvukem bubnů plnou rychlostí po dobu 30 kol.

Hřmotný roh

Roh, který při zatroubení vydává vlnu ničivého randálu.

 • Tvorové: V kuželu dlouhém 100 stop (na konci širokém 20 stop) utrpí 2k6 zranění.
 • Hluchota: Zasažení tvorové jsou na jednu směnu ohlušení (záchrana proti kouzlům tomu předejde).
 • Budovy: Na základě rozhodnutí sudího může roh poškozovat i objekty a budovy (např. ke zničení jednoduché chalupy může stačit jediné zatroubení, ke zničení 10 stop dlouhého úseku hradby budou potřeba tři zatroubení).
 • Četnost: Maximálně jednou za směnu.

Ifrítí láhev

3 stopy vysoký, těžký džbán se zapečetěnou zátkou. Rozlomením pečeti a vyjmutím zátky se uvolní uvězněný Ifrít, který bude postavě sloužit.

 • Četnost služeb: Ifrít bude osvoboditeli (a nikomu jinému) sloužit jednou denně.
 • Trvání: Služba skončí po 101 dnech. Pak se ifrít vrátí domů, do legendárního Mosazného města.
 • Když je ifrít zabit: Jeho služba končí.

Křišťálová koule

Uživatel mystické magie v ní může zobrazit jakékoli místo nebo předmět, na který myslí:

 • Trvání: Obraz se rozplyne po jedné směně.
 • Zřetelnost: Zřetelnost obrazu závisí na tom, nakolik je pozorovatel s daným objektem obeznámen.
 • Četnost použití: Křišťálovou kouli je možné použít nanejvýš 3× denně.
 • Kouzlení: Přes křišťálovou kouli není možné sesílat do zobrazeného prostoru kouzla.

Křišťálová koule čtení myšlenek

Umožňuje číst myšlenky bytostí zobrazených v křišťálové kouli:

 • Čtení myšlenek: Je možné číst myšlenky jedné bytosti zobrazené v křišťálové kouli.
 • Smysl: Uživatel porozumí smyslu všech myšlenek, i když nemluví stejným jazykem.
 • Překážky: Schopnost čtení myšlenek nepronikne přes tenkou vrstvu olova nebo 2 palce tlustou vrstvu kamene.

Křišťálová koule jasnoslyšení

Uživatel koule přes ni nejenom vidí, ale i slyší.

Létající koberec

Kouzelný koberec, který může létat vzduchem a přepravovat až tři cestující (a jejich vybavení). Rychlost pohybu závisí na počtu cestujících:

 • 1 cestující: 300’ (100’).
 • 2 cestující: 240’ (80’).
 • 3 cestující: 180’ (60’).

Létající koště

Koště, kterému je možné přikázat, aby létalo a neslo majitele vzduchem.

 • Rychlost: Koště létá rychlostí 240’ (80’).
 • Cestující: Je možné přepravovat dalšího cestujícího. Při přepravě dvou osob je rychlost koštěte 180’ (60’).

Medailon čtení myšlenek na 30 stop

Medailon na řetízku, očarovaný schopností číst myšlenky.

 • Cíl: Po dobu 1 kola se může nositel soustředit na jednoho tvora v okruhu 30 stop.
 • Odolání: Sudí může cíli povolit hodit si na záchranu proti kouzlům.
 • Soustředění: Během čtení myšlenek se nositel může pohybovat, ale nemůže kouzlit ani útočit.
 • Selhání: Medailon není úplně spolehlivý. Při každém použití je šance 1 z 6, že selže a místo toho vyšle nositelovy myšlenky každému v okruhu 30 stop.

Medailon čtení myšlenek na 90 stop

Medailon na řetízku, očarovaný schopností číst myšlenky. Funguje stejně jako kouzlo Čtení myšlenek.

Ochranný skarab

Chrání nositele před škodlivou magií.

 • Kletby: Ruší všechny druhy.
 • Prst smrti: Ruší i toto kouzlo (viz Prst smrti).
 • Počet použití: Skarabovo očarování vydrží na 2k6 použití, pak se vyčerpá.

Pás obří síly

Postava, která se jím opásá, získá sílu kopcového obra.

 • Bojové schopnosti: Bojové schopnosti postavy se zlepšují: útočí jako nestvůra s 8 KŽ. (Pokud už postava má lepší pravděpodobnosti zásahu, opasek je nezmění.)
 • Zranění: Nositel v boji způsobuje 2k8 zranění nebo dvojnásobek běžného zranění – druhá možnost platí při používání volitelného pravidla různorodého zranění (viz Boj).

Plášť ošálení

Plášť, který ohýbá světlo tak, že jeho nositel vypadá, jako by se nacházel 5 stop od své skutečné polohy.

 • Bonus k záchranám: Nositel má bonus +2 k záchranným hodům proti hůlkám, holím, kouzlům, zkamenění a žezlům.
 • Útoky zblízka: Proti sesilateli mají postih –2.

Pomůcka na přivolání elementála

Rituální očarované předměty s mocí přivolat tvora z živelných sfér. Ke každé živelné sféře přísluší jiná pomůcka:

 • Oheň: Ohňový koš.
 • Voda: Mísa o průměru 3 stopy.
 • Vzduch: Kadidelnice.
 • Země: Kámen o průměru 6 palců.

Používání: Pomůcky se používají následovně:

 • Četnost: Možnost přivolat elementála se dá použít jen jednou denně.
 • Před použitím: Pomůcku je potřeba připravit. Trvá to jednu směnu.
 • Aktivace: Po přípravě trvá aktivace pomůcky jedno kolo.
 • Přivolaný elementál: Zjeví se elementál s 12 KŽ (viz Elementál) a bude plnit přání přivolávajícího.
 • Ovládání elementála: Jak je popsáno u kouzelnického kouzla Přivolej elementála.

Přilbice čtení jazyků a magie

Křehká přilbice, která nositeli umožňuje číst písmo všeho druhu.

 • Běžný text: Text v jakémkoli jazyce je srozumitelný.
 • Magický text: Srozumitelné jsou i magické texty. (To ovšem nositeli nedává schopnost kouzlit.)
 • Křehkost: Při každém zásahu nositele je šance 1 z 10, že se přilbice zničí. Pokud bude nositel zabit, je přilbice zničená.

Přilbice telepatie

Nádherně zpracovaná přilbice, která poskytuje magickou schopnost telepatie: čtení a vysílání myšlenek.

 • Dosah: Dosah schopnosti je 90 stop.
 • Soustředění: Nositel musí zůstat v klidu a soustředit se na tvora, kterému chce číst myšlenky.
 • Porozumění: Nositel rozumí myšlenkám cíle.
 • Obousměrná komunikace: Nositel může zahájit obousměrnou telepatickou komunikaci, ačkoli druhý tvor nemá povinnost mu odpovídat.

Přilbice teleportace

Kouzelná přilbice, která uživatelům mystické magie umožňuje sesílat kouzlo Teleport.

 • Tvorové i předměty: Nositel může teleportovat sebe, jiného tvora nebo předmět.
 • Vzdorování: Při seslání na jiného tvora nebo předmět je možné teleportaci vzdorovat záchranou proti kouzlům.
 • Při nalezení: Přilbice se dá použít jen jednou.
 • Dobíjení: Aby bylo přilbici možné znova použít, je nutné seslat na ni kouzlo teleport.
 • Po dobití: Nositel může přilbici používat bez omezení (maximálně jednou za kolo). Po použití na cíl, který nesouhlasí, přilbice opět ztratí svoji moc a je potřeba ji dobít (viz výše), aby se dala znova použít.

Přilbice změny přesvědčení

Krásně zpracovaná, ale prokletá přilbice.

 • Nasazení přilbice: Nositeli se okamžitě změní přesvědčení. Nové přesvědčení se určí náhodně.
 • Sundání: Prokletí se projevuje i tím, že nositel nemůže nasazenou přilbici sundat a bude se tomu bránit.
 • Rozptýlení: Kletbu je možné zrušit magií (např. sejmi kletbu) nebo vykonáním zvláštního poslání (rozhodne sudí).

Rukavice zlobří síly

Kdo si tyto rukavice nasadí, má hodnotu síly 18. Získává tím všechny obvyklé bonusy, včetně:

 • Útoky zblízka: Bonus +3 k hodům na útok a zranění při boji zblízka.
 • Útoky beze zbraně: Způsobují 1k2+3 zranění.

Zatížení: Při používání volitelných pravidel podrobného zatížení (viz Čas, váha a pohyb):

 • Zvýšená nosnost: Postava unese o 1 000 mincí víc. (Unese tedy až 1 400 mincí, aniž by byla zatížená.)

Šplhavé lano

Tenké, pevné lano dlouhé 50 stop.

 • Příkazy: Majitel může přikázat, aby šplhalo kterýmkoli směrem.
 • Upevnění: Lanu je možné přikázat, aby se k něčemu přivázalo.
 • Zatížení: Lano unese váhu až 10 000 mincí.

Zrcadlo uvěznění

Zrcadlo se schopností magicky uvěznit živé tvory za sklem.

 • Pohled do zrcadla: Jakýkoli tvor lidské velikosti nebo menší, který se do zrcadla podívá, je i se všemi svými věcmi vtažen dovnitř (může odolat záchranou proti kouzlům).
 • Kapacita: V zrcadle může být uvězněno až 20 bytostí. Po dosažení tohoto počtu je pohled do zrcadla bezpečný.
 • V zrcadle: Tvor bude žít věčně, nepotřebuje vzduch ani potravu a nestárne.
 • Komunikace: Uvěznění tvorové můžu komunikovat s těmi venku, ale jsou naprosto bezmocní.
 • Rozbití zrcadla: Uvolní uvězněné.

Žravý pytel

Normálně vypadající malý pytel, který požírá vložené předměty.

 • Předměty: Cokoli vložené do pytle přestane po 1k6+6 směnách existovat.
 • Živí tvorové: Pytel je sežere, ale jen pokud se tvor vejde do pytle celý.

Last updated on [13.08.2022 08:08]