Tvorba postavy

K vytvoření postavy budeš nejdřív potře­bovat deník postavy – papír, na který si zaznamenáš všechny informace o svém dobrodruhovi. Na webu mytago.cz/ose najdeš různé deníky ve formátu PDF. Můžeš si je stáh­nout a vytisknout do hry.

1. Nahoď si vlastnosti

Hoď si 3k6 na každou z vlastností posta­vy: sílu, inteligenci, moudrost, obratnost, odolnost a charisma. Viz Hodnoty vlastností.

Nedostatečné postavy

Když si nahodíš postavu s velmi špatný­mi vlastnostmi (například s hodnotou 8 a nižší v každé vlastnosti nebo s ex­trémně nízkou hodnotou jedné vlastnos­ti), může ti sudí dovolit takovou postavu zahodit a začít znova.

2. Vyber si povolání

Vyber si jedno z dostupných povolání (viz Povolání postav). Měj při­tom na paměti minimální požadavky na hodnoty vlastností u některých povolání. Povolání zároveň určuje rasu postavy – pokud si nevybereš nelidské povolání, bude tvoje postava člověk.

3. Uprav hodnoty vlastností

Jestli chceš, můžeš své postavě zvýšit hodnotu hlavní vlastnosti, když zároveň snížíš jinou než hlavní vlastnost. Za kaž­dé 2 body, o které si jinou vlastnost snížíš, můžeš hlavní vlastnost zvýšit o 1 bod. Platí ale následující omezení:

  • Tímhle způsobem se dá snížit jen síla, inteligence nebo moudrost.
  • Žádnou vlastnost nemůžeš snížit pod 9.
  • Některá povolání můžou mít další omezení.

4. Zapiš si modifikátory vlastností

Teď když máš konečné hodnoty vlastnos­tí, poznamenej si příslušné bonusy a po­stihy z tabulek pro hodnoty vlastností.

5. Zapiš si hodnoty útoku

U svého povolání si v tabulce úrovní najdi hodnotu THAC0. Značí tvoji šanci na zasažení protivníka v boji, jak určuje Tabulka útoků.

V zájmu svižnější hry doporučujeme najít si v tabulce útoků řádek odpovída­jící tvému THAC0 (na základě povolání a úrovně) a poznačit si všechny hodnoty do deníku postavy. Postavy na 1. úrovni mají THAC0 19 [0] a hodnoty útoků jako v tabulce dole.

Vzestupná TZ (volitelné pravidlo)

Jestli používáte volitelné pravidlo vze­stupné TZ, místo hodnot z tabulky útoků si do deníku postavy poznamenej svůj útočný bonus.

Hodnoty útoků postav na 1. úrovni

Hod na útok 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Zasažená TZ 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

6. Zapiš si záchranné hody a schopnosti povolání

Zapiš si všechny zvláštní schopnosti, které tvoje postava získala díky svému povolání, a taky její záchranné hody. Pokud má postava knihu kouzel, zeptej se sudího, jaká kouzla v ní má zapsaná. Sudí ti může dovolit vybrat si kouzla, jaká chceš.

7. Nahoď si životy

Hozením kostky odpovídající zvolenému povolání urči životy své postavy. Výsle­dek uprav modifikátorem za nízkou nebo vysokou odolnost (viz Hodnoty vlastností). Bez ohledu na modifikátor odolnosti začíná každá postava s aspoň jedním životem.

Přehození jedniček a dvojek (volitelné pravidlo)

Pokud ti při nahazování životů padne 1 nebo 2 (před započtením modifikátoru odolnosti), může ti sudí dovolit hodit znova, aby měla postava větší šanci přežít 1. úroveň.

8. Vyber si přesvědčení

Rozhodni, jestli tvoje postava bude zákonná, neutrální nebo chaotická (viz Přesvědčení), a poznamenej si to do deníku.

9. Zapiš si ovládané jazyky

Rodné jazyky postavy se odvíjejí od povolání. Vždycky je mezi nimi i obecná řeč a řeč tvého přesvědčení – viz Jazyky. Postavy s vysokou inteligencí si můžou vybrat další jazyky ze seznamu jazyků vyskytujících se v herním světě.

10. Nakup si vybavení

Tvoje postava začíná s 3k6 × 10 zlaťáky (viz Bohatství). Utracením libovolného množství peněz nakup po­stavě vybavení na první dobrodružství. Seznam vybavení najdeš v části Vybavení a služby.
Pamatuj: Povolání někdy omezuje, jaké vybavení (např. zbraně a zbroje) můžeš používat.

11. Zapiš si třídu zbroje

Třída zbroje tvojí postavy se určí podle dvou faktorů:

TZ beze zbroje

Pokud postava nemá žádnou zbroj, je její základní TZ 9 [10].

12. Zapiš si úroveň a zk.

Postava začíná hru na 1. úrovni s 0 zk.

13. Dej postavě jméno

Nakonec vymysli postavě jméno a můžeš vyrazit za dobrodružstvím!


Poslední aktualizace [14.08.2022 09:08]